TrifosGran Premium

nawóz fosforowy

TrifosGran nawóz wieloskładnikowy fosforowy

TrifosGran Premium
0-46,9-0 + 24 CaO I 46,9% P2O5

Rola fosforu

 • Odpowiada za przekazywanie informacji genetycznej i syntezę białek.
 • Stymuluje rozwój korzeni i zwiększa liczbę włośników, co sprawia, że rośliny są lepiej przystosowane do okresowych niedoborów wody.
 • Pobudza do kwitnienia, przedłuża żywotność i atrakcyjność pyłku dla owadów zapylających, sprzyja zawiązywaniu owoców i nasion, ogranicza opadanie zawiązków.
 • Sprzyja krzewieniu się roślin i poprawia sztywność pędów.
 • Fosfor, jako składnik ATP, jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesów energetycznych, które zachodzą w komórkach. Jest niezbędny w procesie fotosyntezy.

Objawy niedoboru

 • Czerwonofioletowe przebarwienia młodych liści. Wierzchołki liści wyglądają jak przypalone, starsze liści stają się prawie czarne.
 • Zahamowany wzrost roślin, słabe ukorzenianie.
 • Objawy niedoboru są widoczne najpierw na dolnych, starszych liściach.

Czy wiesz, że?

33% gleb w Polsce ma niską lub bardzo niską zawartość fosforu? W niektórych rejonach kraju aż 65% gleb ma niewystarczający poziom tego pierwiastka.

Czy wiesz, że?

Zaledwie 2-10% fosforu, który znajduje się w glebie, jest w formie jonów H2PO4- lub HPO42-, które są jedyną formą przyswajalną przez rośliny?

TrifosGran Premium

Premium GTSP (granulowany superfosfat potrójny) od ICL 0-46,9-0 + 24 CaO I 46,9% P2O5

TrifosGran Premium to prosty granulowany nawóz fosforowy, o najwyższej zawartości tego pierwiastka na rynku. Zawiera fosfor w formie fosforanowej, jedynej która jest pobierana i przyswajana przez rośliny.

Charakterystyka produktu

 • Zawiera fosfor w formie fosforanowej (H2PO4-), która jest łatwo pobierana przez korzenie i dobrze przyswajana przez rośliny.
 • Ponad 90% fosforu zawartego w nawozie jest rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu jest szybko dostępny dla roślin.
 • TrifosGran Premium zawiera 24% wapnia (CaO), który reguluje pobieranie fosforu i podnosi jakość systemu korzeniowego.
 • TrifosGran Premium ma postać jednolitych, okrągłych granulek, wolnych od pyłów. Umożliwa to szeroki i równomierny wysiew na 36 metrów.
 • Nawóz produkujemy przez mielenie i zakwaszanie fosforytu, co zwiększa jego rozpuszczalność w wodzie i przyswajalność dla roślin.
 • TrifosGran Premium jest wydajny i skutecznie poprawia wielkość i jakość plonu.

Główne zastosowanie

 • Jako nawóz pojedynczy w uprawie zbóż, rzepaku, w sadach i na plantacjach owocowych.
 • Do mieszania z innymi nawozami pojedynczymi lub wieloskładnikowymi.
 • W uprawie roślin strączkowych (fasola, lucerna), gdzie korzystnie wpływa na wzrost systemu korzeniowego, zwiększenie liczby brodawek korzeniowych, lepsze wykorzystanie azotu atmosferycznego, zwiększenie liczby strąków i poziom białka w nasionach.

Dawkowanie (Dawka kg/ha)

trifosgran dawkowanie

W tabeli podajemy ogólne zalecenia dotyczące dawkowania. Ostateczne dawki powinny być dostosowane do rodzaju gleby i opracowane w oparciu o wyniki analizy jej składu chemicznego i odczynu oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pokarmowych roślin i oczekiwanego plonu.