ES Comandor

Soja - odmiana ES Comandor
nasiona straczki bobowate osadkowski

Rejestracja: Francja 2016, Polska 2018

Hodowla: Euralis

Soja ES Comandor czym się wyróżnia?

bardzo wysoki potencjał plonowania

równomierne dojrzewanie strąków

wysoka odporność na osypywanie

wysoka osadzone najniższe strąki

PARAMETRY AGROTECHNICZNE

SIEWgęstość siewu

60-70 ziaren m2

(4-4,5 jednostki na 150 000 n/ha)siew

temperatura gleby 8-10°C


rozstaw rzędów

18-30 cm


głębokość siewu

3-4 cm

TOLERANCJA NA CHOROBYbakteryjne

WYSOKA


wirusy

WYSOKA

MORFOLOGIA I GENETYKAwczesny wigor

DOBRY


grupa wczesności

PÓŹNA


wysokość roślin

ŚREDNIOWYSOKIE


odporność na wyleganie

BARDZO DOBRA


odporność na pękanie

BARDZO DOBRA


MTN

DUŻA (7)


kolor znamienia

ŻÓŁTY


zawartość białka

WYSOKA


zawartość tłuszczu

brak danych


ŹRÓDŁO: doświadczenia własne hodowcy

ODMIANA ES COMANDOR - PLONOWANIE

Odmiana soi ES Comandor jako odmiana późna posiada bardzo wysoki potencjał plonowania, we wszystkich dotychczasowych doświadczeniach COBORU wśród swojej grupy plonowała zawsze powyżej wzorca.

W poszczególnych latach notowała wyniki 2017 - 112%, 2018 - 106%, 2019 - 107%, 2020 - 109%.

107%

PÓŁNOC

109%

CENTRUM

110%

POŁUDNIE