Nawożenie mineralne kukurydzy

nawozenie mineralne kukurydzy

nawozenie mineralne kukurydzy

Kukurydza należy do jednych z najbardziej wydajnych roślin zbożowych. W związku z tym pobiera z gleby znaczne ilości składników pokarmowych, których zawartość wpływa nie tylko na wielkość uzyskiwanych plonów, ale również na ich wartość konsumpcyjną i paszową.

Aby wytworzyć 1 t ziarna i odpowiednią ilość słomy, kukurydza pobiera z gleby około 24-30 kg N, 12-16 kg P2O5, 30-40 kg K2O, 6-8 kg MgO, 6-10 kg CaO, 4 kg S (10 kg SO3) oraz 14 g Cu, 110 g Mn, 0,9 g Mo i 85 g Zn. Dawki nawozów powinny być dostosowane do wysokości zaplanowanego plonu oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe. Dlatego bardzo ważnym elementem jest analiza gleby. Okres jesienno-zimowy lub wczesnowiosenny to idealny moment na pobranie prób glebowych. Na podstawie wyników możemy bardzo precyzyjnie wyliczyć niezbędną ilość nawozów.

Szybkość pobierania składników pokarmowych jest różna w poszczególnych stadiach rozwoju kukurydzy. Początkowo wykorzystywane są niewielkie ilości, a intensywne pobieranie rozpoczyna od 7-8 liści w przypadku azotu, a potasu - przepada zazwyczaj na okres kwitnienia. Fosfor ma mniejsze znaczenie niż azot i potas, ma jednak duży wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Warto również wspomnieć o równie ważnych, ale często pomijanych składnikach, jakimi są magnez i wapń.

Niedobory magnezu powodują zaburzenia w przebiegu kwitnienia i zapylania, co ogranicza zawiązywanie kolb i pogarsza zaziarnienie. Wapń jako składnik okarmowy przeważnie występuje w ilościach wystarczających (oprócz gleb o niskim pH). Pamiętajmy jednak, że intensywne stosowanie nawozów mineralnych NPK prowadzi do zubożenia w wapń, który musi zadziałać neutralizująco w szczególności na azot. Mała ilość tego pierwiastka objawia się wówczas sklejaniem i zwijaniem liści, co często jest mylone z niedoborem potasu.

Dynamika pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę

Nawóz, ale jaki?

Obecnie oferta nawozów mineralnych na rynku polskim jest bardzo szeroka. Możemy kupić zarówno jednoskładnikowe, jak i wieloskładnikowe NPK. Wiedząc, że kukurydza jest rośliną potasolubną, starajmy się wybierać te wieloskładnikowe o wysokiej koncentracji potasu. Dobrym przykładem jest tu Polifoska® Plon NPK (S) 5-17-32 -7, która zawiera również siarkę oraz mikroelementy, takie jak Fe oraz Zn. Jest to nawóz przedsiewny i pogłówny, możemy go również wysiać razem z nasionami (nawożenie współrzędne).

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także YaraMila ® 9-12-25 albo Amofoska® 5-10-22. Są to nawozy typowo przedsiewne i najlepiej wymieszać je z glebą. Pamiętajmy, że nawozy fosforowe i potasowe na glebach średnich i cięższych z powodzeniem możemy stosować już jesienią, natomiast na glebach lżejszych - wiosną. W przypadku gdy analizy gleby wykażą niską zawartość fosforu i potasu, konieczne jest podzielenie nawozu na dwie lub trzy dawki. Część nawozów stosujemy już jesienią, a część wczesną wiosną, pamiętając, że maksymalna dawka P i K w czystym składniku nie może wynieść więcej niż 180 kg.

W trakcie wysiewu nasion kukurydzy można zaplikować nawóz Polidap® (fosforan amonu), który zawiera azot oraz fosfor. Bliskie umiejscowienie pierwiastków wokół ziarniaka sprawia, że są łatwo dostępne dla rośliny i wpływają na szybki rozwój korzenia.

Azot nie byle jaki!

Kukurydza w czasie swojego wzrostu pobiera duże ilości azotu, dlatego silnie reaguje na nawożenie azotowe. Z reguły pod kukurydze stosuje się nawozy wolno działające, takie jak: mocznik, RSM® oraz saletra amonowa, a na glebach o wysokim pH również siarczan amonu. Często popełnianym błędem w nawożeniu azotem w kukurydzy jest zbyt późne dostarczenie tego składnika, co wpływa bardzo mocno na obniżenie plonu. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie stabilizatora azotu - preparatu o nazwie N-Lock™. W momencie jego użycia możemy zaaplikować całą wy-liczoną dawkę azotu pod kukurydzę jednorazowo. N-Lock™ zmniejsza straty azotu w glebie, a zwiększa jego dostępność dla roślin w krytycznych dla nich fazach rozwojowych. Podnosi efektywność wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych.

Dawka stabilizatora azotu N-Lock™ wynosi 2,5 l/ha i nie jest zależna od typu oraz dawki nawozu.

WAŻNE

TO AZOT MA CZEKAĆ W GLEBIE NA ROŚLINĘ, A NIE ROŚLINA NA AZOT.

WARTO PAMIĘTAĆ

  • kukurydza jako roślina wysoce potasolubna potrzebuje dobrego zaopatrzenia w ten składnik
  • analiza gleby jako klucz do określenia zawartości składników pokarmowych w glebie (w tym potasu)
  • odpowiednio dobrana forma azotu oraz terminowość wysiewu sukcesem wysokich plonów

Paweł Danielski
p_danielski@osadkowski-cebulski.plPolecamy również

Zwiększ wartość konsumpcyjną i paszową swoich plonów. Zapoznaj się z naszymi produktami aby przekonać się, że nawożenie mineralne kukurydzy się opłaca!