Nawóz RSM - roztwór saletrzano-mocznikowy

Nawóz RSM to skrócona nazwa wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego produkowanego przez Grupę Azoty. Zawiera w swoim składzie trzy formy azotu: amonową, azotanową oraz amidową, które różnią się przyswajalnością przez rośliny uprawne. RSM aplikowany jest w postaci oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu przy pomocy dedykowanych węży. W sprzedaży dostępne są trzy rodzaje RSM różniące się zawartością azotu: 28% N, 30% N i 32% N oraz RSMS, który w swoim składzie zawiera również siarkę.

Jakie są korzyści ze stosowania nawozu RSM

  • długotrwale odżywia rośliny, ponieważ dostarcza do gleby trzy formy azotu o różnym tempie pobierania przez uprawy
  • płynna forma umożliwia szybką i równomierną aplikację w postaci oprysku lub rozlewu
  • możliwość aplikacji przed siewem oraz pogłównie

Jaki ma skład nawóz RSM? Jakie formy azotu zawiera?

Produkt w zależności od wybranej specyfikacji może zawierać:

  • 28% azotu całkowitego (7,0% N azotanowy; 7,0% N amonowy, 14% N amidowy), gęstość 1,28 kg/dm3
  • 30% azotu całkowitego (7,5% N azotanowy, 7,5% N amonowy, 14% N amidowy), gęstość 1,32 kg/dm3
  • 32% azotu całkowitego (8,0% N azotanowy, 8,0% N amonowy, 16% N amidowy), gęstość 1,32 kg/dm3

Zaleca się, żeby wodny roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) w momencie aplikacji zawierał 28% N, dlatego też RSM o wyższej zawartości azotu należy rozcieńczyć wodą przed zastosowaniem.

Nawozy RSM zawierają w roztworze wodnym również obojętny dla roślin uprawnych i nieszkodliwy dla środowiska związek chemiczny, zmniejszający ryzyko korozji.

RSM może występować również w formie wzbogaconej o siarkę (RSMS), wówczas produkt zawiera dodatkowo roztwór siarczanu amonu.

Kiedy stosować nawóz RSM

RSM jest uniwersalnym nawozem rolniczym przeznaczonym do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin uprawnych w azot. Produkt RSM może być stosowany we wszystkich gatunkach roślin uprawnych (zboża, kukurydza, rzepak, okopowe) oraz w trwałych użytkach zielonych.

RSM może być jedynym nawozem wykorzystywanym w programie nawożenia azotem. Wówczas wyliczone zapotrzebowanie roślin uprawnych na azot należy rozłożyć na odpowiednią ilość terminów aplikacji, zwykle 2-3.

Nawożenie w formie oprysku grubokroplistego lub przy pomocy węży do rozlewania należy wykonać, gdy rośliny są suche. Temperatura powietrza w momencie aplikacji nie powinna przekraczać 20 °C, a względna wilgotność powietrza być powyżej 60%. Zaleca się przeprowadzić w dni pochmurne, ponieważ intensywne operacja słońca podczas zabiegu może powodować zjawisko fitotoksyczności, czyli uszkodzenia uprawy.

Jak przechować nawóz RSM zimą?

RSM należy przechowywać w temperaturze wyższej od punktu krystalizacji. W przypadku roztworu saletrzano-mocznikowego temperatura ta zależy od zwartości azotu w nawozie:

  • 28% N krystalizuje przy -17°C
  • 30% N krystalizuje przy -9°C
  • 32% N krystalizuje przy 0°C

Proces krystalizacji w zbiorniku na RSM jest niepożądany, dlatego też w celu jego ograniczenia rekomendowany jest dodatek wody do RSM 32 i RSM 30. Z racji większej gęstość nawozu od wody zaleca się wlewać nawóz do wody, jednak w praktyce rolniczej jest to często utrudnione, tak samo, jak wymieszanie powstałego roztworu.

W celu obniżenia koncentracji azotu z 32% N na 28% N zaleca się dodatek wody równy ilości RSM w zbiorniku x 0,189 np. 10 000 litrów RSM 32 x 0,189 - należy dodać 1890 l wody.

W celu obniżenia koncentracji azotu z 30% N na 28% N zaleca się dodatek wody równy ilości RSM w zbiorniku x 0,091 np. 10 000 litrów RSM 30 x 0,091 - należy dodać 910 l wody.

Powyższym przeliczeń można też używać do rozcieńczania RSM przed wykonaniem zabiegu.