Kwalifikowany materiał siewny – dlaczego warto kupować

vademecum zbóż zajawka 576px

vademecum zbóż zajawka 576px

Korzyści z zakupu kwalifikowanego materiału siewnego dla rolnika

 
 • zakup KMS pozwala nam skorzystać z należnej dla każdego gospodarstwa pomocy de minimis: 28 000 zł rocznie na gospodarstwo wystarczy na dopłatę do 280 ha
 • zwyżka plonu do 10% – osiągnięta dzięki zastosowaniu materiału C1, czyli czystszego genetycznie i zdrowszego kwalifikowanego materiału siewnego
 • wyższy plon wynikający z postępu genetycznego w hodowli odmian – nowe odmiany zbóż dają realny przyrost plonów
 • plantacja wysiana z nasion kwalifikowanych będzie zdrowsza – pozwoli to zmniejszyć nakłady na ochronę chemiczną
 • precyzyjny siew – dzięki znajomości masy 1000 nasion i siły  kiełkowania możliwy  jest precyzyjny  siew, co pozwala lepiej prowadzić łan
 • lepsze parametry zebranego plonu pozwolą uzyskać wyższą cenę skupu
 • oszczędność czasu – nie trzeba zaprawiać nasion – zaoszczędzone godziny można przeznaczyć dla rodziny
 • kupując KMS, oszczędzamy również nasz kręgosłup oraz nie narażamy się na kontakt z toksycznymi zaprawami


Efekty stosowania KMS w 2015 r. – wzrost plonów [%]

Kalkulacja zakupu kwalifikowanego materiału siewnego

Policz i sprawdź korzyści wynikające z zakupu kwalifikowanego materiału siewnego


CHCESZ SIAĆ SWOJE NASIONA?
MUSISZ SIĘ NAPRACOWAĆ – TO SIĘ NIE OPŁACA!

1. Aby uzyskać optymalną obsadę na polu (350 szt./m2), musisz wysiać ok. 150 kg, nie znasz parametrów własnych nasion – zwiększ normę wysiewu o 10%


2. Odpowiednią ilość nasion musisz zaprawić. Koszt zaprawy i zaprawiania: 230 zł/t

3. Gdy decydujesz się na siew zebranych przez siebie nasion musisz zgodnie z obowiązującym prawem uiścić opłatę za odstępstwo rolne dla hodowcy odmiany

RAZEM KOSZT MATERIAŁU SIEWNEGO

DODATKOWE NAKŁADY:

 • KOSZTY Twojej pracy oraz koszt pracy maszyn (czyszczenie, zaprawianie)
 • Twoje zdrowie — wdychanie pyłów z zaprawą, obciążenie kręgosłupa
 • Twój czas, który mógłbyś poświęcić rodzinie, na odpoczynek lub hobby


KUPUJ NASIONA KWALIFIKOWANE BEZ PRACY
TO SIĘ OPŁACA!

1. Aby uzyskać optymalną obsadę na polu (350 szt./m2), musisz wysiać ok. 150 kg, znając parametry nasion

2. Po złożeniu wniosku do ARiMR otrzymujesz dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego (de minimis)
3. Ziarno, które miałeś wysiać, zostało w twoim magazynie. Sprzedaj je.

RAZEM KOSZT MATERIAŁU SIEWNEGO

DODATKOWE KORZYŚCI:

 • zwyżka plonu do 10%, ponieważ właśnie wykorzystałeś postęp genetyczny, wysiewając materiał Cl
 • plantacja wysiana z nasion kwalifikowanych będzie zdrowsza – zaoszczędzisz na ochronie chemicznej
 • precyzyjny siew umożliwi bezproblemowe prowadzenie łanu
 • w skupie uzyskasz wyższą cenę – twój plon będzie miał lepsze parametry jakościowe
 • czas, który poświęciłbyś na przygotowanie własnych nasion masz dla siebie i dla rodziny
 • skorzystałeś z przysługującej Ci pomocy de minimis

PRZEZ STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO
ZWIĘKSZYŁEŚ DOCHÓD W GOSPODARSTWIE o 78 zł/ha
(100 ha = 7800 zł)