Zalecenia w stosowaniu nawożenia mineralnego zbóż ozimych

SKUP - Sytuacja na rynku płodów rolnych
 

Nawożenie mineralne jest jednym z kluczowych czynników determinujących zwiększenie potencjału plonowania upraw. W zależności od parametrów gleby, efektywnego wykorzystania składników pokarmowych przez roślinę wpływa na możliwości plonotwórcze.

Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań nawożenia mineralnego dla poszczególnych upraw zbóż ozimych (pszenica, jęczmień, żyto), w zależności od potrzeb należy wybrać odpowiedni układ nawożenia dla danego stnanowiska.

Nawożenie mineralne pszenicy ozimej - wiosna

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu pszenicy ozimej (dawki dla średnich potrzeb nawożenia PK i dużych potrzeb nawożenia N oraz plonu ziarna ok. 7 t/ha).

W ramach wiosennego nawożenia zalecamy w zależności od potrzeb zastosować takie nawozy jak:

  • Saletra amanowo
  • RSM 32

By efektywnie wykorzystać azot i zatrzymać go na dłużej w glebie, zalecamy zastosowanie preparatu N-lock*.
* - preparat stabilizujący azot w glebie

Nawożenie mineralne żyta ozimego - wiosna

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu żyta ozimego (dawki dla średnich potrzeb nawożenia PK i dużych potrzeb nawożenia N oraz plonu ziarna ok. 6–7 t z ha).

W ramach wiosennego nawożenia zalecamy w zależności od potrzeb zastosować takie nawozy jak:

  • Saletra amonowa
  • RSM 32

Nawożenie mineralne jęczmienia ozimego - wiosna

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu żyta ozimego (dawki dla średnich potrzeb nawożenia PK i dużych potrzeb nawożenia N oraz plonu ziarna ok. 6–7 t z ha).

W ramach wiosennego nawożenia zalecamy w zależności od potrzeb zastosować takie nawozy jak:

  • Saletra amonowa
  • RSM 32