Uzyskaj przewagę dzięki niezawodnej technologii zaprawiania

zaprawa wiz 278

zaprawa wiz 278

Jesień to czas planowania nowych zasiewów, ale również strategii ochrony przed agrofagami. Wybór odpowiedniej zaprawy pod zboża ozime ma ograniczyć porażenie rośliny przez chorobotwórcze patogeny znajdujące się w glebie.

Agrotechnika jako pierwszy ważny element budowy fundamentu ochrony

Warunki atmosferyczne występujące w Polsce pozytywnie oddziałują na jesienną presję chorób grzybowych w dopiero co wysianych zbożach ozimych. Duży wpływ na zwiększoną liczbę patogenów w glebie mają:

 • niestarannie przykryte i nierozłożone resztki pożniwne
 • udział roślin niepożądanych
 • niewłaściwe zmianowanie
 • zbyt wczesne siewy
 • przekroczone normy wysiewu przekładające się na podwyższoną gęstość roślin na m2

Choroby grzybowe obniżające plon

Szczególnej ochrony przy wykorzystaniu zapraw fungicydowych wymagają zboża ozime, takie jak: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime. Pierwszym znaczącym agrofagiem wpływającym na obniżenie ich plonowania jest zgorzel siewek (fuzarioza siewek). Najczęściej atakowane są rośliny niezaprawione. Wczesna forma fuzariozy poraża kiełki oraz korzonki zarodkowe siewek. Pszenica ozima, żyto oraz jęczmień są najbardziej podatne na tę chorobę, co w dalszym etapie produkcji może skutkować obniżeniem zbiorów nawet do 20%. Negatywne wpływ w tym zakresie ma też pleśń śniegowa. Najmocniejsze jej oddziaływanie można odnotować po opadach śniegu jeszcze na niezamarzniętą glebę, gdy okrywa śnieżna zalega przez około 11 tygodni. Długa, ciepła jesień również sprzyja występowaniu pleśni śniegowej na dobrze rozwiniętych przed zimą zbożach. Największe straty wyrządza w życie, jęczmieniu i pszenicy. Innymi groźnymi chorobami zagrażającymi oziminom są: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, śnieć cuchnąca i śnieć karłowa.

Zaprawy Real® Plus i Rancona 015 ME są gwarancją zdrowych zbóż ozimych jesienią

Odpowiedzią firmy Osadkowski na wyżej wymienione choroby są dwie zaprawy nasienne. Pierwszą z nich jest Real® Plus – preparat w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym i powierzchniowym. Szeroka rejestracja pozwala wykorzystać go w uprawach: pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, żyta ozimego i jarego oraz pszenżyta ozimego.

Real® Plus ma w swoim składzie trzy substancje czynne: Xemium (fluksopyroksad) – substancję z grupy karboksyamidów (33,3 g/l), fludioksonil z grupy fenylopiroli (33,3 g/l) oraz tritikonazol z grupy triazoli (33,3 g/l). Xemium, wykorzystując mechanizm działania SDHI, zahamowuje wzrost poprzez zablokowanie oddychania komórkowego i przerwanie łańcucha dostaw energii. Fludioksonil zaburza przekazywane sygnały osmotyczne w komórkach patogenów, blokując ich rozwój, natomiast difenokonazol uniemożliwia syntezę ergosterolu, który odgrywa rolę w budowaniu i funkcjonowaniu membran komórkowych grzybów.

Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania zaprawy Real® Plus:

 • jeden produkt do najważniejszych zbóż
 • pozytywny wpływ na wigor rośliny zaprawionej
 • szerokie spektrum działania (pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta)
 • zapobiega wykształcaniu się odporności
 • nowoczesna formulacja
 • niski stopień pylenia gotowego materiału siewnego
 • bardzo dobry przepływ ziarna w urządzeniach zaprawiających
 • doskonałe wybarwienie
 • możliwość mieszania z innymi produktami (nawóz donasienny Seed Star)

Dawka Real® Plus 150 ml/100 kg ziarna dostarcza unikatowe rozwiązanie złożone z 3 substancji czynnych, które w połączeniu z nawozem donasiennym Seed Star 250 ml/100 kg ziarna wprowadza początkowy proces ochrony oraz stymulacji ziarna na niespotykany dotąd poziom.

Drugą zaprawą w portfolio jest Rancona 015 ME w formie mikroemulsji – fungicyd o działaniu układowym i powierzchniowym, który ma szeroką rejestrację w roślinach uprawnych: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime. Produkt w swoim składzie zawiera substancję czynną ipkonazol, czyli związek z grupy triazoli (15 g/l), który blokuje syntezę ergo-sterolu, wpływając na zaburzenia budowy i funkcjonowania komórki grzybowej. Rancona 015 ME ma dwie dawki rejestracyjne:

 • 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody; skierowana do upraw takich jak: pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime
 • 133 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 467 ml wody, do uprawy jęczmienia ozimego oraz jarego

Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania zaprawy Rancona 015 ME:

 • nowa generacja zapraw nasiennych – formulacja mikroemulsji ME
 • dokładne i jednolite pokrycie nasion na nieosiąganym wcześniej poziomie
 • niska dawka (niski koszt) stosowania
 • nieobecność osadów i rozwarstwiania się
 • brak ograniczania siły i energii kiełkowania działanie systemiczne i kontaktowe
 • bardzo niskie ryzyko powstania odporności na ipkonazol

Zaprawy Real® Plus oraz Rancona 015 ME odznaczają się doskonałym pokryciem, przyleganiem zaprawianego ziarna oraz jego wybarwieniem na czerwony kolor. Nie dają efektu pylenia, a tym samym odpadania wyschniętej zaprawy od nasion. Doskonałe pokrycie przekłada się na zwiększoną skuteczność zwalczanych chorób, a tym samym na większe bezpieczeństwo zarówno dla człowieka, jak i środowiska.

Stymulacja już od korzenia

Niezmiernie istotny element jesiennej technologii zaprawiania zbóż ozimych stanowi również stymulacja rozwoju systemu korzeniowego. Jednym z jej czynników tej technologii jest dodatek do zaprawy w postaci preparatu Seed Star w dawce 250 ml/100 kg ziarna. Jakie uzyskujemy efekty?

Preparat, wnikając do rośliny, powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego poprzez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. Najważniejszym tego efektem pozostaje rozwój systemu korzeniowego – jest on mocny, silny i gęsty, korzenie są dłuższe, a liczba korzeni włośnikowych nieporównywalnie większa niż u roślin, w których nie zastosowano nawozu dosiennego Seed Star. Dzięki temu roślina lepiej znosi okresy suszy, gdyż korzenie sięgają głębiej i mogą czerpać wodę z niższych pokładów w glebie.

Podsumowując:

 • zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy zabieg w agrotechnice zbóż
 • jest to najtańszy sposób zabezpieczania plonu
 • łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się plantację przed chorobami i zapewnia jej optymalne warunki do wzrostu kiełków i siewek
 • dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwarantuje lepsze przezimowanie roślin
 • rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu efektywniej korzystają z zasobów wody
 • uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnych przebiegu pogody i minimalizujemy straty w latach z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi