Herbicydy w rzepaku – jak stosować oprysk na rzepak po siewie?

Oprysk rzepaku na chwasty po wschodach

Herbicydy w rzepaku stanowią kluczowy element w ochronie tej uprawy przed chwastami. Ich skuteczność w walce z chwastami ma istotny wpływ na wydajność plonu i jego jakość. Artykuł koncentruje się na roli herbicydów w rzepaku, analizując korzyści i potencjalne wyzwania związane z ich używaniem. Znaczenie tych środków ochrony roślin oraz ich wpływ na efektywność uprawy.

Herbicydy na rzepak - dlaczego warto?

Zwalczanie chwastów w rzepaku poprzez stosowanie herbicydów jest istotne z wielu powodów.

Stosowanie herbicydów na rzepak pomaga kontrolować chwasty, które konkurują z rośliną uprawną o wodę, składniki odżywcze i światło słoneczne. Bez stosowania herbicydów chwasty mogą spowodować wyhamowanie wzrostu rzepaku, zmniejszając znacznie jego plon.

Środki ochrony roślin w postaci herbicydów umożliwiają osiąganie wysokich wydajność uprawy rzepaku ozimego poprzez zapewnienie równomiernego wzrostu roślin i minimalizowanie konkurencji w postaci chwastów.

Łan rzepaku ozimego pozbawiony chwastów jest bardziej przewiewny, zmniejsza się w ten sposób wilgotność łanu, a tym samym zmniejsza się ryzyko rozwoju chorób.

Odpowiednie stosowanie herbicydów w uprawie rzepaku ozimego jest kluczowe dla zapewnienia zdrowego wzrostu roślin, ochrony przed szkodnikami i chorobami, obniżenia kosztów produkcji oraz efektywnego zarządzanie polem uprawnym.

Na jakie chwasty stosować herbicydy?

W rzepaku ozimym konkurencją są chwasty jednoliścienne zimujące oraz jare. W Polsce rzepak ozimy często uprawiany jest na stanowiskach po zbożach, przez co samosiewy zbóż to najbardziej pospolity i uciążliwy chwast jednoliścienny. Zagrożeniem dla rzepaku jest również perz właściwy gatunek wieloletni, rozmnażający się za pomocą podziemnych rozłogów, przez co walka z nim jest utrudniona. Popularnym chwastem występującym w rzepaku ozimym jest też miotła zbożowa.

Chwasty dwuliścienne możemy podzielić na: piętra wysokiego oraz piętra niskiego.

Chwasty piętra wysokiego Chwasty piętra niskiego
przytulia czepna tasznik pospolity
chaber bławatek fiołek polny
mak polny bodziszek drobny

Więcej o chwastach w rzepaku znajdziesz w innym artykule na blogu Agrotechnika.

Oprysk po siewie - przed wschodami

Eliminacja chwastów w rzepaku ozimym to obowiązek każdego rolnika, ochrona rzepaku jesienią przed chwastami to podstawa procesu odchwaszczania. Wiosnę pozostawiamy na ewentualne korekty. Opryski wykonane bezpośrednio po siewie są zazwyczaj tańsze i skuteczne. Oprysk na rzepak przed wschodami należy wykonać maksymalnie do 3 dni po siewie rzepaku ozimego.

Gleba powinna być wilgotna, jeśli jest zbyt przesuszona substancje aktywne nie łączą się z kompleksem sorpcyjnym, ulegają rozkładowi i w zasadzie nie działają właściwie. Warto wzmocnić działanie środków chwastobójczych poprzez dodanie do oprysku odpowiedniego adiuwanta, np. Atpolan Soil Max, Inex-A. Preparaty takie zapobiegają wymywaniu substancji w głąb profilu glebowego, herbicyd jest dłużej aktywny i bardziej efektywny.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zabieg oparty na takich substancjach aktywnych jak: metazachlor i chlomazon. Zabieg ten dobrze sprawdzi się na: jasnoty, przytulię, przetaczniki, tobołki, taszniki, rumianowate (fiołek i mak słabo).

Rekomendowane rozwiązanie:

  • Butisan 500 SC / Cannon 500 SC - 1,5 l/ha
  • Comodo 480 EC - 0,15 - 0,2 l/ha

Jeżeli na plantacji rzepaku występuję problem takich chwastów jak: bodziszek, fiołek, chaber, mak jasnoty, rumianowate. Dobrym i skutecznym rozwiązaniem będzie oprysk oparty na takich substancjach aktywnych jak: metazachlor, dimetachlor, chlomazon, napropamid.

Rekomendowane rozwiązanie:

Oprysk po wschodach

Zabiegi nalistne po wchodach najlepiej wykonać od fazy 3 liścia właściwego. Oprysk na rzepak po wschodach jest to skuteczny od lat sposób na takie chwasty jak: chaber bławatek, fiołek polny, maki czy ostrożeń. Nie powoduje fitotoksyczności rośliny uprawnej i wymaga średniej temperatury dobowej 8°C.

Popularnym rozwiązaniem w powschodowym zwalczaniu chwastów w rzepaku jest oprysk oparty na takich substancjach aktywnych jak: metazachlor, chlopyralid, pikloram, aminopyralid. Zabieg od 2 do 4 liści rzepaku.

Rekomendowane środki ochrony roślin:

Oprysk na rzepak powschodowo, kiedy na polu jest problem z groźnymi chwastami dwuliściennymi - bodziszek, fiołek, mak czy przytulia możemy oprzeć na pakiecie z firmy Corteva Agriscience - Belkar 0,25 l/ha + Kliper 0,75 l/ha. Zabieg od 2 do 6 liści rzepaku.

Zabiegi nalistne na chwasty jednoliścienne w rzepaku

W poprawnej agrotechnice prowadzenia rzepaku ozimego nie można pominąć zwalczania chwastów jednoliściennych, czyli traw i samosiewów zbóż. Oprysk rzepaku na chwasty jednoliścienne należy wykonać po wschodach, od fazy 2 liści właściwych.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w czasie oprysku (zimno, sucho) lub gdy chwasty są w zaawansowanych fazach rozwojowych, zaleca się dodać do herbicydu adiuwant - Inex-A w dawce - 0,1 l/ha.

Bezpieczne i skuteczne substancje (graminicydy) do zwalczania chwastów, samosiewów zbóż w uprawie rzepaku ozimego to: chizalofop-P-etylowy i fluazyfop-P-butylowy.

Rekomendowane środki ochrony roślin to:

 

Krzysztof Łukajewicz
Doradca Agrotechniczny

Osadkowski.pl