Zalecenia po fali wiosennych przymrozków

rzepak wiosna 2020 wiz

rzepak wiosna 2020 wiz

Obecnie w Polsce przechodzi fala silnych, nocnych przymrozków dochodzących od – 6 do – 9°C, a przy gruncie nawet od – 8 do -10 °C. Takie warunki powodują uszkodzenia tkanek roślinnych, które już rozpoczęły wiosenną wegetację.

Rzepak jest w zróżnicowanych fazach rozwojowych; późniejsze odmiany siedzą jeszcze nisko i nie wyniosły pąków kwiatowych. Odmiany z wcześniejszym terminem kwitnienia niestety mają wysoko osadzony już pąk, co może powodować jego uszkodzenia.

Obecnie w Polsce przechodzi fala silnych, nocnych przymrozków dochodzących od – 6 do - 9°C, a przy gruncie nawet od – 8 do -10 °C. Takie warunki powodują uszkodzenia tkanek roślinnych, które już rozpoczęły wiosenną wegetację.

Rzepak jest w zróżnicowanych fazach rozwojowych; późniejsze odmiany siedzą jeszcze nisko i nie wyniosły pąków kwiatowych. Odmiany z wcześniejszym terminem kwitnienia niestety mają wysoko osadzony już pąk, co może powodować jego uszkodzenia.

Zboża są gatunkiem odporniejszym na okresowe spadki temperatur, jednak musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy w tzw. krytycznej fazie wzrostu 31 BBCH (początek strzelania w źdźbło). Już uformowany kłos i jego liczba pięterek to zakodowany potencjał plonowania.

Zalecenia na 7 dni po przymrozkach:

Rośliny po tak mocnych stresach muszą mieć czas na regenerację. W okresie 5 – 7 dni unikamy zabiegów:

  1. Herbicydowych – herbicydy mogą mieć destrukcyjny wpływ na już uszkodzone tkanki
  2. Regulatory wzrostu – po takich stresach gospodarka hormonalna roślin jest zaburzona, regulatory oddziałują (hamują) na poziom auksyn i giberelin, które w okresie regeneracji mają kluczowe znaczenie dla rozwoju rośliny.
  3. Fungicydowych – reakcja roślin na substancje fungicydowe po przebytych stresach może być niekorzystna. Jedynie zaniżone dawki mające na celu zabezpieczenie uszkodzonych tkanek wchodzą w grę, natomiast kompleksowych rozwiązań T1 unikamy.

Regeneracja:

Rzepak:

Zabieg nalistny preparatem Terra Sorb foliar 2 l/ha lub Terra Sorb complex 1 l/ha w celu szybkiej regeneracji tkanek i poprawy kondycji uzupełniony mikroelementami: Terra Sorb foliar 2 l/ha lub Terra Sorb complex 1 l/ha + OSD Mikro Rzepak 1 kg / ha

Zboża:

Zabieg nalistny zmniejszający skutki przymrozków: Terra Sorb foliar 2 l/ha lub Terra Sorb complex 1 l/ha + OSD Mikro Zboże 1 kg/ha