Zabiegi wzmacniające mechanicznie owoce i poprawiające „shelf life”

gandarosa wiz

gandarosa wiz

Po chłodnej wiośnie nadchodzi czas wysokich temperatur, którym mogą towarzyszyć gwałtowne zjawiska pogodowe (burze, ulewy, gradobicia).

Niektóre prognozy wskazują, iż w nadchodzących dniach należy spodziewać się fali upałów z temperaturą dochodzącą lokalnie do 30⁰ C. Należy pamiętać, iż podawana prognoza dotyczy pomiaru temperatury w cieniu, a zatem rośliny oraz wyeksponowane owoce będą narażone na działanie temperatur znacznie wyższych. W takich temperaturach dochodzi łatwo do uszkodzeń termicznych owoców. Należy pamiętać, iż w temperaturach powyżej 30⁰C roślina przestaje funkcjonować produktywnie, gdyż całą wytworzoną energię przekierowuje na obronę przed przegrzaniem. Niestety tym relatywnie wysokim temperaturom towarzyszą często lokalnie intensywne opady deszczu, co dodatkowo pogarsza trwałość pozbiorczą owoców.

W takich warunkach konieczne okazuje się wykonywanie regularnych zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego nawozami i preparatami poprawiającymi odporność mechaniczną owoców. Do najskuteczniejszych zabiegów wzmacniających owoce mechanicznie należy wykorzystanie dobrego nawozu wapniowego, wspomaganie odporności mechanicznej nawozem krzemowym oraz zastosowanie preparatu Xstress, który spowalnia procesy prowadzące do przejrzewania owoców.

Po chłodnej wiośnie nadchodzi czas wysokich temperatur, którym mogą towarzyszyć gwałtowne zjawiska pogodowe (burze, ulewy, gradobicia).

Niektóre prognozy wskazują, iż w nadchodzących dniach należy spodziewać się fali upałów z temperaturą dochodzącą lokalnie do 30⁰ C. Należy pamiętać, iż podawana prognoza dotyczy pomiaru temperatury w cieniu, a zatem rośliny oraz wyeksponowane owoce będą narażone na działanie temperatur znacznie wyższych. W takich temperaturach dochodzi łatwo do uszkodzeń termicznych owoców. Należy pamiętać, iż w temperaturach powyżej 30⁰C roślina przestaje funkcjonować produktywnie, gdyż całą wytworzoną energię przekierowuje na obronę przed przegrzaniem. Niestety tym relatywnie wysokim temperaturom towarzyszą często lokalnie intensywne opady deszczu, co dodatkowo pogarsza trwałość pozbiorczą owoców.

W takich warunkach konieczne okazuje się wykonywanie regularnych zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego nawozami i preparatami poprawiającymi odporność mechaniczną owoców. Do najskuteczniejszych zabiegów wzmacniających owoce mechanicznie należy wykorzystanie dobrego nawozu wapniowego, wspomaganie odporności mechanicznej nawozem krzemowym oraz zastosowanie preparatu Xstress, który spowalnia procesy prowadzące do przejrzewania owoców.

Zabieg nawozem wapniowym

Wapń jest jednym z najważniejszych pierwiastków wzmacniających struktury ligninowe ściany komórkowej, przez co poprawia jędrność i trwałość owoców. Pierwiastek ten działa również łagodząco na stres wewnątrzkomórkowy. W tej fazie rekomendujemy nawozy o wysokiej zawartości pierwiastka, łatwo wnikające w struktury komórkowe roślin.

Poniżej propozycje nawóz wapniowych, z pośród których należy wybrać produkt optymalny do aktualnych potrzeb:

  • AminoQuelant Ca w dawce 2,0 litr na 500 -600 litr wody – zabieg wykonać w przypadku jednoczesnej konieczności pobudzenia produktywności roślin.

Zabieg nawozem krzemowym

Krzem jest pierwiastkiem wzmacniającym mechanicznie powierzchnię liści i owoców jak również niwelującym stres oksydacyjny. Efektywność nawozu krzemowego ściśle zależy od jego składu i formy – należy wybierać produkty zawierające kwas ortokrzemowy, będący jedyną aktywną formą krzemu głęboko penetrującego komórki roślin. Spośród rekomendowanych nawozów krzemowych można sięgnąć po:

Produktem dedykowanym do poprawy trwałości pozbiorczej owoców (tzw „shelf life”) jest preparat Xstress. Preparat ten zawiera kompozycję mikroelementów kompleksowanych glicyną z dodatkiem substancji blokujących biosyntezę etylenu odpowiedzialnego za proces przejrzewania owoców. Jak wykazały ubiegłoroczne badania testowe przeprowadzone na poletkach doświadczalnych Doradcy Jagodowego, preparat Xstress zastosowany przed falą wysokich temperatur wyraźnie spowalnia przejrzewanie owoców truskawki, pozwalając tym samym zwiększyć masę jednostkową owocu i wydłużyć „shelf life”.

Preparat ten stosuje się standardowo w dawce 1,0 litr na hektar w odstępie 5-7 dni jednak w sytuacjach skrajnie wysokich temperatur dawkę i częstotliwość zabiegów można nieco zwiększyć.

Powyższe rekomendacje dotyczą stosowania nawozów w zabiegach samodzielnych. Rekomendowane produkty można łączyć z innymi agrochemikaliami zgodnie z ogólnymi zasadami mieszania agrochemikaliów. Podczas wykonywania zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego truskawki w warunkach podwyższonych temperatur należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

  • W przypadku zabiegów dolistnych unikać łączenia dużej ilości różnych agrochemikaliów, aby nie zwiększać ryzyka poparzenia blaszki liściowej,
  • unikać stosowania do oprysków nawozów o wysokim EC (np. nawozy wieloskładnikowe),
  • unikać wykonywania zabiegów w pełnym słońcu lub na tzw. „mokry liść”,
  • zwiększyć odstępy pomiędzy zabiegami, gdyż w wysokiej temperaturze pobieranie składników przez rośliny jest spowolnione,
  • nie stosować agresywnych zwilżaczy rozpuszczających powłokę woskową – stosować zwilżacze wzmacniające struktury liścia (np. Protector),
  • unikać zabiegów siarką i miedzią.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl. To pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.