Zabiegi regenerujące system korzeniowy po intensywnych opadach deszczu

pekanie owocow 278

pekanie owocow 278

Po okresie obfitych opadów deszczu, podczas których w niektórych rejonach kraju w ciągu kilku dni spadło nawet 200 mm opadu, pojawiły się problemy z niewydolnością systemu korzeniowego oraz z chorobami odglebowymi.

Z powodu okresowego nadmiaru wody na wielu plantacjach pojawiają się również uszkodzenia owoców przez grzyby z rodzaju Phytophtora sp. wywołujące skórzastą zgniliznę owoców. Choroba ta objawia się nagłym pojawieniem się specyficznych suchych plam o zabarwieniu żółtawo-różowawym, przez co łatwo ją odróżnić od infekcji szarej pleśni atakującej owoce zazwyczaj od strony szypułki i tworzącej charakterystyczny nalot.

Po okresie obfitych opadów deszczu, podczas których w niektórych rejonach kraju w ciągu kilku dni spadło nawet 200 mm opadu, pojawiły się problemy z niewydolnością systemu korzeniowego oraz z chorobami odglebowymi.

Z powodu okresowego nadmiaru wody na wielu plantacjach pojawiają się również uszkodzenia owoców przez grzyby z rodzaju Phytophtora sp. wywołujące skórzastą zgniliznę owoców. Choroba ta objawia się nagłym pojawieniem się specyficznych suchych plam o zabarwieniu żółtawo-różowawym, przez co łatwo ją odróżnić od infekcji szarej pleśni atakującej owoce zazwyczaj od strony szypułki i tworzącej charakterystyczny nalot.


Objawem charakterystycznym dla tej choroby jest również nietypowa „kwaśna” i drażniąca nos woń zaatakowanych owoców. Problemy z niewydolnością systemu korzeniowego oraz chorobami odglebowymi są szczególnie uciążliwe na glebach ciężkich, zlewnych i słabo przepuszczających wodę.

Fosforyny

Aby poprawić napowietrzenie gleby oraz wydolność systemu korzeniowego należy wykonać blok zabiegów z użyciem specjalistycznych produktów. Pierwszym krokiem jest zastosowanie nawozu zawierającego fosforyny, który zablokuje rozwój grzybów z rodzaju Phytophtora sp.

Kwasy humusowe

Kolejnym etapem jest wykonanie zabiegów agrotechnicznych poprawiających strukturę ryzosfery oraz funkcjonowanie sytemu korzeniowego. W tym celu niezbędne jest zastosowanie preparatu zawierającego kwasy humusowe. Może to być H-850 w dawce 2-3 kg na ha. Zastosowanie kwasów humusowych wpływa głównie na poprawę struktury zalanej gleby, rozluźnienie jej wierzchnich warstw oraz napowietrzenie ryzosfery. Produkty zawierające kwasy humusowe najlepiej jest zastosować wraz z fertygacją lub poprzez rozlanie wzdłuż rzędów ich roztworu (np. belką polową).

Aminokwasy

Kolejnym etapem ożywienia gleby na plantacji zalanej przez wody opadowe jest zastosowanie preparatu zawierającego skoncentrowane aminokwasy doglebowe. Może to być Terra Sorb Radicular w dawce 15-20 l na ha. Dostarczenie aminokwasów do gleby ma na celu pobudzenie rozwoju korzystnej (tlenowej) mikroflory glebowej. Jest również niezbędnym elementem poprawy warunków funkcjonowania systemu korzeniowego. Na plantacjach roślin uszkodzonych przez zalanie należy również bardzo umiejętnie prowadzić nawożenie, uzupełniając dwa podstawowe składniki pokarmowe odpowiadające za odbudowę systemu korzeniowego, tj. fosfor i wapń.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl. To pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.