Zabiegi poprawiające wydajność fotosyntezy i wyrastanie owoców

truskawki owoce wiz

truskawki owoce wiz

W większości rejonów naszego kraju na dobre rozpoczęły się zbiory truskawki z upraw okrywanych na przyspieszony zbiór folią perforowaną lub włókniną polipropylenową.

Ze względu na panujące do niedawna skrajnie niekorzystne warunki pogodowe na wielu plantacjach uwidaczniają się problemy z wydajnością fotosyntezy i prawidłowym wyrastaniem owoców. Problemy te pogłębia fakt licznych uszkodzeń poprzymrozkowych, uwidaczniających się w formie deformacji owoców (fot. 1), nawet w przypadku upraw spod grubych osłon polipropylenowych o gęstości 23 gram na m2.

Ponadto na wielu plantacjach ponownie uwidaczniają się fitotoksyczności spowodowane wczesnowiosennym zastosowaniem herbicydów (fot. 2).

W każdym z wymienionych przypadków konieczne jest zastosowanie zabiegów wzmacniających rośliny oraz intensyfikujących metabolizm.

W większości rejonów naszego kraju na dobre rozpoczęły się zbiory truskawki z upraw okrywanych na przyspieszony zbiór folią perforowaną lub włókniną polipropylenową.

Ze względu na panujące do niedawna skrajnie niekorzystne warunki pogodowe na wielu plantacjach uwidaczniają się problemy z wydajnością fotosyntezy i prawidłowym wyrastaniem owoców. Problemy te pogłębia fakt licznych uszkodzeń poprzymrozkowych, uwidaczniających się w formie deformacji owoców (fot. 1), nawet w przypadku upraw spod grubych osłon polipropylenowych o gęstości 23 gram na m2.

Ponadto na wielu plantacjach ponownie uwidaczniają się fitotoksyczności spowodowane wczesnowiosennym zastosowaniem herbicydów (fot. 2).

W każdym z wymienionych przypadków konieczne jest zastosowanie zabiegów wzmacniających rośliny oraz intensyfikujących metabolizm.

Zabiegi wzmacniające oraz intensyfikujące metabolizm można podzielić na dwie grupy:

  1. Zabiegi preparatami zawierającymi prekursory fitohormonów – ich stosowanie intensyfikuje metabolizm oraz podziały komórkowe w tworzących się owocach. Preparat niweluje również wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny powstały w wyniku zmiennych warunków pogodowych (np. przymrozków). Można zastosować Maxi Grow w dawce 0,5-0.75 litr na ha.
  2. Zabiegi intensyfikujące wydajność fotosyntezy – są to zabiegi z użyciem nawozów zawierających magnez i mikroelementy niezbędne przy biosyntezie chlorofilu. Ich użycie jest rekomendowane zwłaszcza w sytuacji wystąpienia uszkodzeń herbicydowych lub w okresach intensywnego wzrostu owoców.

Wariant I: oprysk roślin roztworem AminoQuelantMg 2,0-3,0 litr na ha plus siarczan magnezu 16% MgO 0,5% roztwór (czyli 0,5 kg na każde 100 litr roztworu roboczego) - rozwiązanie polecane dla plantacji wymagających biostymulacji oraz odbudowy struktur chlorofilowych.

Wariant II: oprysk roślin roztworem TerraSorb Complex 1,0-1,5 litr na ha plus siarczan magnezu 16% MgO 0,5% roztwór (czyli 0,5 kg na każde 100 litr roztworu roboczego) - rozwiązanie polecane dla plantacji wymagających biostymulacji oraz intensyfikacji wydajności fotosyntezy.

W pierwszej kolejności należy zastosować jeden z powyższych wariantów w zależności od aktualnych potrzeb. Ewentualny kolejny zabieg wykonać po 5-7 dniach. Łącząc powyższe nawozy ze środkami ochrony roślin lub innymi nawozami należy zawsze się upewnić co do możliwości wykonania takiej mieszanki. Dawkę cieczy roboczej oraz koncentrację agrochemikaliów należy dopasować do bieżących warunków pogodowych oraz stosowanej technologii uprawy tak aby nie spowodować fitotoksyczności.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl. To pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.