Duże problemy z mączniakiem na plantacjach truskawki tradycyjnej

problemy z maczniakiem wiz

problemy z maczniakiem wiz

Tegoroczny sezon ze względu na relatywnie suchą i upalną pogodę, sprzyjał rozwojowi niektórych chorób, w tym mączniaka prawdziwego.
Mączniak prawdziwy liści truskawki to choroba grzybowa wywoływana przez Podospherea macularis. Grzyb ten poraża liście i ogonki liściowe a nie zwalczany może rozwijać się również na owocach. Szkodliwość choroby polega na uszkodzeniu blaszki liściowej a tym samym spadku powierzchni fotosyntezy. Przy infekcji mączniaka prawdziwego truskawki na dolnej stronie liści rozwijają się zarodniki konidialne. Cała grzybnia widoczna jest w postaci białego nalotu. Grzybnia przerasta do tanek liścia z których pobiera składniki odżywcze oraz produkty fotosyntezy. W przypadku silnego porażenia może dochodzić do zamierania fragmentów lub nawet całych liści.

Tegoroczny sezon ze względu na relatywnie suchą i upalną pogodę, sprzyjał rozwojowi niektórych chorób, w tym mączniaka prawdziwego.

Mączniak prawdziwy liści truskawki to choroba grzybowa wywoływana przez Podospherea macularis. Grzyb ten poraża liście i ogonki liściowe a nie zwalczany może rozwijać się również na owocach. Szkodliwość choroby polega na uszkodzeniu blaszki liściowej a tym samym spadku powierzchni fotosyntezy. Przy infekcji mączniaka prawdziwego truskawki na dolnej stronie liści rozwijają się zarodniki konidialne. Cała grzybnia widoczna jest w postaci białego nalotu. Grzybnia przerasta do tanek liścia z których pobiera składniki odżywcze oraz produkty fotosyntezy. W przypadku silnego porażenia może dochodzić do zamierania fragmentów lub nawet całych liści.

Nawozy i preparaty siarkowe do zwalczania mączniaka prawdziwego

W obecnej fazie choroba jest szczególnie niebezpieczna: mączniak ograniczając powierzchnię fotosyntetyczną zmniejsza ilość wytwarzanych cukrów, a tym samym pogarsza możliwości prawidłowego przygotowania się roślin do zimy.

Spośród szerokiej gamy środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania mączniaka prawdziwego w obecnej fazie rozwojowej i przy obecnej pogodzie, charakteryzującej się dużą wilgotnością powietrza (powyżej 60%) oraz relatywnie niskimi temperaturami (poniżej 20°C) najlepszym rozwiązaniem wydaj się zastosowanie zabiegu opartego na zmikronizowanej siarce. Zabieg nawozem lub preparatem siarkowym wykonany w odpowiedni sposób będzie eliminował również dorosłe osobniki przędziorka oraz będzie najatrakcyjniejszy cenowo.

Spośród dużej liczby preparatów zawierających zmikronizowaną siarkę można sięgnąć po:

  • Extra Siarka 800 WG (nawóz WE zawierający 80% siarki) w dawce 3,0-4,5 kg na 500-600 litr wody na hektar

Oczywiście w uprawach małoobszarowych można również sięgnąć po produkty siarkowe zarejestrowane jako środki chemiczne (np. Siarkol Extra 80 WP).

Kilka ważnych uwag do stosowania nawozów i preparatów zawierających siarkę:

  • dla bezpieczeństwa roślin nie łączy się ich z żadnymi innymi preparatami ani nawozami,
  • zabieg wykonuje się wieczorem lub nocą, unikając pełnego nasłonecznienia,
  • temperatura w czasie zabiegu oraz 3 dni po zabiegu powinna być poniżej 20°C,
  • zalecane opryskiwanie: dronokropliste.

Nawozy krzemowe do zwalczania mączniaka prawdziwego

Oprócz zabiegów nawozami i preparatami zawierającymi siarkę do zwalczania mączniaka prawdziwego można zastosować również dobry nawóz krzemowy. Krzem jest pierwiastkiem mechanicznie wzmacniającym ściany komórkowe, co zmniejsza możliwości rozwoju grzybni patogenicznej. Ponadto dobrze dobrany nawóz krzemowy o odpowiedniej koncentracji składnika (powyżej 15% SiO2) oraz odpowiedniej formie (kwas ortokrzemowy) – przy regularnym stosowaniu jest w stanie zupełnie wyeliminować choroby liści.

Proponowany nawóz krzemowy:

  • Barrier Si-Ca w dawce 1,0 –1,5 litr na ha przy łącznym stosowaniu nawozu ze środkami ochrony roślin lub 2,5- 3,0 litr na ha przy samodzielnym zabiegu krzemem, w 500-600 litr wody

Powyższe nawozy krzemowe łączy się z innymi agrochemikaliami zgodnie z ogólnymi zasadami. Zabiegi z wykorzystaniem krzemu należy wykonywać regularnie co 7-10 dni. Jest to jeden z podstawowych warunków zbudowania naturalnej odporności roślin na choroby.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl

Serwis doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na doradcajagodowy.plPolecamy również