Wapnowanie plantacji truskawki najlepiej wykonać jesienią

HumiCalc new wiz1

HumiCalc new wiz1

Późna jesień to najlepszy czas na wapnowanie. Rośliny wchodzą już w fazę uśpienia, a częste deszcze sprzyjają szybkiemu rozpuszczeniu się nawozu i wnikaniu w głąb gleby. Dodatkowo przedłużający się okres bez przymrozków będzie sprzyjał przemianom chemicznym i mikrobiologicznym prowadzącym do neutralizacji odczynu gleby.

W procesach odkwaszania gleby ogromną rolę ogrywa prawidłowo dobrany nawóz wapniowy oraz jego dawka. Decyzje o wyborze nawozu oraz ustaleniu dawki powinny być podejmowane w oparciu o aktualny odczyn gleby oraz zawartość wolnego wapnia. Część plantatorów decyduje się jednak na wapnowanie bez wcześniejszej analizy chemicznej. Takie rozwiązanie jest oczywiście obarczone ryzykiem błędu co często ogranicza skuteczność całego zabiegu.

Późna jesień to najlepszy czas na wapnowanie. Rośliny wchodzą już w fazę uśpienia, a częste deszcze sprzyjają szybkiemu rozpuszczeniu się nawozu i wnikaniu w głąb gleby. Dodatkowo przedłużający się okres bez przymrozków będzie sprzyjał przemianom chemicznym i mikrobiologicznym prowadzącym do neutralizacji odczynu gleby.

W procesach odkwaszania gleby ogromną rolę ogrywa prawidłowo dobrany nawóz wapniowy oraz jego dawka. Decyzje o wyborze nawozu oraz ustaleniu dawki powinny być podejmowane w oparciu o aktualny odczyn gleby oraz zawartość wolnego wapnia. Część plantatorów decyduje się jednak na wapnowanie bez wcześniejszej analizy chemicznej. Takie rozwiązanie jest oczywiście obarczone ryzykiem błędu co często ogranicza skuteczność całego zabiegu.

Kredy nawozowe

Najbezpieczniejsze, a zarazem najszybciej działające są kredy nawozowe: np. OMYA Calciprill 110 KR, Wapniak Kornicki.

Kreda jest najmłodszym minerałem i najbardziej reaktywnym. Inne wapna węglanowe (wapna jurajskie lub dolomitowe) działają znacznie wolniej. Kredę nawozową stosuje się w dawkach rekomendowanych przez dystrybutora. Najczęściej jest to 250-750 kg na ha, przy równomiernym wysiewie na całą powierzchnię pola.

Interesującą nowością na rynku nawozów wapniowych są wapna wzbogacone o kwasy humusowe, np. HumiCalc 4.0.

Dodatek kwasu humusowego jest swoistym aktywatorem reakcji uwalniania wapnia, ale również istotnie wpływa na poprawę struktury gleby. Warto podkreślić fakt, że HumiCalc 4.0 zawiera również bakterie Bacillus azotofixans posiadające zdolność wiązania azotu atmosferycznego oraz bor, będący niezbędnym składnikiem pokarmowym. Jak udowodniono w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu stosowanie wapna HumiCalc 4.0, oprócz odkwaszania gleby i wzbogacania jej w wapń, preparat istotnie pobudza aktywność mikrobiologiczną ryzosfery.

Niekiedy istnieje konieczność zwiększenia zawartości wapnia w ryzosferze bez konieczności podnoszenia odczynu gleby. Efekt taki można uzyskać wysiewając wapno siarczanowe, np. AgroSulCa.

Dawkę tego nawozu również ustala się indywidulanie – z uwzględnieniem aktualnego odczynu i zasobności gleby. Najczęściej jest to 500-750 kg na ha.

Wapnowanie plantacji truskawki najlepiej wykonać jesienią.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl

Serwis doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na doradcajagodowy.pl