Truskawki po fali przymrozków – zabiegi niwelujące stres przechłodzenia

Aktualność Truskawka  Fotografie 2021 04 29 01  zajawka

Aktualność Truskawka Fotografie 2021 04 29 01 zajawka

Niestety prognozy ostrzegające przed falą przymrozków sprawdziły się. Przez kilka nocy na terenie całej Polski odnotowano silne spadki temperatury. Największe wystąpiły w pasie Kujawy-Wielkopolska oraz zachodnie i centralne Mazowsze, gdzie temperatura przy gruncie sięgała minus 7- 8⁰C.

Spowodowało to znaczne straty u kwitnących odmian truskawki – w niektórych regionach nawet pod podwójną okrywą z folii i włókniny.

Według najnowszych prognoz nadchodzące
2-3 noce mają być wolne od przymrozków,
po czym ma nastąpić kolejne ochłodzenie.
Tę krótkotrwałą przerwę należy wykorzystać
na wykonanie zabiegów niwelujących
stres przechłodzenia.

Rekomendujemy wkomponowanie do planowanych zabiegów ochrony mieszanki preparatów:

Biostymulator z grupy nitrofenoli 0,6 l na ha + Terra-Sorb Complex 1,0-1,5 l/ha w 500-600 l wody.

Powyższe preparaty można łączyć z zabiegami niezbędnej ochrony z zachowaniem ogólnych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów. Dodatek preparatu aminokwasowego, oprócz przyspieszenia tempa wchłaniania substancji aktywnej środka ochrony roślin, będzie miał również działanie stymulujące rośliny do wzrostu i rozwoju. Szczególnie cenne w tym zakresie są typowe aminokwasy łagodzące stres przechłodzenia: prolina, alanina i glicyna.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń pąków kwiatowych lub górnej partii szyjki korzeniowej należy sięgnąć po preparaty intensyfikujące kwitnienie i stymulujące zawiązanie owoców czyli  Maxi-Grow 0,5 l/ha.

Zabieg niwelujący stres należy wykonać, gdy tylko temperatura roślin powróci powyżej tzw. zera fizjologicznego, czyli osiągnie 6-7°C. Jest to wymóg umożliwiający efektywną absorpcję przez części nadziemne naniesionych preparatów niwelujących stres i ich skuteczne włączenie do metabolizmu. Kolejne zabiegi wzmacniające kondycję należy wykonywać co 5-7 dni.

Ze względu na brak jednoznacznych prognoz wskazujących, iż zakończył się tegoroczny okres przymrozkowy rekomendujemy wstrzymanie się ze „słomowaniem” międzyrzędzi. Rozłożenie słomy ogranicza zdolność gleby do kumulowania i oddawania ciepła. Kwiaty na plantacjach  wyściółkowanych słomą mogą ucierpieć nawet podczas niewielkich spadków temperatury. Rekomendujemy również pozostawienie na plantacjach okryw z folii i włókniny, które mogą się przydać podczas ewentualnych kolejnych okresów przymrozkowych.


Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl

Serwis doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na doradcajagodowy.pl