Technologia DSG – Nie przestawaj rosnąć!

ziemniaki dsg wiz

ziemniaki dsg wiz

Ziemniaki, kiedyś jedna z najpopularniejszych i najważniejszych pod względem żywieniowym roślin w naszym kraju, uprawiana praktycznie w każdym gospodarstwie mało i wielkoobszarowym. Obecnie pomimo zmniejszenia areału uprawy ziemniak nadal jest ważną rośliną lecz z innym przeznaczeniem niż w przeszłości. Produkcja frytek, chipsów, przemysł przetwórczy, to główne kierunki które wymagają odpowiedniej jakości bulw. Ziemniak nigdy nie był rośliną łatwą do  prowadzenia w porównaniu do innych upraw rolniczych.

Silne presje chorób i szkodników przysparzają nie lada problemów. Od kilku lat najtrudniej jednak poradzić sobie z kaprysami pogody. W ostatnim sezonie w wielu rejonach Polski opadów deszczu nie było w ważnych momentach rozwoju roślin. Wszystko to sprawiło, że plony na polach były niższe od oczekiwanych. Nawet pola, które były nawadniane, nie dały odpowiedniego plonu ponieważ wysokie temperatury i palące słońce niszczyły rośliny.

Obserwując zmieniający się klimat producenci środków ochrony i nawozów starają się stworzyć rozwiązania, które maksymalnie mogłyby zmniejszyć straty w plonach. W uprawie ziemniaka najważniejsze jest, aby roślina rosła cały czas nie zatrzymując wegetacji. W okresach suszy mogą one przechodzić w stan uśpienia, ale nie można dopuszczać do całkowitego wyhamowania wegetacji. Kierując się tym celem firma Osadkowski opracowała technologię „Dont Stop Grow” (DSG). Idea utrzymania ciągłego wzrostu roślin oparta została na trzech produktach: H-850, Maxi-Grow i Barrier Si-Ca.

H-850 jest produktem na bazie kwasów humusowych, jednak jako jeden z niewielu na polskim rynku jest w formie krystalicznej, co świadczy o wysokiej koncentracji kwasów humusowych. Jego stosowanie wpływa pozytywnie na glebę, poprawiając jej strukturę, zwiększając sorpcję wody oraz zawartość próchnicy i składników pokarmowych.

Maxi Grow jest nawozem pochodzenia naturalnego o działaniu biostymulującym. W jego skład wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji organicznych. Produkt zawiera specjalnie opracowaną technologię zatrzymywania energii w roślinie PEST (ang. Plant Energy Saver Technology).

Barrier Si-Ca to unikatowe i jedyne na rynku połączenie wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej formie dla rośliny. Łatwo miesza się z insektycydami, fungicydami i nawozami dolistnymi dostępnymi na polskim rynku. W uprawie ziemniaka jako partner fungicydów wspomaga ochronę przed wnikaniem patogenów, tworząc fizyczną barierę na powierzchni liścia i łodygi.

Cała technologia utrzymywania roślin ziemniaka w dobrej kondycji rozpoczyna się już od sadzeniaka (rys.1). Na tym etapie wpływamy na rośliny, choć w teorii jeszcze roślinami nie są. Inicjujemy pewne procesy metaboliczne, które przekładają się na jakość i wielkość plonu aż do zbioru rośliny z pola. Podanie w mieszaninie preparatów H-850 z Maxi-Grow (dawka 2,0 kg + 0,5 l/ha) kwasów humusowych oraz innych substancji organicznych zawartych w Maxi Grow stwarza korzystne warunki  do stymulacji zawiązywania większej ilości oczek w wysadzonych bulwach sadzeniaka i wydania większej ilości pędów. Większa ilość pędów stwarza korzystne warunki do zawiązywania większej ilości bulw. Oczywiście za większą ilością łodyg idzie również mocniejszy i lepiej wykształcony system korzeniowy, czyli ten element, który odpowiada za lepsze pobranie wody i składników pokarmowych z gleby. Zaprawianie bulw taką mieszaniną można przeprowadzić różnymi metodami, począwszy od dysz zamontowanych na stołach przebierczych do dysz zlokalizowanych na sadzarkach. Oczywiście z powodzeniem można po prostu zanurzać skrzynki lub worki z sadzeniakami w przygotowanej cieczy roboczej (woda + nawozy). Tą mieszaninę można łączyć z zabiegami zaprawiania fungicydami.

Kolejnym etapem w technologii DSG (Dont Stop Grow) jest zastosowanie w formie oprysku nalistnego preparatu Maxi-Grow w dawce 0,25 l/ha, kiedy rośliny osiągną wysokość około 15 cm. Tym zabiegiem dajemy sygnał roślinie do równomiernej inicjacji bulw, co ma duże znaczenie w dalszych etapach rozwoju ziemniaka.

Najistotniejszym momentem zastosowania biostymulacji w uprawie ziemniaka jest początek zawiązywania bulw (BBCH  40). Moment ten zaczyna się od charakterystycznych haczyków na końcach stolonów, które nabrzmiewając tworzą bulwę. Jest to czas, w którym wszelkie stresy w roślinie powodują zmiany w ilości zawiązywanych bulw, lecz również co jest bardzo istotne dla plantatorów, wpływają na wyrównanie bulw pod względem wielkości, czyli kalibrację. Oczywiście podatność odmianowa ma duże znaczenie. Im odmiana ma większe skłonności do wykształcania nierównomiernych bulw, tym zabieg ten jest jeszcze lepiej widoczny na polu. W fazie tej podajemy mieszaninę preparatów Maxi-Grow oraz Barrier Si-Ca (0,5 l + 2 l/ha), co wpływa nie tylko na ilość bulw, ale także na lepsze ich wyrównanie. W okresie największego zapotrzebowania energetycznego ,co u ziemniaka zbiega się z okresem kwitnienia (BBCH 60-69), powtarzamy zabieg Maxi-Grow (0,75 l/ha). Dzięki temu dostarczamy „bombę energetyczną” w newralgicznym momencie oraz wpływamy na efektywniejsze wykorzystanie substancji czynnych ze środków ochrony i dodatkowo wpływamy na wyrównanie bulw.

Po kwitnieniu ziemniaka chcąc zwiększyć trwałość pozbiorczą bulw podajemy preparat Barrier Si-Ca w dawce 2 l/ha. Jest to o tyle ważne, ponieważ preparat ten niweluje problemy z pobieraniem wapnia, a więc wspomaga rośliny w walce z chorobami fizjologicznymi bulw. Przekonaliśmy się o tym, że po zastosowaniu środka Barrier Si-Ca, roślina jest stymulowana do wzrostu. Daje to gwarancję, że składniki pokarmowe są swobodnie transportowane do najmłodszych części roślin. Plantatorzy stosujący nasze produkty potwierdzają, że dobrze odżywione rośliny, są również mniej podatne na patogeny.

DSG docenione przez ekspertów

Ta innowacyjna technologia została dostrzeżona przez specjalistów z branży rolnej, o czym świadczy nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za innowacyjny produkt dla nawozu Barrier Si-Ca, który firma Osadkowski odebrała podczas Krajowych Dni Ziemniaka w Nidzicy w 2019 r.

autor: Artur Śliz, Osadkowski

Ziemniaki, kiedyś jedna z najpopularniejszych i najważniejszych pod względem żywieniowym roślin w naszym kraju, uprawiana praktycznie w każdym gospodarstwie mało i wielkoobszarowym. Obecnie pomimo zmniejszenia areału uprawy ziemniak nadal jest ważną rośliną lecz z innym przeznaczeniem niż w przeszłości. Produkcja frytek, chipsów, przemysł przetwórczy, to główne kierunki które wymagają odpowiedniej jakości bulw. Ziemniak nigdy nie był rośliną łatwą do prowadzenia w porównaniu do innych upraw rolniczych.

Silne presje chorób i szkodników przysparzają nie lada problemów. Od kilku lat najtrudniej jednak poradzić sobie z kaprysami pogody. W ostatnim sezonie w wielu rejonach Polski opadów deszczu nie było w ważnych momentach rozwoju roślin. Wszystko to sprawiło, że plony na polach były niższe od oczekiwanych. Nawet pola, które były nawadniane, nie dały odpowiedniego plonu ponieważ wysokie temperatury i palące słońce niszczyły rośliny.

„Dont Stop Grow” – nie przestawaj rosnąć.

Obserwując zmieniający się klimat producenci środków ochrony i nawozów starają się stworzyć rozwiązania, które maksymalnie mogłyby zmniejszyć straty w plonach. W uprawie ziemniaka najważniejsze jest, aby roślina rosła cały czas nie zatrzymując wegetacji. W okresach suszy mogą one przechodzić w stan uśpienia, ale nie można dopuszczać do całkowitego wyhamowania wegetacji. Kierując się tym celem firma Osadkowski opracowała technologię „Dont Stop Grow” (DSG). Idea utrzymania ciągłego wzrostu roślin oparta została na trzech produktach: H-850, Maxi-Grow i Barrier Si-Ca.

H-850 jest produktem na bazie kwasów humusowych, jednak jako jeden z niewielu na polskim rynku jest w formie krystalicznej, co świadczy o wysokiej koncentracji kwasów humusowych. Jego stosowanie wpływa pozytywnie na glebę, poprawiając jej strukturę, zwiększając sorpcję wody oraz zawartość próchnicy i składników pokarmowych.

Maxi Grow jest nawozem pochodzenia naturalnego o działaniu biostymulującym. W jego skład wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji organicznych. Produkt zawiera specjalnie opracowaną technologię zatrzymywania energii w roślinie PEST (ang. Plant Energy Saver Technology).

Barrier Si-Ca to unikatowe i jedyne na rynku połączenie wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej formie dla rośliny. Łatwo miesza się z insektycydami, fungicydami i nawozami dolistnymi dostępnymi na polskim rynku. W uprawie ziemniaka jako partner fungicydów wspomaga ochronę przed wnikaniem patogenów, tworząc fizyczną barierę na powierzchni liścia i łodygi.

Klucz do sukcesu DSG w sadzeniaku

Cała technologia utrzymywania roślin ziemniaka w dobrej kondycji rozpoczyna się już od sadzeniaka (rys.1). Na tym etapie wpływamy na rośliny, choć w teorii jeszcze roślinami nie są. Inicjujemy pewne procesy metaboliczne, które przekładają się na jakość i wielkość plonu aż do zbioru rośliny z pola. Podanie w mieszaninie preparatów H-850 z Maxi-Grow (dawka 2,0 kg + 0,5 l/ha) kwasów humusowych oraz innych substancji organicznych zawartych w Maxi Grow stwarza korzystne warunki do stymulacji zawiązywania większej ilości oczek w wysadzonych bulwach sadzeniaka i wydania większej ilości pędów. Większa ilość pędów stwarza korzystne warunki do zawiązywania większej ilości bulw. Oczywiście za większą ilością łodyg idzie również mocniejszy i lepiej wykształcony system korzeniowy, czyli ten element, który odpowiada za lepsze pobranie wody i składników pokarmowych z gleby. Zaprawianie bulw taką mieszaniną można przeprowadzić różnymi metodami, począwszy od dysz zamontowanych na stołach przebierczych do dysz zlokalizowanych na sadzarkach. Oczywiście z powodzeniem można po prostu zanurzać skrzynki lub worki z sadzeniakami w przygotowanej cieczy roboczej (woda + nawozy). Tą mieszaninę można łączyć z zabiegami zaprawiania fungicydami.

Kolejnym etapem w technologii DSG (Dont Stop Grow) jest zastosowanie w formie oprysku nalistnego preparatu Maxi-Grow w dawce 0,25 l/ha, kiedy rośliny osiągną wysokość około 15 cm. Tym zabiegiem dajemy sygnał roślinie do równomiernej inicjacji bulw, co ma duże znaczenie w dalszych etapach rozwoju ziemniaka.

Najistotniejszym momentem zastosowania biostymulacji w uprawie ziemniaka jest początek zawiązywania bulw (BBCH 40). Moment ten zaczyna się od charakterystycznych haczyków na końcach stolonów, które nabrzmiewając tworzą bulwę. Jest to czas, w którym wszelkie stresy w roślinie powodują zmiany w ilości zawiązywanych bulw, lecz również co jest bardzo istotne dla plantatorów, wpływają na wyrównanie bulw pod względem wielkości, czyli kalibrację. Oczywiście podatność odmianowa ma duże znaczenie. Im odmiana ma większe skłonności do wykształcania nierównomiernych bulw, tym zabieg ten jest jeszcze lepiej widoczny na polu. W fazie tej podajemy mieszaninę preparatów Maxi-Grow oraz Barrier Si-Ca (0,5 l + 2 l/ha), co wpływa nie tylko na ilość bulw, ale także na lepsze ich wyrównanie. W okresie największego zapotrzebowania energetycznego ,co u ziemniaka zbiega się z okresem kwitnienia (BBCH 60-69), powtarzamy zabieg Maxi-Grow (0,75 l/ha). Dzięki temu dostarczamy „bombę energetyczną” w newralgicznym momencie oraz wpływamy na efektywniejsze wykorzystanie substancji czynnych ze środków ochrony i dodatkowo wpływamy na wyrównanie bulw.

Po kwitnieniu ziemniaka chcąc zwiększyć trwałość pozbiorczą bulw podajemy preparat Barrier Si-Ca w dawce 2 l/ha. Jest to o tyle ważne, ponieważ preparat ten niweluje problemy z pobieraniem wapnia, a więc wspomaga rośliny w walce z chorobami fizjologicznymi bulw. Przekonaliśmy się o tym, że po zastosowaniu środka Barrier Si-Ca, roślina jest stymulowana do wzrostu. Daje to gwarancję, że składniki pokarmowe są swobodnie transportowane do najmłodszych części roślin. Plantatorzy stosujący nasze produkty potwierdzają, że dobrze odżywione rośliny, są również mniej podatne na patogeny.

DSG docenione przez ekspertów

Ta innowacyjna technologia została dostrzeżona przez specjalistów z branży rolnej, o czym świadczy nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za innowacyjny produkt dla nawozu Barrier Si-Ca, który firma Osadkowski odebrała podczas Krajowych Dni Ziemniaka w Nidzicy w 2019 r.

źródło: Kwartalnik Ihar Ziemniak Polski nr 1.