Jaka jest sytuacja na rynku skupu płodów rolnych?

SKUP - Sytuacja na rynku płodów rolnych

WZROSTY CEN PŁODÓW ROLNYCH NA RYNKU ŚWIATOWYM

Obecnie ceny surowców rolnych biją rekordy. Na ich wpływ ma wiele czynników, takich jak m.in. fundusze inwestycyjne widzące podstawy do lokaty kapitału na giełdach rolnych. W czasach pandemii sektor rolniczy zyskał jeszcze większe zainteresowanie ze względu na właściwą sobie cechę zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Skala wzrostów cen to w dużej części wynik spekulacji, ale mających solidne podstawy. Bilans rzepaku, a zwłaszcza spadek produkcji w Kanadzie, największego producenta rzepaku na świecie, odbił się spadkiem na imporcie do Chin i Europy. Rzepak na giełdzie Matif w Paryżu jest najdroższy w historii notowań.

Podobnie rzecz się ma z bilansem zbóż. Pomimo niewielkiego wzrostu produkcji w Europie, globalnie zanotowano spadki produkcji w Kanadzie, USA, Rosji, jak również na Bliskim Wschodzie. Nakładają się na to cła i limity eksportowe Rosji. Przeciwwagą do redukcji plonów u wcześniej wymienionych państw są przewidywane rekordowe plony w Australii. Rekordy światowych notowań są powodem wysokich cen w Polsce, które dodatkowo wspomaga niski poziom złotówki.

JAK WYSOKIE CENY SKUPU PŁODÓW MAJĄ SIĘ DO OPŁACALNOŚCI

Wzrost ceny płodów rolnych przy założeniu, że koszty produkcji rolnej pozostają bez zmiany, byłyby świetną wiadomością dla rolników. Wysokie ceny skupu zbóż nie oznaczają, że opłacalność jest wysoka. Kalkulacje w produkcji roślinnej wskazują na wysoki wzrost kosztów oraz przychodów w roku bieżącym w porównaniu do listopada 2020. Wzrost ten wynika głównie z podwyżki cen nawozów, co jest wynikiem wzrostu cen gazu (więcej o sytuacji na rynku nawozów mineralnych przeczytasz tutaj), innym czynnikiem determinującym osiągane plony jest stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin. Dobór skutecznych rozwiązań i technologii ochrony upraw mogą być kluczowe z punktu widzenia opłacalności produkcji. Wysokie ceny skupu płodów natomiast są wynikiem wzrostu popytu, niskich stanów magazynowych, jak również spekulacji na rynku.

Według danych dostępnych w GUS ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w listopadzie 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 5,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 21,5%).

21,5%

wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych w porównaniu z listopadem 2020 r.

ŚREDNIE CENY ZBÓŻ I RZEPAKU POLSKA ŻNIWA 2021 i PO ŻNIWACH

W czerwcu wiele skupów czyściło magazyny i były one zamknięte. Nie mniej na rynku skupu płodów rolnych sytuacja była stabilna.
uprawa zboza ozime nasiona

PSZENICA

Ceny pszenicy w wyniku wspomnianych już spadków w produkcji na świecie z miesiąca na miesiąc rosły, osiągając szczyt w listopadzie (1 400 zł). Koniec roku zakończony spadkiem cen do poziomu ok. 1 250 zł.

uprawa zboza ozime nasiona

ZBOŻA PASZOWE

Wśród zbóż paszowych takich jak żyto, jęczmień czy pszenżyto w okresie żniw ceny kształtowały się na poziomie 700-740 zł. W listopadzie poszczególne zboża osiągnęły ceny na poziomie: 1000 zł, 1100 zł oraz 1150 zł.

WYKRES: Sytuacja na rynku rzepaku i pszenicy w 2021 roku

uprawa rzepaku nasiona

RZEPAK OZIMY

Sytuacja na rynku rzepaku była bardziej dynamiczna, w okresie późnej wiosny ceny oscylowały w okolicach 2600 zł. Bezpośrednio przed żniwami cena w skupie wynosiła ok. 2800 zł. Druga połowa roku miała analogiczny przebieg 3 kwartał to niższe ceny na poziomie ok. 2300 zł, po czym nastąpiło gwałtowne odbicie i rok zakończony na pułapie 3500 zł. Z tegorocznego cennika wynika, że ta cena, ponownie wzrosła. W pierwszym tygodniu stycznia 2022 kosztowała nawet 3700, a na giełdzie MATIF przekroczyła 800 euro/t.

SYTACJA NA RYNKU - JAK WESZLIŚMY Z CENAMI PŁODÓW ROLNYCH W NOWY ROK

Ceny surowców ponownie spadły w obliczu makroekonomicznych obaw o wzrost stóp procentowych (stan na 18.01.2022). Widmo związanego z inflacją zacieśnienia monetarnego niepokoi rynki finansowe. FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ostrzega, że ceny żywności osiągnęły najwyższy poziom od 10 lat, zyskując 28% w ciągu 2021 r.

Nie ma gwarancji, że wzrost cen towarów doprowadzi do wyższej światowej produkcji, biorąc pod uwagę wzrost nakładów, głównie nawozów. Problemy logistyczne opóźniają dostawy nawozów. Przed rolnikami wiele wyzwań w nowym roku, ale wierzymy, że dzięki stosowaniu skutecznych technologii ochrony wyższe plony będą możliwe do osiągnięcia.

 

Norbert Baliński
Koordynator Skupu
Osadkowski.pl


    SKUP PŁODÓW ROLNYCH W OSADKOWSKI SA

    Zapraszamy do kontaktu i współpracy zakresie skupu płodów rolnych nasi przedstawiciele są do dyspozycji i na pewno przygotują rzetelną ofertę skupową.

    Jak otrzymać ofertę?

    Wystarczy skontkatować się z naszymi terenowymi przedstawicielami handlowymi, którzy pośredniczą w kontakcie z koordynatorami skupowymi. Jeżeli potrzebujesz kontaktu z naszym pracownikiem skorzystaj z zakładki kontakt i wypełnij formularz lub zadzwoń.