Skuteczna walka z chwastami

zwalczanie chwastow 278

zwalczanie chwastow 278

Patrząc na pola, możemy zauważyć, że coraz większym problemem w uprawach zbóż ozimych są chwasty jednoliścienne. Spowodowane to jest wieloma czynnikami, takimi jak: brak odpowiedniego płodozmianu, uproszczenie upraw oraz brak możliwości stosowania uprawek przez wprowadzenie tzw. międzyplonów.

Z tego względu coraz bardziej potrzebne jest zwalczanie takich chwastów, jak: wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, stokłosa płona i żytnia, owies głuchy (w ostatnich latach dosyć często występujący już jesienią) oraz innych traw. To bardzo trudne zadanie, gdyż wiele z wyżej wymienionych gatunków uodporniło się na niektóre substancje czynne.

Połączyć metody działania

Racjonalne wydaje się zatem połączenie metody mechanicznej i chemicznej zwalczania chwastów, co ma na celu bardziej efektywne niszczenie chwastów oraz daje roślinie uprawnej możliwość dobrego rozwoju jesienią i wejścia w okres zimowy w bardzo dobrej kondycji. Należy podkreślić, że chwasty jednoliścienne są najbardziej agresywne – zabierają roślinie uprawnej pożywienie i światło oraz szybko się rozprzestrzeniają i rozmnażają. Dlatego już jesienią trzeba zacząć je zwalczać i ograniczać. Na polach, na których występują, w miarę możliwości należy wykonywać kilka uprawek pożniwnych w celu pobudzenia ich do kiełkowania, a przy następnym zabiegu agrotechnicznym – do ich zwalczania.

Po skiełkowaniu nasion uciążliwych traw możemy również stosować Roundup 360 SL w dawce 3 l/ha. Należy pamiętać, że zwalczanie chemiczne nie jest możliwe we wszystkich uprawach zbóż ozimych oraz na wszystkie chwasty jednoliścienne. Do zwalczania wyczyńca ozimego możemy zastosować Alister Grande 180 OD w dawce 0,8–1 l/ha (nie stosujemy w jęczmieniu ozimym!), dużą skuteczność wykazuje także Fraxial 50 EC w dawce 0,9 l/ha, który zwalcza również życicę wielokwiatową. Do grupy środków, które także dobrze sobie radzą w zwalczaniu wyczyńca lub go ograniczają, należą: Pontos – 1 l/ha i Lentipur Flo – 2 l/ha (uwaga na wrażliwość odmianową). Musimy pamiętać, że przy chemicznym zwalczaniu stosujemy górne dawki wyżej wymienionych środków, aby chwasty nie nabrały odporności na substancje w nich zawarte. Obecnie nie ma zarejestrowanych środków do zwalczania stokłos jesienią, jednakże w krajach Unii są dostępne substancje do walki z nimi.

Start jesienią

Reasumując, aby dobrze ochronić zboża przed ekspansją chwastów jednoliściennych, należy ich zwalczanie i ograniczanie rozpocząć już jesienią, gdyż pozostawione do wiosny spowodują duże straty w plonach zbóż. Mając świadomość, że na naszych polach występują te uciążliwe chwasty, należy połączyć różne metody ich usuwania, aby jak najmniej pozostało ich w roślinie uprawnej.Polecamy również