Nawożenie plantacji truskawki po zbiorach

nawozenie plantacji truskawek po zbiorachjpg

nawozenie plantacji truskawek po zbiorachjpg

Odpowiednie nawożenie plantacji truskawki po zbiorach oraz optymalna stymulacja roślin są zabiegami niezbędnymi do prawidłowego uformowania pąków kwiatowych. A zatem decydują o potencjale przyszłorocznych zbiorów.

Odpowiednie nawożenie truskawki po zbiorach oraz optymalna stymulacja roślin są zabiegami niezbędnymi do prawidłowego uformowania pąków kwiatowych, a zatem decydują o potencjale przyszłorocznych zbiorów.
Dawki i rodzaj nawozów w nawożeniu po zbiorczym będą uzależnione od uprawianej odmiany, rodzaju gleby, intensywności dotychczasowego nawożenia oraz sposobu postępowania z roślinami.
Głównym kryterium decydującym o wielkości zastosowanego nawożenia po zbiorczego jest kwestia usuwania liści. Plantacje po skoszeniu liści wymagają intensywnego nawożenia (głownie azotem) w celu jak najszybszego odbudowania usuniętej masy nadziemnej.

Istotną kwestią decydującą o wielkości dawek azotu w pozbiorczym nawożeniu truskawki jest ilość ściółki ze słomy pozostającej na plantacji. Słoma jest materiałem o szerokim stosunku C:N (80-100) co oznacza, iż prawidłowy przebieg procesu rozkładu mikrobiologicznego tego materiału wymaga dostarczenia azotu. Aby mikroorganizmy rozkładające słomę nie konkurowały z roślinami o azot dawkę tego składnika należy zwiększyć.

W celu uzupełnienia składników pokarmowych w glebie po zbiorach należy zastosować jedno z zaproponowanych rozwiązań – najbardziej dopasowane do aktualnych warunków na plantacji:

  1. NA PLANTACJACH NIESKOSZONYCH PO ZBIORZE NALEŻY WYSIAĆ:
    • na glebach o niskiej zasobności, wymagających uzupełnienia wszystkich składników pokarmowych oraz przy dużej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 200-250 kg/ha
    • na glebach próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe oraz przy minimalnej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 150-200 kg/ha
  2. NA PLANTACJACH SKOSZONYCH PO ZBIORZE NALEŻY WYSIAĆ:
    • na glebach o niskiej zasobności, wymagających uzupełnienia wszystkich składników pokarmowych oraz przy dużej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 300-350 kg/ha
    • na glebach próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe oraz przy minimalnej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 250-300 kg/ha

Po skoszeniu liści nawożenie należy tak prowadzić aby rośliny odbudowały masę nadziemną na okres formowania pąków kwiatowych (sierpień-wrzesień).


DODATKOWE UZUPEŁNAINIE POTASU I MAGENZU

Gleby ciężkie i gliniaste, charakteryzujące się silną sorpcją potasu i magnezu, wymagają po zbiorach szczególnej uwagi w nawożeniu potasem i magnezem.

Jeżeli na plantacji istnieje ryzyko niskiej zawartości któregoś ze składników przed okresem inicjacji pąków kwiatowych (sierpień/wrzesień) warto jest zastosować dodatkowe nawożenie:

siarczan potasu KaliSop (50% K2O) w dawce 100-150 kg/ha + ESTA Kiserit (25% MgO) w dawce 100 kg/ha

lub

Patentkali (30% K2O, 10% MgO) w dawce 150-250 kg/ha

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest wysiew nawozu Patentkali, będącego naturalną mieszaniną siarczanów potasu i magnezu o korzystnej proporcji K:Mg. Rozwiązania te są szczególnie polecane na glebach ubogich w magnez lub o niekorzystnych proporcjach potasu do magnezu.


DOKARMIANIE POZAKORZENIOWE I BIOSTYMULACJA PO ZBIORACH

Po zbiorach nie można zaniechać zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego i biostymulacji, które są istotnymi czynnikami decydującym o procesie inicjacji pąków kwiatowych na przyszły rok jak i o prawidłowym przezimowaniu roślin. Bardzo ważna jest odpowiednia stymulacja, zwłaszcza po skoszeniu liści gdyż niweluje stres związany z utratą masy nadziemnej oraz pomaga roślinie powrócić do prawidłowego funkcjonowania i szybkiej odbudowy ulistnienia.


Na plantacjach nieskoszonych:

2-3 krotny zabieg nawozem AminoQuelant Mg w dawce 2-3 litr/ha.

Cel: regeneracja struktur chlorofilowych i pobudzenia fotosyntezy.

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni, począwszy od momentu pojawienia się nowego ulistnienia.


Na plantacjach skoszonych:

2-3 krotny zabieg nawozem TerraSorb Complex w dawce 1,0 – 1,5 litra/ha

Cel: stymulacja roślin oraz minimalizacja stresu związanego z usunięciem liści.

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni, począwszy od momentu pojawienia się nowego ulistnienia.


Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem www.doradcajagodowy.pl

Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na www.doradcajagodowy.plPolecamy również