Ogłodzenia na dolnych liściach maliny „jesiennej”

oglodzenia1 wiz.jpg

oglodzenia1 wiz.jpg

W bieżącej fazie rozwojowej – intensywnego kwitnienia oraz wyrastania owoców, w dolnych partiach pędów maliny „jesiennej” mogą się pojawiać charakterystyczne przebarwienia między nerwowe liści będące wynikiem ogłodzenia z makroskładników (głównie magnezu i azotu). Ogłodzenia te mogą wynikać zarówno z okresowego spadku koncentracji wymienionych makroskładników w ryzosferze roślin jak i nieprawidłowego funkcjonowania wiązek przewodzących w pędach, będącego efektem wiosennych uszkodzeń przymrozkowych pędów.

W bieżącej fazie rozwojowej - intensywnego kwitnienia oraz wyrastania owoców, w dolnych partiach pędów maliny „jesiennej” mogą się pojawiać charakterystyczne przebarwienia między nerwowe liści będące wynikiem ogłodzenia z makroskładników (głównie magnezu i azotu). Ogłodzenia te mogą wynikać zarówno z okresowego spadku koncentracji wymienionych makroskładników w ryzosferze roślin jak i nieprawidłowego funkcjonowania wiązek przewodzących w pędach, będącego efektem wiosennych uszkodzeń przymrozkowych pędów.

Doraźnym rozwiązaniem spowalniającym zjawisko postępujących ogłodzeń może być intensywne dokarmianie pozakorzeniowe według jednego z poniższych wariantów wybranych zgodnie z bieżącym stanem plantacji oraz spodziewaną zasobnością gleby:

Wariant I

AminoQuelant Mg w dawce 2,0 litr na ha+ mocznik 2,5 kg na ha w 500-750 litrach wody na ha

Wariant II

Terra Sorb Complex 1,0 litr na ha + Krista MgS 5 kg na ha w 500-750 litrach wody na ha

Powyższe nawozy i koncentraty aminokwasowe można łączyć z zabiegami ochrony przestrzegając ogólnych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów oraz granicznych stężeń cieczy użytkowej, bezpiecznych dla roślin. W przeciwnym wypadku może dojść do fitotoksycznego uszkodzenia blaszki liściowej lub kwiatów.

Nawożenie dokorzeniowe uzupełniające makroskładniki pokarmowe

Na plantacjach, na których istnieje ryzyko za niskiej zawartości makroskładników pokarmowych w glebie, które zazwyczaj jest głównym powodem wystąpienia ogłodzeń na liściach, należy zastosować nawożenie uzupełniające w jednym z proponowanych poniżej wariantów:

Wariant I

Yara Liva Tropicote 100 kg na ha + Patentkali 100-150 kg na ha


lub

Wariant II

Unika Calcium 100 kg na ha + ESTA Kiserit 100 kg na ha

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl

Serwis doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na doradcajagodowy.pl