Komunikat ziemniaczany

Zasób 3 100

Zasób 3 100

Na większości plantacji produkcyjnych ZIEMNIAKA w Polsce rośliny są w momencie wzrostu łodyg pędów bocznych, zawiązywania bulw lub tworzenia się bulw. (fot. 1).

Większa ilość bulw to efekt wcześniejszych zabiegów z technologii DSG tj. zaprawiania sadzeniaków (H-850 + Maxi Grow) oraz zabiegu dolistnego (Maxi Grow) w momencie tworzenia się łodyg, rozwoju pędów bocznych (BBCH 21-29).

Na większości plantacji produkcyjnych ZIEMNIAKA w Polsce rośliny są w momencie wzrostu łodyg pędów bocznych, zawiązywania bulw lub tworzenia się bulw. (fot. 1).

Większa ilość bulw to efekt wcześniejszych zabiegów z technologii DSG tj. zaprawiania sadzeniaków (H-850 + Maxi Grow) oraz zabiegu dolistnego (Maxi Grow) w momencie tworzenia się łodyg, rozwoju pędów bocznych (BBCH 21-29).

Zalecamy wykonanie całej technologii DSG dlatego, że jeden element uzupełnia drugi. Przy zaprawianiu stymulowaliśmy sadzeniaka do uruchomienia większej liczby oczek, budowy większej ilości pędów oraz rozbudowy systemu korzeniowego. W momencie, kiedy przerwiemy technologię na etapie intensywnego wzrostu nie uda nam się wykorzystać zainicjowanego potencjału, czyli będziemy mieli dużo bulw, ale niestety małych; kalibraż będzie nieodpowiedni, nie uzyskamy wysokiego plonu. Działania nalistne mają wykorzystać potencjał, który budujemy już w momencie zaprawiania.

Cała technologia DSG jest bardzo prosta. Do kolejnych zabiegów ochrony fungicydowej lub insektycydowej dołączamy Maxi Grow oraz Barrier Si-Ca.

Barrier Si-Ca wzmacniając tkanki ogranicza transpirację wody z rośliny, co daje większą odporność na upały oraz inne czynniki stresowe. Dostarczając wapnia wspomaga rośliny w ochronie przed chorobami fizjologicznymi.

Maxi-Grow – daje możliwość efektywniejszego wykorzystania substancji aktywnie czynnej ze środka ochrony, dostarcza energii i wigoru dla rośliny.

Zalecenia ochrony fungicydowej w najbliższym zabiegu według technologii firmy Osadkowski.

  • Zabieg ochrony przez zarazą ziemniaka i alternariozą: Leimay 200 SC 0,5 l/ha + Tazer 250 SC 0,5 l/ha.

Lub

  • Valbon 1,6 kg/ha + Nando 0,3 l/ha – Mocne uderzenie w kierunku zarazy ziemniaka i alternariozy. Valbon 72WG (bentiowalikarb, mankozeb) o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Nando 500SC o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka. Substancja czynna, fluazynam oddziaływanie wielokierunkowo na zwalczane patogeny, hamując ich procesy oddychania i wytwarzania energii.