Jesienna ochrona zbóż przed chwastami

jesienna ochrona przed chwastami 278

jesienna ochrona przed chwastami 278

Skuteczne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych jest jednym z ważniejszych elementów w agrotechnice zbóż. Strategia odchwaszczania przy wczesnym i optymalnym terminie siewu powinna opierać się na jesiennym zabiegu herbicydowym i ewentualnej korekcie wiosennej. Jedynie przy bardzo późnych siewach ozimin lub niekorzystnych warunkach pogodowych zabieg wiosenny jest uzasadniony.

Czy wybór herbicydu i sposób jego działania mają znaczenie?

To pytanie, nad którym powinniśmy szczególnie się pochylić, ponieważ w ostatnich latach wzrasta odporność niektórych chwastów na herbicydy, głównie sulfonylomocznikowe. Przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych oraz właściwy dobór herbicydu to jedne ze sposobów na uniknięcie odporności na zwalczanie chemiczne. Przed wyborem herbicydu należy przeanalizować, jaki mamy płodozmian, określić gatunki chwastów występujące na danym polu oraz ustalić termin aplikacji danego preparatu. Tylko takie podejście zapewni nam odpowiednią ochronę, a walka z odpornością będzie skuteczna.

Jakie substancje aktywne wybrać?

Najlepsze i sprawdzone efekty w zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów uzyskamy, stosując mieszaninę złożoną z kilku substancji aktywnych. Do wyboru jesienią mamy głównie: flufenacet, prosulfokarb, chlorotoluron, penoksulam, diflufenikan i pendimetalinę oraz nowości: pikolinafen + flufenacet (Pontos od BASF) i arylex + florasulam (Quelex od firmy Corteva).

Polecane przez nas rozwiązanie Sunfire 500 SC + Legato 500 SC to podstawa na silnie zachwaszczone plantacje zbóż ozimych. Zwalcza jednoliścienne – uodpornioną miotłę zbożową, wyczyńca oraz uciążliwe gatunki dwuliścienne, takie jak: przytulia czepna, fiołek polny, jasnoty. Substancje aktywne tej mieszaniny utrzymują się przez wiele tygodni w wierzchniej warstwie gleby, chroniąc przed zachwaszczeniem wtórnym.

Kolejną propozycją jest mieszanina zbiornikowa dwóch produktów: Boxer 800 EC + Legato 500 SC. Dzięki takiemu połączeniu uzyskamy wyjątkową skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej i dodatkowo wyeliminujemy kluczowe chwasty dwuliścienne. Warto wspomnieć, że taki miks jest selektywny dla rośliny uprawnej oraz bezpieczny dla roślin następczych.

W celu zwiększenia skuteczności zabiegu herbicydowego wskazane jest dodanie adiuwantu Atpolan Soil Maxx w dawce 0,5 l/ha.

Na polach z dużą kompensacją chabra, maku oraz wyrośniętych samosiewów rzepaku praktykowanym rozwiązaniem jest dodanie do mieszaniny zbiornikowej np. tribenuronu metylowego (Corida) lub metsulfuronu metylowego (Blusky) w dawce 10–15 g/ha. Dla popularnego produktu Glean (chlorosulfuron) wygasła rejestracja i po 40 latach stosowania znika on z handlu.

Warto pamiętać, że każdy herbicyd najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych i nie należy zwlekać z zabiegiem. Stosowanie na tzw. „szpilkę” daje najlepsze efekty chwastobójcze i zboża nie będą uszkodzone.

Poniższa tabela przedstawia polecane rozwiązania z uwzględnieniem wrażliwości chwastów na herbicydy.

xxx – bardzo dobre działanie (pow. 80%); xx – dobre działanie (60–80 %); x – działanie niewystarczające; () – niepełne działanie; – - brak rejestracji / *wg danych niemieckichPolecamy również