Dopłaty de minimis

doplaty wiz

doplaty wiz

Od 2019 r. podwyższony został limit pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych z kwoty 15 000 euro do 20 000 euro w okresie rozliczeniowym 3 lat. Gospodarstwo może otrzymać tę pomoc jako dopłatę klęskową, ulgę w podatkach rolnych i czynszach dzierżawnych oraz ulgę w podatkach od zakupu ziemi. Jednak duża część tej kwoty wykorzystywana jest przez rolników jako dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego.

autor: Maria Czupak

Od 2019 r. podwyższony został limit pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych z kwoty 15 000 euro do 20 000 euro w okresie rozliczeniowym 3 lat. Gospodarstwo może otrzymać tę pomoc jako dopłatę klęskową, ulgę w podatkach rolnych i czynszach dzierżawnych oraz ulgę w podatkach od zakupu ziemi. Jednak duża część tej kwoty wykorzystywana jest przez rolników jako dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego.

Z pełnej puli dopłaty de minimis można corocznie zakupić kwalifikowany materiał siewny zbóż na powierzchnię około 280 ha. Wysokość stawki dopłat do 1 ha nie jest stała – jest podawana 30 września dla minionych zasiewów i obliczana corocznie na podstawie przeznaczonej na ten cel puli dopłat oraz liczby wniosków złożonych przez rolników.

Coraz bardziej doceniany jest wpływ kwalifikowanych nasion zbóż na podnoszenie produkcyjności i zdrowotności roślin oraz na jakość zbieranego plonu.