Best Managed Companies – prestiżowe wyróżnienie od Deloitte Polska

Tytuł Best Managed Companies

OSADKOWSKI WŚRÓD NAJLEPIEJ ZARZĄDZANYCH FIRM W POLSCE

Osadkowski, lider na rynku rolniczym z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, został doceniony prestiżową nagrodą programu Best Managed Companies, wręczaną przez Deloitte. To pierwsza polska edycja konkursu, który wyróżnia najlepiej zarządzane firmy prywatne. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 czerwca w Warszawie.

Best Managed Companies to autorski plebiscyt ustanowiony w 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie, obecnie realizowany w kilkudziesięciu krajach na świecie. Każdego roku biorą w nim udział tysiące firm prywatnych, które przechodzą skrupulatny proces weryfikacji podejścia do prowadzenia biznesu. Co istotne, nie jest to ocena osiąganych wyników finansowych, ale wdrożonej strategii oraz sposobów zarządzania zasobami i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W ponad 30-letniej historii naszej firmy na pierwszym miejscu zawsze byli ludzie, którzy tę organizację tworzyli. Wkład i zaangażowanie każdego pracownika, jego pasja, a także możliwość rozwoju i podnoszenie indywidualnych kompetencji, są podstawą do osiągania naszych celów. Dlatego ogromnie cieszymy się, że wypracowana kultura organizacyjna Osadkowski została doceniona przez tak znamienitą instytucję, jaką jest Deloitte – komentuje Katarzyna Osadkowska, członek zarządu Osadkowski.

Zwycięzcy plebiscytu są wyłaniani przez niezależne jury, a cały proces jest transparenty i obiektywny, dzięki sprawdzonemu systemowi globalnemu. Umożliwia on ocenę umiejętności i praktyk zarządczych każdej firmy w czterech obszarach:

  • stworzonej oraz realizowanej strategii oraz wynikających z nich wizji i misji
  • zasobów firmy: zarówno materialnych, jak i niematerialnych
  • zbudowanej kultury organizacyjnej
  • systemu nadzoru i raportowania

Jako organizacja zawsze wybiegaliśmy daleko w przód. Jeśli wierzymy, że potrzeby naszych klientów będą ewoluowały w określonym kierunku, już dziś zaczynamy się do nich dostosowywać. Decyzje podejmowane w ten sposób nie zawsze są zrozumiałe przez nasze otoczenie i mogą być kosztowne w krótkim horyzoncie czasu, jednak ostatecznie, to dzięki nim jesteśmy firmą, która kreuje najwyższe standardy w branży rolnej i będzie to robiła w przyszłości - zapewnia Wojciech Osadkowski, prezes Osadkowski.

Pierwsza edycja Best Managed Companies Poland to historia krajowej przedsiębiorczości prywatnej w pigułce, pokazująca, że rodzime firmy są niezwykłe dojrzałe, a polscy przedsiębiorcy opanowali przez ostatnich 30 lat sztukę dostosowania się i szybkiego podejmowania decyzji do perfekcji. Polskie firmy prywatne są – jak podkreślają organizatorzy – niezwykle dynamiczne, łatwo adaptują się do zmieniających okoliczności i potrafią szybko zwietrzyć szanse rynkowe.

Osadkowski, czyli rolnictwo w wersji PRO. Lider na rynku rolniczym z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Oferujemy profesjonalnym gospodarstwom rolnym kompleksową obsługę w zakresie materiału siewnego, nawozów i środków ochrony roślin, nowoczesnych maszyn oraz ubezpieczeń i rozwiązań finansowych dla rolników, a także skupu płodów rolnych. Jesteśmy rodzinną firmą z polskim kapitałem, zatrudniającą blisko pół tysiąca osób na terenie całego kraju.