Biostymulacja truskawki po fali przymrozków

Przemrożone kwiaty Rumba wiz

Przemrożone kwiaty Rumba wiz

Po fali silnych przymrozków, które w wielu rejonach Polski sięgały nawet -14,7°C, należy przystąpić do zabiegów biostymulujących powstałe uszkodzenia. Rodzaj i częstotliwość wykonywanych zabiegów, ułatwiających roślinom regenerację, należy dopasować do skali uszkodzeń na danej plantacji. W celu oceny stopnia uszkodzeń na kilku losowo wybranych roślinach należy wykonać wzdłużny przekrój szyjki korzeniowej.

Po fali silnych przymrozków, które w wielu rejonach Polski sięgały nawet -14,7°C, należy przystąpić do zabiegów biostymulujących uszkodzone rośliny. Rodzaj i częstotliwość wykonywanych zabiegów, ułatwiających roślinom regenerację, należy dopasować do skali uszkodzeń na danej plantacji. W celu oceny stopnia uszkodzeń na kilku losowo wybranych roślinach należy wykonać wzdłużny przekrój szyjki korzeniowej (fot. 1)

Niestety całonocne przymrozki o takim nasileniu i w takim długim okresie spowodowały przemrożenia pojawiających się kwiatów (fot. 2).

Największe uszkodzenia mrozowe uwidaczniają się na plantacjach w ogóle nieokrytych, ale w niektórych rejonach (np. Grójeckie) przemrożenia kwiatów i górnej części szyjki korzeniowej powstały nawet pod osłoną z pojedynczej włókniny i folii perforowanej. Aby ułatwić roślinom regenerację uszkodzonych tkanek oraz zastymulować proces formowania kwiatów z pąków uśpionych należy wykonać serię zabiegów biostymulujących. Zabiegi takie należy prowadzić regularnie co 7-10 dni, a dawki preparatów i nawozów o właściwościach stymulujących należy dopasować do zaistniałych uszkodzeń (im większe uszkodzenia tym wyższe dawki).

Proponowane zabiegi biostymulacyjne:

Przede wszystkim należy jak najszybciej wykonać oprysk niwelujący stres oksydacyjny wywołany przymrozkami:

W kolejnym zabiegu biostymulacyjnym, który będzie przypadał na okres formowania się kwiatostanów, należy zastosować nawóz zawierający prekursory fitohormonów, co spowoduje uzupełnienie tych ważnych substancji w okresie decydującym o potencjale plonotwórczym, proponujemy zastosować:

Zabieg powyższymi nawozami zawierającymi prekursory fitohormonów roślinnych należy wykonać, w zależności od potrzeb, jedno- lub dwukrotnie. Nawozy te można łączyć z zabiegami ochrony roślin uwzględniając rekomendacje znajdujące się na etykietach oraz ogólne zasady mieszania agrochemikaliów.

Dalsze rekomendacje mające na celu stymulowanie regeneracji powstałych w wyniku uszkodzeń mrozowych będą zamieszczane sukcesywnie.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl.

Serwis doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.