Biostymulacja po uszkodzeniach herbicydowych – truskawka

Uszkodzenia herbicydowe na truskawce 278x278 1

Uszkodzenia herbicydowe na truskawce 278x278 1

Jednym z większych problemów bieżącego sezonu wegetacyjnego są uszkodzenia herbicydowe.

Jednym z większych problemów bieżącego sezonu wegetacyjnego są uszkodzenia herbicydowe.

Objawy fitotoksyczności herbicydów

Fitotoksyczność herbicydów uwidacznia się na liściach truskawki w formie nieregularnych przeżółknięć blaszki liściowej, informujących o blokadzie biosyntezy chlorofilu. Z czasem blaszka liściowa ulega znekrowaceniu (Fot. 1).

Przyczyny wystąpienia uszkodzeń herbicydowych

Z powodu skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych – długotrwałych i silnych przymrozków powodujących osłabienie roślin i spowolnienie metabolizmu - w bieżącym sezonie wegetacyjnym uszkodzenia herbicydowe pojawiają się nawet po zastosowaniu minimalnych dawek. Należy pamiętać, iż selektywność herbicydów zależy ściśle od panujących warunków pogodowych: im gorsze warunki (czyli większy stres wewnątrzkomórkowy) tym ryzyko powstania fitotoksyczności w wyniku zastosowania herbicydów jest większe.

Wrażliwość na herbicydy jest związana z cechami odmianowymi. Szczególnie wrażliwe na herbicydy są odmiany pochodzące z włoskich linii hodowlanych (Alba, Asia, Olimpia, Roksana). W uprawie tych odmian rekomendujemy zastosowanie technologii całkowicie eliminujących stosowanie herbicydów: uprawę na zagonach okrytych folią lub włókniną.

Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym uszkodzenia herbicydowe w bieżącym sezonie wegetacyjnym jest niedobór wilgoci.

Biostymulacja uszkodzeń herbicydowych

Pierwszym zabiegiem jaki należy zastosować po stwierdzeniu problemów z uszkodzeniami herbicydowymi jest tzw. przełamanie wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyjnego. W tym celu należy jak najszybciej zastosować oprysk:

Asahi SL w dawce 0,6 l/ha plus Maxi-Grow w dawce 0,5 – 0,75 l/ha, przy użyciu 500-600 litrów wody na ha.

Preparat Asahi SL jest biostymulatorem niwelującym stres oksydacyjny natomiast nawóz Maxi-Grow zawiera prekursory fitohormonów, które intensyfikują metabolizm wewnątrzkomórkowy a tym samym przyspieszają rozkład herbicydów. Zabieg należy powtórzyć w tym samym układzie po 5-7 dniach.

Jeżeli odbudowa struktur chlorofilowych nie przebiega sprawnie dodatkowo należy wykonać zabieg z użyciem nawozu wnoszącego magnez. Może to być AminoQuelant Mg w dawce 2,0 l/ha.

Wymienione nawozy można mieszać ze środkami ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Niekiedy po zastosowaniu bardzo wysokiej dawki herbicydów doglebowych konieczne jest również zastymulowanie i przyspieszenie mikrobiologicznego rozkładu substancji aktywnej w ryzosferze. W tym celu dokorzeniowo wraz z fertygacją należy zastosować:

Terra Sorb Radicular w dawce 10-15 litr na ha z dawką wody 15000-25000 l/ha.

Zastosowanie koncentratu aminokwasowego dokorzeniowo w formie fertygacji ma na celu intensyfikację rozwoju mikroflory glebowej, której aktywność rozkłada nadmiar szkodliwych substancji hamujących rozwój i funkcjonowanie korzeni. Po zastosowaniu nawozu aminokwasowego należy przepłukać instalację wodą.

Po 4-5 dniach dobrze jest również wprowadzić do ryzosfery roślin, wraz z fertgacją, preparat humusowy (np. H-850 w dawce 2-3 kg na ha), którego zadaniem będzie pobudzenie odbudowy włośników korzeniowych uszkodzonych przez herbicyd. Obecnie truskawki gruntowe wchodzą w okres budowy pąków (odmiany późne) oraz kwitnienia (odmiany uprawiane na przyspieszenie). Sprawne i szybkie biostymulowanie uszkodzeń herbicydowych decyzje o uzyskaniu zadowalającego plonu.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl. To pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.