Zwalczanie chwastów w kukurydzy – poznaj rozwiązania

Razem z firmą Osadkowski zabierz się za zwalczanie chwastów w kukurydzy – rozwiązanie przedwschodowe, poprawki jak również warianty powschodowe.

Przestrzegaj etykiety- instrukcji stosowanie środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środkowiska.