Wiosenna ochrona herbicydowa zbóż ozimych

ochrona herbicydowa zboz

ochrona herbicydowa zboz

Wczesną wiosną czeka Ciebie eliminacja chwastów czyli ochrona herbicydowa zbóż ozimych? Oferujemy produkty, które działają szybko i skutecznie. Sprawdź to!

W koncepcję dobrej praktyki rolniczej wpisują się trzy systemy ochrony: ochrona jesienna, ochrona jesienna z uwzględnieniem zabiegów poprawkowych oraz pełna ochrona wiosenna. Skupimy się na trzeciej możliwości, czyli pełnej eliminacji chwastów wczesną wiosną.

Po bardzo mokrej jesieni w 2017 r., kiedy bywało, że opady trzykrotnie przekroczyły swoją normę z wielolecia, śmiało można stwierdzić, iż wielu agronomów zmuszonych będzie wykonać zabiegi herbicydowe wczesną wiosną.

Bardzo niekorzystne warunki utrudniły terminowy zbiór kukurydzy i buraków. Nie wszyscy rolnicy zdecydowali się na bardzo późne zasiewy zbóż ozimych. Ci, którym ta sztuka się udała, niestety nie zdążyli wstrzelić się w okno zabiegowe ochrony jesiennej, czego następstwem są zachwaszczone plantacje. Możemy zatem spodziewać się silnej konkurencji ze strony chwastów oraz ich dużej presji w uprawach.

Konieczna lustracja plantacji

Ważny jest także system uprawy - tradycyjny czy uproszczony. Lustracja plantacji wiosną jest więc niezbędna, by określić skład gatunków oraz fazy rozwojowe chwastów, co pozwoli na odpowiedni dobór produktów wraz z substancjami aktywnymi. Na pełną skuteczność wykonywanego zabiegu składa się kilka istotnych czynników, takich jak: warunki pogodowe, dobrze dobrany pestycyd, ilość wody oraz adiuwant. Do preparatów o formulacji WG i SG zalecane jest stosowanie adiuwanta Atpolan Bio, który zmniejsza napięcie powierzchniowe, powodując lepsze pokrycie cieczą chwastów oraz skuteczność na dużo lepszym poziomie.

W zbożach ozimych do najgroźniejszych chwastów jednoliściennych należą: miotła zbożowa, perz właściwy oraz wyczyniec polny, natomiast wśród chwastów dwuliściennych przeważają: przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki, fiołek polny, chaber bławatek, dymnica pospolita, bodziszki, chwasty rumianowate (maruna bezwonna, rumian polny), chwasty kapustowate (tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku) oraz ostrożeń polny.

Gatunki te są trudne do zwalczenia w zasiewach rzepaku ozimego, ziemniaka czy buraka cukrowego, dlatego należy je skutecznie niszczyć za pomocą herbicydów, najpóźniej do końca fazy krzewienia zbóż ozimych.

Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji, w celu wyeliminowania miotły zbożowej, wyczyńca polnego czy perzu, możemy zastosować w pszenicy ozimej herbicyd Fraxial 50 EC w dawce 0,6-1,2 l lub Foxtrot 069 EW w dawce 1,0-1,2 l/ha. By rozszerzyć spektrum zwalczanych gatunków chwastów dwuliściennych, zaleca się stosować mieszaniny zbiornikowe z preparatami Diablo 306 SE w dawce 0,5 l/ha lub Hurler 200 EC 0,6-1 l/ha.

Rozwiązanie Fraxial 50 EC 0,6-1 l/ha + Helm Tribi 75 WG 25 g to świetna alternatywa, gdy nie będzie można wykonać zabiegu do końca fazy krzewienia, jest bowiem jeszcze troszkę czasu - aż do BBCH 37, czyli do widocznego (nierozwiniętego) liścia flagowego. W tym czasie często kiełkuje owies głuchy, dlatego to rozwiązanie gwarantuje 100% skuteczności.

Tej wiosny kluczowym zagadnieniem w odchwaszczaniu plantacji będzie przede wszystkim lustracja pól, rozpoznanie chwastów oraz ich faz rozwojowych, a także dostosowanie preparatów do panujących warunków pogodowych. Pamiętajmy o czytaniu etykiet, które wskazują nam grupy chwastów wrażliwych oraz czas aplikacji.

Michał Nowak
m.nowak@osadkowski.pl