Odmiany zimotrwałe

ostroga 8904 1

ostroga 8904 1

Zimotrwałość to zdolność rośliny do przetrwania zimy. Łagodne zimy usypiają naszą czujność, powodują że nie doceniamy tej cechy, a także rzadko bierzemy pod uwagę przy wyborze odmian.

Zimotrwałość to zdolność rośliny do przetrwania zimy, rozumianej jako pory roku z całym przebiegiem wszystkich zjawisk pogodowych tego okresu: niska temperatura, opady, pokrywa śnieżna, wiatry itd.. Okresy łagodnych zim usypiają naszą czujność i powodują że cecha ta jest czasami niedoceniana i zbyt rzadko brana pod uwagę przy wyborze odmian.
Czy mamy wpływ na to jak rośliny zniosą okres chłodów? Tak, oczywiście. Na kondycję roślin ma wpływ gęstość siewu - im bardziej zagęszczony łan tym łatwiej przemarza, zbyt wysokie dawki nawozów azotowych jesienią, które osłabiają rośliny, a z kolei brak nawożenia potasowego nie pozwala roślinie odpowiednio przygotować się na mrozy. Pamiętajmy o tych prostych sposobach podniesienia odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne w okresie zasiewów ozimin.

Jednak przede wszystkim o przetrwaniu roślin w dobrej kondycji decyduje kwestia doboru odmiany. Zimotrwałość oceniamy w Polsce w skali od 1 do 9 gdzie w polskich warunkach klimatycznych wynik 4 - 6,5 uznajemy za poziom dobry i bardzo dobry, a odmiany z zimotrwałością 7 i powyżej są hodowane pod kontem wymogów srogiego klimatu skandynawskiego. Mając na uwadze bezpieczeństwo państwa upraw pragniemy zaproponować nasz dobór odmian, który zapewni Państwu z jednej strony wysoki potencjał plonowania, a z drugiej dobre przetrwanie zimowego okresu spoczynku.