Skuteczne nawożenie użytków zielonych

nawożenie użytków zielonych

nawożenie użytków zielonych

Możliwości wykorzystania polecanych wieloskładnikowych nawozów mineralnych, zwierających azot, fosfor i potas, w nawożeniu użytków zielonych.

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu użytków zielonych [dawki dla średnich potrzeb nawożenia N, P i K oraz plonu ok. 40 t z ha zielonki (8 t siana)].