Nawożenie dolistne zbóż

Nawożenie dolistne zbóż

Nawożenie dolistne zbóż, czyli podawanie składników pokarmowych przez liść to bez wątpienia najszybsza metoda ich dostarczenia roślinie. W przypadku dolistnego dokarmiania zbóż, mamy na myśli głównie aplikację mikroelementów.

Makroelementy, potrzebne roślinom w dużych ilościach, powinny być wnoszone głównie doglebowo. W ten sposób zaopatrujemy plantację przede wszystkim w azot, siarkę i magnez.

Bezpieczne dla roślin dolistne ilości azotu to:

  • w fazie krzewienia - 13-20 kg/ha
  • w fazie strzelania w źdźbło - 7-11 kg/ha
  • w fazie kłoszenia - 4-7 kg/ha

Uzupełnić niedobory

Popularnym i bardzo dobrym nawozem jest siarczan magnezu, który może być stosowany kilka razy podczas wegetacji. Uzupełnia on niedobory siarki i magnezu, ale również jest dobrym komponentem do mieszanin zbiornikowych z fungicydami. Dla formy siedmiowodnej tego produktu bezpieczne stężenie to 5% (5 kg nawozu w 100 l cieczy roboczej). Fosfor, składnik średnio przyswajalny przez liść, podajemy w ten sposób w przypadku wystąpienia niedoborów bądź gdy jest on zablokowany przez niską temperaturę. W praktyce fosfor stosujemy głównie na początku wegetacji wiosennej, gdy zdarzają się niskie temperatury. Pozwala on roślinom przetrwać krytyczny okres.

Mikroelementy pełnią wiele niezwykle ważnych funkcji w zbożach, między innymi są niezbędne do wbudowywania azotu w aminokwasy czy w procesie asymilacji i przemian węglowodorów. Podawanie dolistne mikroelementów to nie fanaberia, gdyż ich naturalna zasobność w glebie jest bardzo niska. Dużą rolę odgrywa pH gleby. Generalnie wraz z jego spadkiem wzrasta ilość mikroelementów, ale zwiększa się zawartość toksycznego glinu i zdecydowanie pogarsza się gospodarka fosforem i magnezem. Oznacza to, że zmniejszając pH gleby, poprawiamy pobieranie mikroelementów, ale równocześnie zmniejszamy pobieranie makroelementów, które mają znaczenie pierwszorzędne.

Wzajemne oddziaływania pierwiastków

Bardzo dobre wyniki plonowania można osiągnąć, dokarmiając zboża mikroelementami 2-, 3-krotnie w okresie wegetacji oraz podczas intensywnego wzrostu. Dobrze jest wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych. Należy również monitorować pogodę, gdyż idealnie byłoby zapewnić dwie kolejne doby po zabiegu bez deszczu. Ważna jest również forma podania. Zarówno sól, jak i chelat są powszechnie stosowane, choć należy pamiętać, że chelaty pod względem przyswajalności, mieszalności czy stabilności pH cieczy roboczej są zdecydowanie lepsze. Grupa Osadkowski szczególnie poleca OSD Mikro Zboże.

Najważniejsze mikroelementy w zbożach to: miedź, mangan, cynk, bor i molibden.

Pierwiastek Miedź Mangan Cynk Molibden Bor
Ilość pobrana przez roślinę w trakcie całej wegetacji (g/ha) 40-80 600-900 200-600 5-10 40-60
Znaczenie Usztywnia źdźbło poprzez lignifikację ścian komórkowych, co zmniejsza wyleganie. Wpływa na prawidłowy wzrost korzeni bocznych, odporność na suszę oraz wydłużanie się komórek. Bierze udział w produkcji auksyn, zwieksza odporność roślin na choroby podstawy źdźbła i suszę. Zwiększa odporność na choroby. Odpowiada za przemiany fosforu i azotu. Bierze udział w budowie ścian komórkowych oraz tworzenia cukrów.

Nawóz dolistny na zboża

OSD MIKRO ZBOŻE

• Nawóz 10 N + 7 MgO + 12 S = 1 Cu + 2 Mn z żelazem Fe, molibdenem Mo i cynkiem Zn
• Nawóz azotowy z magnezem i mikroskładnikami do stosowania dolistnego
• Nawóz WE

Tabela: Składniki pokarmowe % (m/m)

Azot całkowity (N) 10%
Azot azotanowy (N-NO3) 1,7%
Azot amonowy (N-NH4) 8,3%
Tlenek magnezu (MgO) 7% rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki (SO3) 30% rozpuszczalny w wodzie
Miedź (Cu) 1% schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) 0,1% schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) 2% schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) 0,02% rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn) 0,3% schelatowany przez EDTA

Zalecane dawki i terminy stosowania

Uprawa Terminy Dawka (kg/ha) Ilość cieczy roboczej (l/ha)
Zboże jesień; od fazy 3 liści 2 200-300
wiosna; pełnia krzewienia 2 200-300
wiosna; strzelanie w źdźbło 2 200-300

Instrukcja stosowania nawozu:

  • Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości.
  • Włączyć mieszadło.
  • Stopniowo wsypywać odmierzoną ilość nawozu.
  • Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.

Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych lub w czasie pochmurnej pogody.