Magnez i siarka- składniki niezbędne

niedobory siarki i magnezu

niedobory siarki i magnezu

Prawidłowe i efektywne nawożenie mineralne powinno uwzględniać niedobory wszystkich składników pokarmowych niezbędnych roślinie do jej prawidłowego i optymalnego rozwoju oraz wzrostu.

Prawidłowe i efektywne nawożenie mineralne powinno uwzględniać niedobory wszystkich składników pokarmowych niezbędnych roślinie do jej prawidłowego i optymalnego rozwoju oraz wzrostu.

Deficyt siarki wpływa na pobieranie i obieg azotu w roślinie, z kolei niedobór magnezu powoduje około 10% obniżkę plonów, a w skrajnych przypadkach straty mogą sięgać nawet 50-60%. Te dwa pierwiastki to najważniejsi kontrolerzy metabolizmu w roślinie, odpowiedzialni także za przekształcanie azotu mineralnego w białko, co ma wpływ na zmniejszenie akumulacji azotanów i azotynów w roślinie.

Siarka jest składnikiem wielu istotnych dla roślin aminokwasów, jest również aktywatorem szeregu enzymów oraz wpływa na pobieranie azotu, wzrost zawartości białek, węglowodanów i tłuszczów. Poprzez występowanie w olejkach i lotnych związkach oddziałuje na charakterystyczny zapach i smak takich roślin, jak na przykład: cebula, czosnek czy gorczyca. Ponadto siarka jest ściśle skorelowana z wyższą tolerancją rośliny na suszę i niskie temperatury. Niedobór S objawia się przede wszystkim wolniejszym wzrostem roślin, powodując, że są one niższe i bledsze, w konsekwencji czego redukują kwiatostany, obniżając znacząco wydawany plon.

Magnez to składnik, którego w polskich glebach, a zwłaszcza tych lżejszych i zakwaszonych, brakuje. Ma on zasadnicze znaczenie dla procesów metabolicznych w roślinie, jest niezbędnym komponentem fotosyntezy. Odpowiedzialny jest także za syntezę, transport oraz przechowywanie węglowodanów, tłuszczów i białek. Właściwości hydratacyjne magnezu wpływają istotnie na gospodarkę wodną rośliny i lepsze jej zaopatrzenie w składniki pokarmowe. Magnez oddziałuje też na lepszy rozwój systemu korzeniowego, nawet w glebach o niższym pH, powodując wyższą tolerancję na stres (susza, niskie temperatury). Niedobór Mg skutkuje osłabioną odpornością roślin na choroby i szkodniki, co objawia się plamkami wzdłuż nerwów (marmurkowatość lub perełkowatość) i czerwonymi przebarwieniami związanymi z rozpadem chlorofilu, prowadzącymi do obumierania liści.

Zapotrzebowanie roślin na wymienione wyżej składniki jest różne: w przypadku zbóż na wyprodukowanie 1 t ziarna i odpowiadającej tej ilości słomy potrzeba 4 kg siarki i takiej samej ilości magnezu.

Według wieloletnich doświadczeń prowadzonych w Europie w przypadku rzepaku nawożenie siarką powinno oscylować w przedziale 45-50 kg siarki (S), a magnezu (MgO) 30-40 kg na 1 ha uprawy.

W uprawie ziemniaków i buraków cukrowych nawożenie siarką i magnezem kształtuje się następująco:

  • ziemniaki na każde 10 t bulw potrzebują od 8 do 10 kg magnezu (MgO) i około 6 kg siarki (S)
  • buraki cukrowe na każde 10 t korzeni i odpowiedniiej masy liści zużywają około 15 kg magnezu (MgO) i 8 kg siarki (S)

Oprócz standardowego nawożenia mineralnego przedsiewnego i pogłównego, siarkę i magnez można w szybki i efektywny sposób dostarczyć w formie zabiegów dolistnych przy użyciu roztworu siarczanu magnezu siedmiowodnego. Siarczan magnezu siedmiowodny to krystaliczny nawóz magnezowo-siarkowy całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Jego wysoka jakość i doskonała rozpuszczalność powoduje, że może być stosowany we wszystkich roślinach uprawnych w rolnictwie oraz w plantacjach sadowniczych i ogrodnictwie.