Jesienne zabiegi herbicydowe kluczem do sukcesu

nawozenie rzepaku

nawozenie rzepaku

Najlepszy okres do zwalczania chwastów w rzepaku ozimym to jesień, z kolei wiosną można przeprowadzić jedynie zabiegi poprawkowe, co wynika z faktu, że jesienią kształtuje się przyszłoroczny plon, stąd utrzymanie pola bez konkurencji chwastów jest tak istotne. Prawidłowy rozwój jesienny to klucz to sukcesu.

Najlepszy okres do zwalczania chwastów w rzepaku ozimym to jesień, z kolei wiosną można przeprowadzić jedynie zabiegi poprawkowe, co wynika z faktu, że jesienią kształtuje się przyszłoroczny plon, stąd utrzymanie pola bez konkurencji chwastów jest tak istotne. Prawidłowy rozwój jesienny to klucz to sukcesu.

Dobór preparatu oraz termin jego zastosowania uwarunkowane są kilkoma czynnikami. Bardzo pomocna będzie tu znajomość pola oraz gatunków chwastów, które będziemy zwalczać. Jeżeli chcemy, aby zabieg był skuteczny, musimy zwrócić uwagę na kilka aspektów:
- jakie mamy możliwości techniczne i czasowe na wykonanie zabiegu,
- czy jest odpowiednie uwilgotnienie gleby przy wyborze herbicydów doglebowych (nie stosować na przesuszoną glebę),
- oczekiwane nasilenie chwastów na polu,
- rodzaj i uprawę gleby.


Warianty zwalczania chwastów w rzepaku ozimym jesienią:

W wypadku jesiennej ochrony herbicydowej rzepaku mamy do wyboru dwa warianty ochrony.

Po pierwsze: doglebowo
Butisan 400 SC 2 l + Command 480 EC 0,15 l +Atpolan Soil Maxx 0,5 l - najtańsze rozwiązaniedoglebowe; bardzo dobrze radzi sobie z przytuliączepną; termin stosowania do 3 dni po siewie;najlepsze efekty osiąga podczas przyzwoitej wilgotnościgleby. Doskonale radzi sobie z przetacznikami, tasznikami i tobołkami, chociaż w zeszłym sezonie ostatnie dwa z wymienionych chwastów nie były skutecznie zwalczone, co wynikało z bardzo suchej pogody podczas ich wschodów. W gorszych warunkach wilgotnościowych substancje aktywne wspomaga Atpolan Soil Maxx, który dodatkowo stanowi pewien bufor dla substancji aktywnej. Pozostawia ją głównie w 5-centymetrowej warstwie gleby i pomaga idealnie pokryć całą opryskiwaną powierzchnię gleby.

Butisan 400 SC 1,2 l + Colzor Trio 405 EC 2 l + Atpolan Soil Maxx - średnia półka cenowa; na stanowiska o lepszej klasie bonitacyjnej gleby; szerokie spektrum zwalczania chwastów, czyli można powiedzieć: rozwiązanie uniwersalne.

Po drugie: powschodowo
Butisan 400 SC 2 l + Navigator 360 SL 0,3 l - rozwiązanie polecane na każdy rodzaj gleb, od słabszych do tych najlepszych. Zaletą tego rozwiązania jest szerokie okno zabiegowe. Zwalcza uporczywe chwasty, takie jak: fiołek polny, mak polny, chaber bławatek czy przytulię czepną (w momencie np. niekorzystnych warunków pogodowych zabieg można przesunąć). Należy zwrócić uwagę na temperaturę średniodobową powyżej 8oC. Przy tym rozwiązaniu nie jesteśmy już zmuszeni do szybkiego zabiegu, jak w wypadku doglebówki, aby nie uszkodzić roślin kiełkującego rzepaku.

Należy zwrócić uwagę, że efektywność odchwaszczania doglebowego jest zadowalająca jedynie w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby.

Mamy możliwość opóźnienia zabiegu i regulowania dawek w zależności od nasilenia zachwaszczenia, co daje nam większą elastyczność czasu i organizacji pracy w gospodarstwie. Niestety, rozwiązanie to ma też swoje braki w postaci przetaczników, taszników i tobołków.

Chwasty jednoliścienne niewzruszone Powyższe rozwiązania w bardzo niskim stopniu lub w ogóle nie działają na chwasty jednoliścienne, takie jak miotła zbożowa czy samosiewy zbóż. Targa 10 EC(chizalofop-P-etylowy), jako najbardziej dopracowany pod kątem formulacyjnym graminicyd na rynku, skutecznie eliminuje ten problem. Standardowa dawka to 0,75 l/ha, jednak istnieje możliwość jej obniżenia (i zarazem redukcji kosztu) przez dodanie Atpolanu Bio w ilości 1 l/ha. W ten sposób dawka Targi 10 EC może być zmniejszona do 0,35 l/ha. Przed nami kolejny sezon letnio-jesiennych zabiegów. Należałoby się zastanowić, które rozwiązania najlepiej sprawdzą się na polu, które ochronią plantację w najkorzystniejszy sposób. Analizując wiele czynników, należy podjąć właściwą decyzję.

Zabiegi doglebowe do 3 dni po siewie
- Butisan 400 SC (metazachlor) jest substancją doglebową, ale może być używana również nalistnie (stosowany w ten sposób zwalcza tylko bardzo młode chwasty); niszczy większość chwastów zimujących, a także jare, takie jak komosa czy rdesty.
- Command 480 EC (chlomazon) to łatwy sposób zwalczania przytulii czepnej (jednego z najbardziej uciążliwych chwastów); eliminuje także m.in. gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową i purpurową, tasznik pospolity (należy stosować bezpośrednio po siewie - do 3 dni). Chlomazonu nie należy stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ponieważ po wystąpieniu obfitych opadów deszczu może dojść do przemieszczenia się substancji aktywnej i zahamowania rozwoju kiełkującego rzepaku.
- Colzor Trio 405 EC (dimetachlor, napropamid, chlomazon) - polecany w mieszaninie z Butisanem 400 SC; poszerza spektrum zwalczanych chwastów i czyni z niego kompleksowe rozwiązanie, zwalczając również takie chwasty, jak: gwiazdnica pospolita, tobołki polne, przytulia czepna, mak polny.
- Atpolan Soil Maxx - adiuwant nowej generacji przeznaczony do środków ochrony roślin, biostymulatorów i innych agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Wiąże substancje aktywne z glebą w wierzchniej warstwie, co zapobiega wymyciu oraz przedostaniu się substancji w głąb profilu glebowego.

Zabiegi nalistne w fazie 4 liści właściwych rzepaku

Navigator 360 SL (chlopyralid, pikloram, aminopyralid) - to rozwiązanie ukierunkowane przede wszystkim na fiołka polnego, chabra, wykazujące dobre działanie na bodziszka.

Jeżeli gleba jest przesuszona, warto poczekać i zdecydować się na zabieg nalistny, ale koniecznie jesienią.

Zabieg powschodowy w fazie 3-4 liści właściwych rzepaku: Butisan 400 SC 2 l + Navigator 360 SL 0,3 l wykazuje bardzo dobrą skuteczność zwalczania fiołka polnego, którego nasilenie w naszym gospodarstwie jest bardzo duże. Do samego zbioru można obserwować czysty i wolny od chwastów łan rzepaku. Samosiewy zbóż zwalczamy preparatem Targa 10 EC w dawce 0,5 l + Atpolan Bio 1 l.

Waldemar Domaniecki, Spółdzielnia Produkcyjna Łaszczyn