Efektowne jesienne nawożenie rzepaku – pakiet na start

nawożenie rzepaku

nawożenie rzepaku

Rzepak na wyprodukowanie 1 t nasion (+ plon boczny) pobiera około 55 kg N, 27 kg P2O5, 70 kg K2O, 12 kg MgO, 40 kg SO 3 oraz mikroelementy, takie jak bor i mangan. Nawożenie jesienne w głównej mierze ma zapewnić pełne odżywienie rzepaku i przygotowanie go do zimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na fosfor, potas, magnez i siarkę, aby ich brak nie ograniczał plonu zarówno jesienią, jak i wiosną. Oczywiście nie może zabraknąć azotu, ponieważ dobrze rozwinięty rzepak już jesienią potrafi pobrać 60-100 kg N/ha. Dawka, którą warto podać w nawozie, to około 40 kg N/ha, najlepiej przedsiewnie. Jeżeli sytuacja tego wymaga i widzimy po naszym rzepaku, że należy dodatkowo uzupełnić azot, to warto to zrobić w 3.-5. tygodniu po wschodach.

Korn-Kali to MOCNY PAKIET składników na start w rzepaku!

Rzepak na wyprodukowanie 1 t nasion (+ plon boczny) pobiera około 55 kg N, 27 kg P2O5, 70 kg K2O, 12 kg MgO, 40 kg SO 3 oraz mikroelementy, takie jak bor i mangan. Nawożenie jesienne w głównej mierze ma zapewnić pełne odżywienie rzepaku i przygotowanie go do zimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na fosfor, potas, magnez i siarkę, aby ich brak nie ograniczał plonu zarówno jesienią, jak i wiosną. Oczywiście nie może zabraknąć azotu, ponieważ dobrze rozwinięty rzepak już jesienią potrafi pobrać 60-100 kg N/ha. Dawka, którą warto podać w nawozie, to około 40 kg N/ha, najlepiej przedsiewnie. Jeżeli sytuacja tego wymaga i widzimy po naszym rzepaku, że należy dodatkowo uzupełnić azot, to warto to zrobić w 3.-5. tygodniu po wschodach.

Nawożenie potasowe i fosforowe powinno być uzależnione od zasobności gleby, oczekiwanego plonu rzepaku czy chociażby przedplonu i związanych z tym resztek pożniwnych. Przy średniej zasobności gleby i w optymalnym odczynie dawki powinny wynosić: dla potasu około 160-200 kg K2O/ha, dla fosforu w granicach 70-100 kg P2O5/ha. Na glebach o niskiej zasobności nawożenie należałoby zwiększyć o 25-50% w celu odżywienia rośliny i podniesienia zasobności gleby.

Jesienią magnez to składnik odpowiedzialny za wzrost systemu korzeniowego, a siarka - za lepsze wykorzystanie azotu. Zbilansowane nawożenie rzepaku wszystkimi składnikami pozwala już jesienią ,,zaprogramować" plon, wpłynąć na lepsze przezimowanie i zdrowotność rozety.

Rzepak ozimy jest rośliną wymagającą dobrego przygotowania gleby, pod względem zarówno uprawowym, jak i nawozowym. Zasobność w poszczególne składniki przy uprawie rzepaku powinna być na co najmniej średnim poziomie, jeśli mówimy o glebach ciężkich, i na wysokim poziomie zasobności, jeśli mówimy o glebach średnich.

Niemniej w Polsce nie zawsze uprawia się rzepak ozimy na tak ,,idealnym" stanowisku, niekiedy nawet na glebach lekkich V klasy, przy czym należy pamiętać, że jeżeli takie gleby są w kulturze, zasobne w składniki pokarmowe i co najważniejsze - rozkład opadów jest odpowiedni do rozwoju rzepaku, to i na takiej glebie możemy osiągnąć okazały plon. W Polsce większość gleb jest uboga przede wszystkim w potas, magnez i siarkę. Nawóz Korn-Kali (40% KMsup>2O, 6% MgO, 12,5% SO3, 4% Na2O) idealnie wpisuje się w potrzeby pokarmowe rzepaku ozimego i nie tylko. Jego dawka uzależniona jest od zapotrzebowania rzepaku na potas, dotychczasowego nawożenia potasowomagnezowego czy wymagań dotyczących makroelementów, takich jak: magnez, siarka i sód, oraz od ilości dostarczonych składników w nawożeniu organicznym.

Mając na uwadze rok poprzedni, dobrze pamiętamy, że w okresie siewów rzepaku wystąpiła susza, która spowodowała nierównomierne wschody, co istotnie wpłynęło na kondycję rzepaków wchodzących w spoczynek zimowy. Planując nawożenie jesienne, musimy zawsze pamiętać o dobrym rozplanowaniu prac polowych, szczególnie gdy na większości pól rzepak przychodzi po pszenicy w zmianowaniu. Najlepiej więc po zbiorze przedplonu zarówno nawóz Korn-Kali, jak i nawóz fosforowy rozsiać na ściernisko w istniejące jeszcze ścieżki przejazdowe i wymieszać. Dzięki temu składniki odżywcze są w pełni dostępne dla roślin na początku wegetacji. Na lekkich glebach nawóz Korn-Kali warto podzielić na dwie części, tj. przedsiewną (50-75% dawki całkowitej) i pogłówną (25-50% dawki całkowitej), i zaaplikować bardzo wczesną wiosną, najlepiej przed ruszeniem wegetacji. Nawóz Korn-Kali idealnie komponuje się z innymi nawozami jednoskładnikowymi lub wieloskładnikowymi.

ZAPAMIĘTAJ!
Zbilansowane nawożenie MOC NYM PAKIETEM składników to lepsza kondycja i wyższe plony twoich roślin!

dr inż. Radosław Witczak
radoslaw.witczak@ks-polska.com
K+S Polska Sp. z o.o.