Jak wybrać najlepszą odmianę rzepaku?

Odmiany rzepaku 2023

Wybór odpowiedniej odmiany rzepaku ozimego do zasiewu w czasach, kiedy oferta jest bardzo duża, a informacje towarzyszące często pobieżne, to sprawa niezwykle skomplikowana. Dostępne w ofercie Osadkowski nasiona spełniają oczekiwania oraz potrzeby rolników i jest z czego wybierać.

Jakich cech w odmianach rzepaku szukają produceni?

Producenci rzepaku oczekują od hodowców nowych odmian, które w zakresie wysokości plonu i jakości nasion przewyższają te obecnie dostępne na rynku. Istotne z punktu widzenia rolnika są również takie cechy, jak:

 • odporność na patogeny, np. wirus żółtaczki rzepy
 • efektywne wykorzystanie azotu
 • odporność na pękanie i osypywanie się łuszczyn

Nie ma natomiast takich, które są odporne na czynniki stresowe. Ostatnie lata pokazały, że niektóre odmiany cechują się wyższą tolerancją na suszę, zatem w zbliżającym się sezonie taka cecha jak lepsza tolerancja na czynniki stresowe zapewne wzbudzi duże zainteresowanie. Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim dostosowaniem do warunków klimatycznych i glebowych gospodarstwa, gdyż to odgrywa ważną rolę w opłacalności uprawy rzepaku ozimego.

Różnice w plenności między odmianami właściwie dopasowanymi do regionu i stanowiska często dochodzą w przypadku linowych do 800 kg/ha, a w przypadku hybrydowych do 1200 kg/ha. Dobrze jest, oczywiście w miarę możliwości, wysiewać nie jedną, a kilka, czyli dywersyfikować ryzyko ewentualnego niepowodzenia, które jest znacznie wyższe w przypadku uprawy tylko jednej odmiany w gospodarstwie.

Kiedy odmiana rzepaku trafia do naszego portfolio?

W firmie Osadkowski, ustalając ofertę, dokonujemy selekcji na podstawie wieloletnich ogólnopolskich wyników porejestrowych, rozpoznawczych i rejestrowych COBORU oraz wyników hodowlanych. Ponadto przed umieszczeniem odmiany w ofercie testujemy ją na własnych, licznych poletkach demonstracyjnych zlokalizowanych w całym kraju.

Wyniki ze wszystkich lokalizacji są dostępne u naszych doradców agrotechnicznych współpracujących z Państwem w terenie i pokazywane przy okazji spotkań merytorycznych. Istotne jest również to, że w doświadczeniach własnych testujemy wiele odmian dostępnych ogólnie na rynku, a często zdarza się nawet, że otrzymujemy próbki, które później trafiają na wyłączność do innych firm dystrybucyjnych, bo u nas lepiej sprawdziły się inne.

Dobierając odmiany do doświadczeń, staramy się zawsze pokazać Państwu te najnowsze dostępne na rynku na tle wzorców, sprawdzonych i wiernie plonujących w wieloleciu, takich jak chociażby Architect, który od kilku lat jest odmianą wzorcową w ogólnopolskich badaniach PDO.

Doświadczenia prowadzone są na zmiennych stanowiskach glebowych, przy różnym sposobie uprawy i poziomie agrotechniki – od średniego do bardzo intensywnego, co pozwala nam w pełni scharakteryzować materiał pod kątem wymagań glebowych, intensywności uprawy i dopasowania do regionu kraju. Testy przeprowadzane są w technologiach uprawy najczęściej stosowanych przez gospodarstwa na danym terenie.

Na podstawie wyników doświadczeń COBORU i własnych wybraliśmy dla Państwa najlepsze:

Jakie odmiany rzepaku polecamy w sezonie 2023?

Wśród odmian rzepaku, jakie są poszukiwane przez rolników dla, których uprawa rzepaku jest ważnym elementem struktury zasiewów w gospodarstwie to przede wszystkim wysoka zdrowotność roślin, ze względu na zmiany klimatu może nieco mniej istotna, ale wziąż bardzo ważna jest również zimotrwałość.

Odmiana hybrydowa Chopin F1

Odmiana hybrydowa zarejestrowana jako jedna z pierwszych z hodowli Rapool z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Stworzona do warunków klimatycznych Polski, doskonale radzi sobie na słabszych glebach i toleruje okresowe stresy suszy, m.in. dzięki temu, że buduje głęboki palowy i rozbudowany włośnikowy system korzeniowy.

Charakteryzują ją optymalny dla odmiany hybrydowej wigor jesienny, ładne siedzące rozety, bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej. Wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością w całym sezonie wegetacyjnym, jest szczególnie odporna na suchą zgniliznę i zgniliznę twardzikową.

Bardzo dobra zdrowotność i piękny ciemnozielony kolor liści przez cały okres wegetacji to jej znaki szczególne. Chopin F1 tworzy średniej wysokości rośliny o masywnym pokroju, licznych rozgałęzieniach, o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Grube, długie, łatwo młócące się łuszczyny są cechą charakterystyczną tej odmiany.

Jej bardzo dobre zimowanie potwierdzają ostatnie wyniki COBORU, w których zdobywa jedne z najlepszych ocen stanu plantacji po zimie. Plonowanie wieloletnie w doświadczeniach COBORU jest na poziomie 122% wzorca. Szczególnie dobrze odmiana sprawdza się w rejonie (średnia z lat 2017–2019):

 • I – 123% wzorca
 • III – 120% wzorca
 • V – 130% wzorca
 • VI – 127% wzorca

Chopin F1 ma jedną z najwyższych zawartości oleju w nasionach – 47,6%, co przy bardzo wysokim poziomie plonowania plasuje go na pierwszej pozycji pod względem plonu oleju z 1 ha. Ta cecha okazała się kluczowa w minionym sezonie wegetacyjnym, kiedy to odmiany o genetycznie niższej zawartości oleju często nie spełniały kryterium skupowego.

Odmiana rzepaku DK Exporter F1

Odmiana hybrydowa, w której wykorzystano najnowszą genetykę hodowli Dekalb. DK Exporter F1, jako jedyna z tej hodowli, została w ubiegłym roku zarejestrowana z bardzo wysokim wynikiem plonowania. Charakteryzuje ją optymalny dla hybryd wigor jesienny.

DK Exporter F1 tworzy ładnie siedzące rozety, bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej, wyróżniające się charakterystycznym szarofioletowo-zielonym zabarwieniem. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, mająca bardzo dobrą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz zwiększoną odporność na pękanie i osypywanie się nasion dzięki genowi rzodkwi.

Doskonale regeneruje się po zimie, cechuje się szybkim wigorem wiosennym. Tworzy masywne, bardzo dobrze rozgałęzione, średniowysokie rośliny o średnio późnym terminie kwitnienia i średnim dojrzewania. Plonowanie wieloletnie w doświadczeniach COBORU na poziomie 125% wzorca. Szczególnie do-brze odmiana sprawdza się w rejonach (średnia z lat 2017–2018):

 • I – 131% wzorca
 • III – 133% wzorca
 • IV – 121% wzorca
 • V – 125% wzorca

Odmiana populacyjna SY Ilona

Odmiana liniowa będąca od lat w czołówce plonowania w swojej grupie, a od 2018 r. wzorzec w doświadczeniach COBORU. Charakteryzuje się wybitną zdrowotnością w całym sezonie wegetacyjnym, ma bardzo dobrą odporność na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i wybitną na choroby podstawy łodygi. Tworzy niskie do średnich rośliny o średnim terminie kwitnienia i średnio późnym terminie dojrzewania.

SY Ilona polecana jest do siewu w terminie wczesnym do optymalnego. Jest odmianą sprawdzoną na polach polskich rolników, którzy polecają ją również na słabsze stanowiska glebowe. Plonowanie wieloletnie na poziomie 107% wzorca w doświadczeniach COBORU. Szczególnie dobrze odmiana sprawdza się w rejonach:

 • I – 119% wzorca
 • III – 114% wzorca
 • V – 113% wzorca

Czym zaprawiane są nasze odmiany rzepaku?

Polecane przez nas nasiona rzepaku będą dostępne w sprzedaży w zaprawach insektycydowych Cruiser OSR 322 FS oraz nowej – Buteo Start + Scenic Gold. Dostępność znanej zaprawy neonikotynoidowej Cruiser będzie znacząco ograniczona. Derogacja (warunkowe dopuszczenie) tej zaprawy odbywa się w Polsce najprawdopodobniej po raz ostatni, warto więc zaopatrzyć się w nasiona zaprawione nowym preparatem insektycydowym Buteo Start + Scenic Gold, chociażby z tego względu, by sprawdzić skuteczność jej działania na swoich polach.

Dla rolników, którzy sami potrafią sobie poradzić z presją szkodników, a nadrzędną rolę w zakupach nasion odgrywa cena lub gdy po prostu zdecydują się na zakup nasion zbyt późno, proponuje-my nasiona zaprawione tylko fungicydem Scenic Gold.

W celu zapoznania się z pełną ofertą materiału siewnego zapraszamy do kontaktu z Doradcami.