Jak poprawić jesienny rozwój rzepaku?

jesienny rozwój rzepaku 1

jesienny rozwój rzepaku 1

Rzepak ozimy jest bardzo wymagającą rośliną. Ostatnie lata w Polsce
dobitnie pokazują, jak nieprzewidywalna potrafi być pogoda. Zima jest
albo bardzo łagodna, albo krótka, lecz sroga. Coraz częściej na przełomie
kwietnia i maja dotyka nas susza, zdarzają się także przymrozki
w czasie kwitnienia. Producenci rzepaku muszą się sporo napracować,
by osiągnąć zadowalający plon. Jak zatem radzić sobie z przeciwnościami
losu i zapewnić roślinom korzystne warunki do dalszego rozwoju?

Rzepak ozimy jest bardzo wymagającą rośliną. Ostatnie lata w Polsce dobitnie pokazują, jak nieprzewidywalna potrafi być pogoda. Zima jest albo bardzo łagodna, albo krótka, lecz sroga. Coraz częściej na przełomie kwietnia i maja dotyka nas susza, zdarzają się także przymrozki w czasie kwitnienia. Producenci rzepaku muszą się sporo napracować, by osiągnąć zadowalający plon. Jak zatem radzić sobie z przeciwnościami losu i zapewnić roślinom korzystne warunki do dalszego rozwoju?


Przygotuj się na zimę

Zacznijmy od podstaw. Każda roślina jest zbudowana z zielonej części nadziemnej i części podziemnej – obie są tak samo ważne! Rolnik musi dbać należycie o całą roślinę i wywierać na nią świadomy wpływ. Jednym z najważniejszych okresów w rozwoju rzepaku jest czas od siewu do spoczynku zimowego. Jesienią rośliny budują swoisty fundament dla przyszłego plonu. Mocny, dobrze rozbudowany system korzeniowy, zwarty pokrój i nisko osadzony pąk wierzchołkowy to cechy zwiększające szanse roślin na dobre przezimowanie. Przed zimą rolnik często zachodzi w głowę, czy warto jeszcze inwestować w rzepak. Producenci z jednej strony obawiają się wymarznięcia, jeśli zima będzie mroźna, a bez okrywy śnieżnej, z drugiej strony są świadomi tego, że rzepak pozostawiony bez zabezpieczenia jest bardziej podatny na uszkodzenia mrozowe. Jesienny okres wegetacji rzepaku to średnio 60–80 dni. W tym czasie musimy przygotować rośliny do spoczynku zimowego.


Cechy wzorowo przygotowanego do zimy rzepaku:

  • zdrowy i silny system korzeniowy
  • nisko osadzona, gruba szyjka korzeniowa – przynajmniej 1 cm średnicy
  • dobrze odżywiona i ulistniona rozeta składająca się z 10–12 liści
  • wyrównana obsada

Mocny korzeń i zdrowa rozeta

Roślina, która ma grubą szyjkę korzeniową oraz głęboko sięgający palowy system korzeniowy, nawet przy dużych uszkodzeniach części nadziemnej przezimowalepiej regeneruje się wiosną. Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę oraz bardziej efektywnego wykorzystania nawozów. Dlatego tak ważne jest, aby wspomóc budowę silnego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego. Idealnym rozwiązaniem jest Black Star będący skoncentrowaną wodną zawiesiną leonardytu. Dzięki unikatowej metodzie wytwarzania ma w swoim składzie wszystkie zawarte w tym minerale składniki, przede wszystkim huminy oraz kwasy ulmowe. Jakie działanie ma Black Star?

  • działa stymulująco na rozwój korzeni, w szczególności korzeni włośnikowych
  • poprawia wyrównanie kiełkowania nasion oraz wschody
  • ułatwia pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych korzeni
  • stymuluje wzrost i rozprzestrzenianie się organizmów glebowych, takich jak drożdże i algi, w strefie wokół korzeni
  • ogranicza wpływ negatywnych skutków uprawy gleby: zasolenia czy zanieczyszczenia środkami ochrony roślin
  • dodawany do nawozów dolistnych poprawia ich przyswajalność

Black Star najlepiej stosować w rzepaku jesienią w fazie 4–6 liści i dawce 2 l/ha. Pisząc o strefie korzeniowej, nie możemy zapominać o rozecie. Aby zapewnić jej jak najlepsze warunki do rozwoju, polecam stosowanie Terra-Sorb foliar. Preparat działa stymulująco na wzrost roślin, głównie za sprawą zawartych w nim aminokwasów. Na rynku jest wiele produktów o podobnym schemacie działania. Czym więc wyróżnia się Terra-Sorb foliar? Przede wszystkim jakością wynikającą z procesu produkcji i sposobu otrzymywania związków organicznych – aminokwasów. Terra-Sorb foliar zawiera w swoim składzie wolne aminokwasy w formie biologicznie aktywnej (L-α), które zwiększają w roślinach aktywność fotosyntezy oraz zawartość chlorofilu. Efekty działania Terra-Sorb foliar widoczne są już po tygodniu w postaci intensywnego wybarwienia liści, szybszego przyrostu oraz lepiej rozwiniętego systemu korzeniowego. Aby wywołać efekt synergizmu działania, polecam jednoczesne stosowanie preparatów Black Star + Terra-Sorb foliar w dawkach 2 l + 2 l, w fazie 4–6 liści rzepaku. Preparaty te można łączyć z zabiegami fungicydowymi oraz insektycydowymi.

Wyniki doświadczenia ścisłego w uprawie rzepaku badającego wpływ terminu siewu poszczególnych odmian na plonowanie oraz wpływ jesiennego zastosowania układu stymulatorów wzrostu roślin (Terra-Sorb foliar + Black Star) w układzie późniejszego siewu. Doświadczenie prowadzone w SDOO Pawłowice w sezonie 2014/2015 (z uwagi na suszę podczas siewu 2014 r. nie ma porównania w stosunku do standardowego terminu siewu na koniec sierpnia)

Odmiana Opis kombinacji Plon w dt/ha przy 9% wilgotności MTZ (g) Wilgotność (%)
TRINITY Termin siewu 08.09.2015 + stymulatory jesienią 54,5 4,76 8,9
GAROU F1 Termin siewu 08.09.2015 52,6 5 8,8
GAROU F1 Termin siewu 08.09.2015 + stymulatory jesienią 55,2 5,08 8,9
SY CARLO F1 Termin siewu 08.09.2015 49 4,78 9,6
SY CARLO F1 TTermin siewu 08.09.2015 + stymulatory jesienią 52,4 4,8 9,5
DX EXALTE min siewu 08.09.2015 56 5,32 9,3
DX EXALTE Termin siewu 08.09.2015 + stymulatory jesienią 56,4 5,28 9,5

Tomasz Kopiec
t.kopiec@osadkowski.pl