Jak ograniczyć presję przędziorka w truskawce?

przędziorek truskawki 576px

przędziorek truskawki 576px

Wzrasta presja przędziorka w truskawce

Wraz ze wzrostem temperatur drastycznie zwiększyło się tempo namnażania się przędziorka  chmielowca (Tetranychus urticae) w uprawach truskawki. Chłody panujące do niedawna uśpiły czujność plantatorów i na wielu plantacjach szkodnik ten znacznie przekroczył progi zagrożenia. Lustrując obecność form ruchomych i jaj przędziorka, przeszukujemy z lupą lub binokularem liście wzdłuż nerwów.

Przy dużej presji objawy żerowania uwidaczniają się na wierzchniej stronie liści w postaci nakrapianych punktowo przejaśnień blaszki. Niekiedy żerowanie jest tak intensywne, że pojawiają się czerwonopurpurowe przebarwienia. Jest to typowy efekt stresu biotycznego: osłabiony liść, w którym następuje przyspieszony rozpad chlorofilu zaczyna się bronić, wytwarzając barwniki ochronne – antocyjany. Dla niewprawnego oka objawy te mogą być zbliżone do głębokiego deficytu fosforu lub stresu związanego z dysfunkcją systemu korzeniowego.

Zabiegi w technologii „zero pozostałości”

Wybierając zabieg eliminujący szkodnika, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak: intensywność presji, warunki pogodowe oraz faza rozwojowa roślin.

W uprawie odmian wczesnych, w których obecnie trwają zbiory, rekomendujemy wykonanie zabiegu niepozostawiającego żadnego śladu po substancjach chemicznych w owocach. Zwalczanie przędziorka w technologii  „zero pozostałości” należy oprzeć na nowym preparacie biologicznym MiteMine, zawierającym specjalnie dobrane ekstrakty roślinne z dodatkiem skompleksowanego wapnia.

Preparat MiteMine w uprawie truskawki najlepiej stosować w dawce 2,0-3,0 l/500-750 l wody.

Zasadą działania preparatu jest indukcja naturalnych procesów obronnych w roślinie, zmniejszających populację szkodnika, stąd też najlepiej wykonać kilka zabiegów w odstępie 5-7 dni.

Oprócz MiteMine sprawdzonym orężem w zwalczaniu przędziorka jest regularne stosowanie nawozów krzemowych, np.:

Barrier Si-Ca - 2,0-3,0 l/ha

Powyższe rekomendacje dotyczą zabiegów krzemowych solo. W przypadku łącznego stosowania krzemu z innymi agrochemikaliami (np. preparatami przędziorkobójczymi) dawki nawozów należy odpowiednio obniżyć i każdorazowo zweryfikować możliwość wykonania mieszanki.

Zabiegi chemiczne

Alternatywą dla zabiegów „zero pozostałości” w okresie zbiorów jest oprysk  z użyciem preparatu o jednodniowej karencji:

Floramite 240 SC w dawce 0,4-0,6 l/ha w 500-1000 l wody*.

Preparat ten unicestwia wszystkie formy szkodnika. Jako że jest to preparat powierzchniowy celem poprawy efektywności penetracji cieczy roboczej warto do zabiegu dodać Inex-A w dawce 50 ml/100 l wody.

 

Do eliminacji przędziorka u odmian późniejszych, będących obecnie w fazie wybijania pąków lub kwitnienia, pozostaje do dyspozycji preparat Ortus 05 SC w dawce 2,0 l/ha 500-1000 l wody*eliminujący formy ruchome szkodnika, ale o siedmiodniowej karencji.

W przypadku obecności dużej ilości jaj warto do zabiegu dodać Nissorun Strong w dawce 0,4 l/ha*.

Aby poprawić penetrację zabiegu, warto również dodać dobrej jakości zwilżacz Inex-A w dawce 50 ml/100 l wody lub Protector 0,3-0,4 l/ha).

 

Na plantacjach odmian późnych o bardzo dużej presji szkodnika, po ok. 5-7 dniach należy powtórzyć zabieg przędziorkobójczy, wykorzystując preparat należący do innej grupy chemicznej. Przed kwitnieniem roślin można zastosować Milbeknock 10 EC w dawce 1,25 l/ha w 500-1000 l wody* mający jednocześnie rejestrację do eliminacji roztocza.

Przystępując do sporządzania cieczy użytkowej w agrotechnice zwalczania przędziorka, warto pamiętać dodatek dobrego aminokwasu do cieczy roboczej, np. Terra-Sorb Complex 1,5 l/ha, zwiększa tempo wnikania substancji aktywnej do ciała szkodnika, przyspieszając penetrację struktur chitynowych.

 

*Wszystkie środki ochrony roślin powinny być stosowane zgodnie z zapisami etykiety

 


Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl

Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na doradcajagodowy.pl