Spotkania dla rolników – Agrotechnika upraw WIOSNA 2018

agrotechnika 2018

agrotechnika 2018

Zapraszamy na coroczne spotkania dla rolników! Wiosną na spotkania na terenie całego kraju przybyło ponad 1100 rolników, aby usłyszeć o agrotechnice upraw.

PRZYGOTUJ SWOJE POLE DO NADCHODZĄCEGO SEZONU WIOSENNEGO!

Tradycyjnie wraz ze zbliżającą się wiosną spółka Osadkowski wspólnie z partnerami handlowymi zorganizowała w lutym oraz marcu spotkania dla rolników. Tematem przewodnim była agrotechnika upraw polowych w sezonie wiosennym 2018. Na 17 spotkań zorganizowanych na terenie całego kraju, przybyło ponad 1 100 rolników.


DORADCY Z FIRMY OSADKOWSKI SZCZEGÓŁOWO OMÓWILI OBECNĄ SYTUACJĘ POLOWĄ

Mateusz Gniatkowski oraz Marcin Kaczmarek, pracownicy działu Doradztwa i Rozwoju w firmie Osadkowski, przedstawili temat wiosennej agrotechniki upraw. Jak podkreślali - ,,ubiegłoroczna jesień nie sprzyjała rozwojowi ozimin. Opadów w zeszłym sezonie było sporo, z powodu dużej wilgotność wiele łanów było porażonych przez choroby grzybowe, a obecnie większość z nich charakteryzuje się bardzo płytkim, słabo wykształconym systemem korzeniowym. Nadmierna ilość wody spowodowała, że rośliny nie miały dostępu do tlenu, cennych składników pokarmowych (m.in. azotu i siarki), a także zwiększyła się dostępności w glebie jonów toksycznego glinu".


WIOSENNA STRATEGIA OSADKOWSKI SA

Na sezon WIOSNA 2018 zostało przygotowanych dużo gotowych programów ochrony ozimin oraz konkretne zalecenia nawozowe. Wychodząc naprzeciw problemom jakie postawiła rolnikom tegoroczna wiosna, doradcy z firmy Osadkowski proponują rozpocząć zabiegi dokrzewiające od dawki azotu odpowiedniej dla fazy danego zboża. Ogromne znaczenie dla przyrostu liczby pędów kłosonośnych będą miały również regulatory wzrostu oparte na znanych substancjach taki jak chlorek chlormekwatu czy trinekspak etylu.

Jeśli chodzi o nawożenie startowe ozimin zaleca się podanie dużej dawki startowej azotu na zboża wymagające dokrzewienia (od 70 d0 90 kg N). Polecany jest wybór nawozów, które zawierają najszybciej działającą formę azotu (saletrzana) tj. np.: ZAKSAN. Ponadto w nawożeniu przydatny będzie preparat N-Lock, który umożliwia rolnikom połączenie dawek nawozowych w jedną pełną dawkę azotu. Produkt ten zawiera nitrapirynę, która jest jednym z najefektywniejszych inhibitorów nitryfikacji (powyżej 80% skuteczności). Oddziałuje stabilizująco na formę amonową azotu. Działa z mocznikiem, RSM, saletrą amonową, siarczanem amonu, nawozem Saletrosan czy też z gnojowicą i obornikiem. Specjaliści z Osadkowski proponują zasilenie ozimin mikroelementami OSD Mikro zboża i stymulatorem Terra-Sorb foliar, który ma za zadanie dostarczenie dodatkowej energii do szybkiego wiosennego rozwoju roślin. Zawiera on wolne aminokwasy w formie biologicznie aktywnej, dzięki czemu zwiększa w roślinach aktywność fotosyntezy i zawartość chlorofilu.
W palecie Osadkowski w tym roku pojawił się innowacyjny fungicyd ELATUS PLUS, zawierający substancję czynną solatenol, która szybko wnika do roślin, a następnie powoli przemieszcza się w liściach przez co w pełni i długotrwale chroni je przed septoriozą i rdzą. Połączenie solatenolu z metkonazolem zawartym w fungicydzie Plexeo 60 EC, pozwala na skuteczną ochronę przed: septoriozą paskowaną liści pszenicy, septoriozą plew, rdzą żółtą, rdzą brunatną pszenicy oraz fuzariozą kłosów. Pakiet można stosować od początku fazy strzelania w źdźbło, aż do końca fazy kłoszenia. Jeżeli chodzi o rzepak, to w pierwszym okresie będzie on narażony na infekcje ze strony suchej zgnilizny kapustnych, stąd zabiegi fungicydowe o działaniu regulacyjnym w połączeniu z mikroelementami zapewnią im niezbędna ochronę.


LABORATORIUM NA ŻYWO

Podczas wszystkich spotkań wiosennych przedstawiono doświadczenia związane ze stosowaniem mieszanin zbiornikowych. Pracownicy działu Doradztwa i Rozwoju w Osadkowski podkreślali , aby przy łączeniu agrochemikaliów przede wszystkim należy uważać na kolejność oraz formy dodawanych nawozów dolistnych. Podczas eksperymentu były tworzone mieszaniny nawozów dolistnych opartych o mikroelementy w formie chelatu oraz o podstawowe formy takie jak tlenki i siarczany. Zmiany pH cieczy wywołane dodatkiem innych składników powodowały wytrącanie nierozpuszczalnych osadów w mieszaninach nawozów dolistnych opartych na formach siarczanowych. Dużo bezpieczniejsze jest zastosowanie składników w formie chelatów, które nie reagują na inne komponenty mieszanki i pozostają w pełni rozpuszczone w cieczy tworząc klarowny roztwór.


ZMIERZAMY KU NOWOCZESNOŚCI!

Wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów oraz wprowadzanie tematycznych projektów doradczych to cel spółki Osadkowski na najbliższe lata. Dla rolników duże znaczenie ma także prężnie działający skup płodów rolnych. - podkreślał prezes firmy Osadkowski Wojciech Osadkowski. Czasy stania rolników w kolejkach przed punktami skupu mamy już za sobą. Bazy magazynowe producentów rolnych są dopasowane do potencjału gospodarstw. Posiadanie własnych powierzchni magazynowych przez gospodarstwa, ułatwia pracę w żniwa, ale również nie obciąża kosztami rolników, którzy nie planują sprzedaży bezpośrednio po zbiorach. Wszystko to sprawia, że rolnicy coraz rzadziej korzystają z magazynów zewnętrznych, negocjując kontrakty z odroczonym odbiorem licząc na wyższą cenę sprzedawanego towaru. Widząc duży potencjał w handlu poza magazynowym oraz współpracy z gospodarstwami firma Osadkowski postanowiła przede wszystkim skupić się na obrocie płodami rolnymi bezpośrednio z gospodarstw.


DO ZOBACZENIA NA ZIELONYCH POLACH

Wszystkim uczestnikom firma Osadkowski dziękuje za liczne przybycie i już dziś zapowiada, że uzupełnieniem zaprezentowanej wiedzy teoretycznej będą warsztaty polowe, które od kilku już lat organizowane są w najistotniejszych fazach rozwojowych roślin. Cykl tych spotkań jak co roku zostanie podsumowany na Zielony Polach w czerwcu.

Joanna Miężał-Basińska
Osadkowski