ProBeet WG na chwościk

ProBeet WG na chwościk

W 2023 roku uprawa buraka cukrowego jest bardzo atrakcyjna dla rolników ze względu na spodziewane wysokie ceny plonu handlowego. Uprawa ta jest również cenna ze względów agrotechnicznych będąc ważnym elementem płodozmianu, wywierając korzystny wpływ na strukturę i zasobność gleby.

Burak cukrowy jest jednak uprawą bardzo wymagającą; gleba powinna być w wysokiej kulturze i zasobności, ponoszone są duże nakłady a agrotechnika jest wymagająca. Czynnik klimatyczny również ma kolosalne znaczenia, zwłaszcza dostateczna ilość wody oraz wysokie temperatury, które sprzyjają wysokiej polaryzacji cukru. Jednocześnie im wyższa temperatura, tym zagrożenie groźnymi chorobami wzrasta.

Szczególnie uciążliwy jest chwościk buraka, który w warunkach wysokiej temperatury występuje w Polsce w coraz większym nasileniu, a jego objawy są widoczne na plantacjach coraz wcześniej. Szkodliwość i nasilenie tej choroby jest bardzo duże a niekorzystny wpływ odbija się podwójnie na spadku plonu i zmniejszonej polaryzacji cukru.

Firma AgroBiotics wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników wprowadziła innowacyjny preparat ProBeet WG, który stymuluje systemiczną odporność roślin buraka cukrowego na chwościk buraka. Bakterie w nim zawarte wywołują też w roślinie zwiększenie wigoru co określane jest w skrócie efektem PGPB (od angielskiej nazwy Plant Growth Promoting Bacteria). Probeet WG jest w postaci wygodnych w stosowaniu rozpuszczalnych granul, w dawce 1,0 Kg/Ha.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, preparat należy stosować przed wystąpieniem pierwszych objawów chwościka na roślinach buraka. Doskonałym wskaźnikiem terminu wykonania zabiegu jest obserwacja roślin buraka ćwikłowego na którym objawy Chwościka występują najwcześniej. Kolejne zabiegi preparatem ProBeet WG należy wykonywać w zależności od przyjętej strategii naprzemiennie z fungicydami lub preparatem ProBeet WG w terminach tak jak planowane zabiegi fungicydowe.

ProBeet WG w doświadczeniach polowych

Pierwsze objawy choroby pojawiły się już na początku sierpnia, forma utajona postępowała już od lipca.

Nasilenie występowania choroby było znaczne już w końcu sierpnia.

Zdrowotność roślin uzyskana w Programie ProBeet WG była zbliżona do programów ochrony Premium i Standardowego

We wszystkich Technologiach prowadzenia plantacji uzyskano wzrost plonu, polaryzacji cukru oraz całkowitego cukru w porównaniu do kontroli.