fbpx

Pszenica ozima RGT Depot

RGT DEPOT kafelek 470x95 1 1

RGT DEPOT kafelek 470x95 1 1

Rejestracja: Niemcy 2018; Hodowla: RAGT

Logo Seed Star

Zalety

  • odmiana w typie „pojedynczego kłosa”, tworzy mniej źdźbeł kłosonośnych, ale za to lepiej wykształconych
  • rzadszy łan efektywniej wykorzystuje dostępne zasoby wody, stąd bardzo wysoki potencjał plonu nawet w suszy
  • tworzy grube, wyrównane ziarno o wysokiej i stabilnej jakości
  • dobra ogólna zdrowotność oraz możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach oraz przedplonach, w tym tych trudniejszych
  • średniowysokie rośliny o dużej odporności na wyleganie
  • elastyczność terminu siewu

Profil agrotechniczny

rgt depot profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

rgt depot cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

rgt depot miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

rgt depot zdrowotność

Plonowanie

Plonowanie pszenicy ozimej RGT Depot na poziomie agrotechniki A1 i A2, % wzorca, badania porejestrowe (CCA) COBORU, 2019 r.

rgt depot plonowanie


Polecamy również

Zalety
odmiana w typie „pojedynczego kłosa”, tworzy mniej źdźbeł kłosonośnych, ale za to lepiej wykształconych
rzadszy łan efektywniej wykorzystuje dostępne zasoby wody, stąd bardzo wysoki potencjał plonu nawet w suszy
tworzy grube, wyrównane ziarno o wysokiej i stabilnej jakości
dobra ogólna zdrowotność oraz możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach oraz przedplonach, w tym tych trudniejszych
średniowysokie rośliny o dużej odporności na wyleganie
elastyczność terminu siewu