Przed nami Zielone Pola Kukurydza – edycja 2022

Zielone Pola Kukurydza

Jak wziąć udział w spotkaniach z cyklu Zielone Pola Kukurydza?

Tegoroczna edycja to ponad 10 lokalizacji, które znajdują się w całej Polsce. Zainteresowanie spotkaniami jest bardzo dużo, dlatego jeżeli chcesz wziąć udział nie czekaj na ostatnią chwilę tylko zgłoś swój udział.

Jakie tematy będą poruszane w trakcie spotkań?

  • podsumujemy przebieg sezonu wegetacyjnego
  • omówiona zostanie technologia prowadzenia łanu
  • jak efektywnie gospodarować składnikami pokarmowymi

Nie zabraknie również przejścia po poletkach doświadczelnych i omówienia poszczególnych odmian kukurydzy na ziarno czy kiszonkę.

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub wypełnij formularz

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w spotkaniach zachęcamy do kontaktu z Twoim opiekunem handlowym. W przypadku gdy nie posiadasz kontaktu ze swoim opiekunem handlowym z ramienia firmy Osadkowski, a jesteś naszym klientem możesz otrzymać kontakt do przedstawiciela firmy dzwoniąc do centrali firmy. Numer telefonu znajdziesz w zakładce kontakt.

W sytuacji, gdy nie jesteś naszym klientem możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na dedykowanej stronie, która jest poświęcona cyklom Zielone Pola. Po wypełnieniu formularza trafi on do naszego Biura Obsługi Klienta, które po weryfikacji będzie kontaktowało się w temacie udziału w spotkaniu.

Gdzie odbędą się spotkania polowe dotyczące uprawy kukurydzy?

Tegoroczna edycja Zielone Pola 2022 to 14 spotkań w 11 lokalizacjach, będziemy na północy, południu czy centralnej Polsce. Dzięki takiem rozkładowi poletek doświadczalnych otrzymują Państwo informacje z lokalizacji, która posiada zbliżony do Was klimat. Przez co możliwy jest jeszcze lepszy dobór odmian odpowiednich na Wasze stanowisko glebowe.

Jakie odmiany kukurydzy polecamy w na sezon 2023?

Jak co roku w trakcie spotkań do Państwa dyspozycji będą eksperci z firmy Osadkowski, Zielone Pola to okazja do wymiany spostrzeżeń na temat poszczególnych odmian oraz obserwacji jak prezentują się na polach. Na pewno znajdą Państwo coś dla siebie, poniżej prezentujemy najważniejsze tegoroczne odmiany.

Stawiamy na sprawdzone nasiona kukurydzy, w naszym portfolio można znaleźć odmiany, które znajdują się na czołowych lokatach w rankigach COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych).

Cociażby w 2020 roku numerem 1 była odmiana kukurydzy na ziarno - ES Hattrick o FAO 260. Bardzo dobre wynikach przed rejestrowych COBORU 2021 mają nasze dwie tegoroczne nowości w odmianach kukurydzy, krórych głównym kierunkiem użytkowania jest kiszonka - mówimy tu o odmianach ES Skytower (FAO 250) oraz SM Bard (FAO 250-260).

Kukurydza na ziarno polecena na sezon 2023

Poznaj zwycięski skład na każdy sezon, postaw na odmiany polecane przez Osadkowski i zaprojektuj swoje plony. Nasze odmiany poddawane są weryfikacji między innymi na poletkach doświadczalnych własnych jak również doświadczeniach ścisłych w różnych rejonach naszego kraju. W tegorocznym portfolio nie brakuje nowości, ale i odmian, które są Wam dobrze znane i cieszą się dużą popularnością m.in. DKC 3972, RGT Maxxatac, RGT Afixx czy RGT Lipexx. Proponowane przez nas odmiany na ziarno pozwalają wybrać optymalną odmianę na każde stanowisko, zarówno te słabsze (mozaikowate) jak i gleby o wysokiej klasie.

Odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę

Wśród odmian kiszonkowych do wyboru mamy kilka odmian, wspomnie już dwie średniopóźne nowości ES Skytower oraz SM Bard. Wybierając kukurydzę na kiszonkę, warto tak dobierać odmiany, by w przypadku wyższych plonów zebrany plon móc przeznaczyć na ziarno - dlatego uniwersalne odmiany, które sprawdzą się w obu kierunkach użytkowania np. LG Huxley czy P8816.

Żniwa kukurydza - i co dalej?

Po żniwach na polach zostają resztki pożniwne, co z nimi zrobić?

Mineralizacja resztek pożniwnych jest procesem, który w dużym uproszczeniu pozwala zmienić pozostałości po żniwach w dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Na tempo tego procesu duży wpływ ma aktywność mikrobiologiczna gleby – obecność określonych mikroorganizmów przyspiesza znacznie ten proces. W efekcie czego zwiększa się istotnie tempo mineralizacji resztek pożniwnych oraz wzrasta zasobność gleby w formy dostępne NPK (azot, fosfor, potas). By przyśpieszyć ten proces zalecamy zastosowanie preparatu mikrobiologicznego - Convert WG.

 

Marcin Spitalniak
Dział Komunikacji i Promocji