Zabiegi poprawiające proces inicjacji pąków kwiatowych truskawki

Zdjecie pole truskawka 278

Zdjecie pole truskawka 278

Proces inicjacji pąków kwiatowych u odmian truskawki czerwcowej, które są roślinami dnia krótkiego, w naszych szerokościach geograficznych zaczyna się od około 25 sierpnia i trwa do nadejścia przymrozków.

Z fizjologicznego punktu widzenia proces ten jest ściśle związany ze sprawną biosyntezą fitohormonów z grupy giberelin. Optymalnymi warunkami dla prawidłowego procesu inicjacji pąków kwiatowych są umiarkowana temperatura w zakresie 15-25⁰ C oraz prawidłowa wilgotność ryzosfery.

Wszystkie czynniki stresogenne utrudniające biosyntezę fitohormonów, takie jak upały, susza a zwłaszcza stres herbicydowy, automatycznie spowalniają również proces inicjacji pąków kwiatowych. W takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie nawozów lub preparatów zawierających prekursory fitohormonów. Ma ono na celu dostarczenie roślinom nie tylko niweluje stres oksydacyjny ale również przywraca prawidłowe tempo inicjacji pąków kwiatowych.

Proces inicjacji pąków kwiatowych u odmian truskawki czerwcowej, które są roślinami dnia krótkiego, w naszych szerokościach geograficznych zaczyna się od około 25 sierpnia i trwa do nadejścia przymrozków.

Z fizjologicznego punktu widzenia proces ten jest ściśle związany ze sprawną biosyntezą fitohormonów z grupy giberelin. Optymalnymi warunkami dla prawidłowego procesu inicjacji pąków kwiatowych są umiarkowana temperatura w zakresie 15-25⁰ C oraz prawidłowa wilgotność ryzosfery.

Wszystkie czynniki stresogenne utrudniające biosyntezę fitohormonów, takie jak upały, susza a zwłaszcza stres herbicydowy, automatycznie spowalniają również proces inicjacji pąków kwiatowych. W takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie nawozów lub preparatów zawierających prekursory fitohormonów. Ma ono na celu dostarczenie roślinom nie tylko niweluje stres oksydacyjny ale również przywraca prawidłowe tempo inicjacji pąków kwiatowych.

Może to być Maxi Grow w dawce 0,75 l na ha; Rekomendowany nawóz należy stosować regularnie przez cały okres inicjacji pąków kwiatowych, a szczególnie w okresach nasilających się warunków stresowych.


Dodatkowe uzupełnienie potasu i magnezu

W okresie poprzedzającym fazę inicjacji pąków kwiatowych należy uzupełnić w glebie potas i magnez. Oba te pierwiastki są niezbędnymi makroskładnikami odpowiadającymi za prawidłowe funkcjonowanie roślin. Ich niska zawartość w glebie wpływa ujemnie na proces budowy potencjału plonotwórczego na przyszły sezon. Szczególnej uwagi w nawożeniu potasem i magnezem wymagają plantacje na glebach ciężkich i gliniastych, charakteryzujących się silną sorpcją tych pierwiastków.

Jeżeli na plantacji istnieje ryzyko niskiej zawartości któregoś ze składników przed okresem inicjacji pąków kwiatowych (sierpień/początek września) warto jest zastosować dodatkowe nawożenie:

  • siarczan potasu KaliSop (50% K2O) w dawce 100-150 kg/ha + ESTA Kiserit (25% MgO) w dawce 100 kg/ha lub
  • Patentkali (30% K2O, 10% MgO) w dawce 150-250 kg/ha

Wyżej rekomendowane nawozy najlepiej jest rozsiać po całej powierzchni plantacji (przy siewie rzędowym dawki nawozów należy odpowiednio zmniejszyć). Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest wysiew nawozu Patentkali, będącego naturalną mieszaniną siarczanów potasu i magnezu o korzystnej proporcji K:Mg. Rozwiązania te są szczególnie polecane na glebach ubogich w magnez lub o niekorzystnych proporcjach potasu do magnezu.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl. To pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.Polecamy również