Wczesnowiosenne zabiegi ochronne

Wczesnowiosenne zabiegi ochronne wiz

Wczesnowiosenne zabiegi ochronne wiz

Ze względu na przedłużający się okres silnych przymrozków, większość plantacji truskawki wciąż pozostaje pod osłonami z agrowłókniny co opóźnia możliwość wykonania pierwszych zabiegów ochrony. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, gdyż panujące warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi agrofagów. Pozostawanie truskawki pod okrywą sprzyja infekcjom chorobowym, jak również rozwojowi szkodników: przędziorka chmielowca, mączlika mszyc.

Ze względu na przedłużający się okres silnych przymrozków, większość plantacji truskawki wciąż pozostaje pod osłonami z agrowłókniny co opóźnia możliwość wykonania pierwszych zabiegów ochrony. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, gdyż panujące warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi agrofagów. Pozostawanie truskawki pod okrywą sprzyja infekcjom chorobowym, jak również rozwojowi szkodników: przędziorka chmielowca, mączlika mszyc (fot. 1).

Wczesnowiosenne zabiegi ograniczające presję chorób i szkodników w uprawach gruntowych bez osłon zostały omówione w materiale wideo:

Truskawka w tunelu

Szczególnie mocno presja szkodników uwidacznia się w uprawie tunelowej truskawki na przyśpieszony zbiór, gdzie obecnie rośliny wchodzą w początkową fazę kwitnienia.

Z wielu rejonów napływają informację o wyjątkowo silnej presji mszycy (fot. 1), której żerowanie w obecnej fazie istotnie ogranicza potencjał plonotwórczy roślin.

Regularne stosowanie nawozu krzemowego w podwyższonej dawce, rekomendowane przy ograniczaniu presji przędziorka np. Barrier Si-Ca 2,5 – 3,0 litr na ha, może również w pewnym stopniu ograniczać populację mszycy. Zabiegiem doraźnym jest oprysk preparatem zawierającym substancję aktywną deltametrynę, posiadającym rejestrację w uprawie truskawki. Jeżeli w tunelach są rozlokowane owady zapylające (trzmiele, muraka ogrodowa) zabieg należy wykonać z uwzględnieniem zasad prewencji. Warto również pamiętać, iż deltametryna należy do grupy pyretroidów, dlatego najwyższą efektywność w zwalczaniu szkodników uzyskuje się w temperaturze poniżej 15⁰C.

Zwalczanie przędziorka chmielowca

W uprawach tunelowych jednym z najważniejszych wyzwań jest skuteczne zwalczanie przędziorka chmielowca. Zabiegi ograniczające populację tego szkodnika należy rozpocząć od wczesnej wiosny. W uprawie tunelowej truskawki, w przeciwieństwie do upraw w otwartym gruncie, stosowanie siarki zmikronizowanej do ograniczania chorób i szkodników nie jest rekomendowane, ze względu na możliwość obniżenia trwałości folii. Warto jednak pamiętać, iż skutecznym rozwiązaniem ograniczającym populację przędziorków są regularne zabiegi nawozem krzemowym: Barrier Si-Ca 2,5 – 3,0 l/ha przy użyciu 800-1000 litrów wody na ha.

Alternatywą dla nawozu krzemowego w zwalczaniu tego szkodnika jest wykonanie oprysku preparatem: Ortus 05 SC w dawce 2,0 l/ha z dodatkiem zwilżacza Protector 0,3-0,4 l/ha, przy użyciu 800-1000 litrów cieczy roboczej na ha. Jako, że preparat działa na roślinie powierzchniowo a na szkodnika kontaktowo i żołądkowo, najważniejszym jest dobre pokrycie cieczą całych roślin.

Warto również pamiętać, iż po 7 dniach zabieg zwalczający przędziorka chmielowca należy powtórzyć. Jest to jeden z podstawowych elementów decydujących o skutecznym ograniczeniu tego szkodnika.

Wszystkie zabiegi z użyciem środków ochrony roślin należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się na etykiecie produktu.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl.

Serwis doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju.