Wapnowanie – popraw rentowność produkcji roślinnej

Wapnowanie gleby wpływa na wysokość plonów

Zabiegiem agrotechnicznym decydującym w bardzo dużej mierze o wysokości uzyskiwanych plonów jest odpowiednie nawożenie gleby. Szacuje się, że właściwy poziom pH gleby jest w 45-55% odpowiedzialny za wydajność produkcji rolnej. Na dobrostan uprawianych roślin wpływa: zaspokajanie ich potrzeb pokarmowych, odpowiedni poziom odczynu, zasobność gleby w przyswajalne składniki pokarmowe.

 
 

Poziom pH gleby a efektywność nawożenia

Nawozy pomagają uchronić roślinę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, chorobami oraz zapewniają im dobry wzrost i plony. Głównymi składnikami mineralnymi, które są potrzebne roślinom, są: azot, fosfor, potas i magnez. Badania wskazują, że dla zapewnienia odpowiedniej przyswajalności dostarczanych makro- i mikro elementów konieczne jest zapewnienie właściwego poziomu pH gleby (właściwe zakwaszenie pola uprawnego podnosi absorbcję nawozów aż o 44%).

Jeżeli nie zostanie wyregulowany poziom pH gleby, to dostarczane składniki pokarmowe nie będą mogły w pełni wykorzystać swojego potencjału. Dobrym przykładem jest nawożenie pszenicy ozimej - im poziom odczynu gleby jest niższy, tym straty składników odżywczych dostarczanych uprawie są wyższe: przy ph 4,5 wynoszą one 70%/ha, a dla ph 7 jedynie 5%/ha. 

W rolnictwie częstym błędem w czasie nawożenia jest stosowanie zbyt dużych dawek nawozów, ponieważ zwykle rolnik musi dostarczyć znacznie więcej składników pokarmowych uprawie przy niskim poziomie ph gleby, niż ma to miejsce przy odkwaszonym gruncie. Nie jest to opłacalne ani dla niego, ani dla środowiska.

Jak podnieść poziom pH gleby?

Kwaśna gleba jest poważnym problemem dla większości upraw. Jakość i ilość plonów zostaje obniżona, co wiąże się z dodatkowymi stratami dla rolników. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym można uzyskać odpowiedni poziom zakwaszenia uprawianej ziemi, są to:

wapnowanie gleby,
nawożenie naturalne,
preparaty odnawiające życie biologiczne w uprawnym gruncie.

Wapnowanie – ważny element planu nawożenia

Firma Nordkalk produkująca różnego rodzaju wapna nawozowe przeprowadziła badania, dzięki którym zaobserwowano rzeczywisty wpływ wapnowania gleby na późniejsze plony. Badania jednoznacznie wskazują na znaczny wzrost produkcji takich upraw jak: rzepak, kukurydza, pszenica, jęczmień jary, przy wapnowaniu raz na 4 lata. Ten zabieg agrotechniczny należy powtarzać cyklicznie, aby nie doprowadzić do zbyt niskiego poziomu pH uprawianego gruntu.

 
 
 

na podstawie materiału:
nordkalk.pl