Wapnowanie chroni system korzeniowy przed trudnymi warunkami

nordkalk newsletter susza 1

nordkalk newsletter susza 1

Wilgotność gleby już poniżej 50% stwarza warunki stresowe dla roślin uprawnych.

W okresie letnim obszary o wilgotności poniżej 30-40% wskazują na możliwy deficyt wody w strefie korzeniowej. Niektóre obszary Polski dotknięte są niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi w kluczowych okresach wegetacji roślin.

Wilgotność gleby już poniżej 50% stwarza warunki stresowe dla roślin uprawnych.

W okresie letnim obszary o wilgotności poniżej 30-40% wskazują na możliwy deficyt wody w strefie korzeniowej. Niektóre obszary Polski dotknięte są niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi w kluczowych okresach wegetacji roślin.

Przykładowy wykres wilgotności gleby. Rok 2019. Stacja: Giewartów – Holendry, Wlkp. Źródło: IUNG

Problemem zarówno zbóż jarych jak i ozimych są dość słabe korzenie. Zdecydowana ich większość występuje w strefie ornej na głębokości 20-30 cm. Tylko część korzeni sięga poziomów zasobniejszych w wodę na głębokości 2 m.

W glebach o nieuregulowanym odczynie, szczególnie przy pH poniżej 5,5 dużym utrudnieniem jest obecność aktywnego glinu i manganu, które wpływają na patologiczny rozwój systemu korzeniowego. Krótki system korzeniowy uniemożliwia efektywne pobieranie wody i składników pokarmowych. W okresie suszy nie pozwala to roślinie na sięgnięcie do wody znajdującej się w głębszych warstwach gleby.

Tylko w glebach regularnie wapnowanych zapobiegawczo powstają dogodne warunki do rozwoju korzeni poniżej strefy ornej. Umożliwia to plantacji utrzymać turgor roślin i dłużej nie wykazywać reakcji na niesprzyjające warunki otoczenia.