Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw wystartował

ubezpieczenia rolne

W dniu dzisiejszym w pełni wystartował wiosenny sezon ubezpieczeń upraw.


Jakie uprawy ubezpieczysz wiosną?

Katalog upraw ubezpieczanych w sezonie wiosennym jest bardzo szeroki, od upraw ozimych przez jare, po warzywa i owoce.

Jakie najpopularniejsze uprawy ubezpieczane są wiosną?

uprawy rolnicze: rzepak, zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe
warzywne gruntowe, rośliny strączkowe
truskawki, drzewa i krzewy owocowe

Już teraz możesz wyrazić swoje zainteresowanie ofertą. Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym, jeżeli nie masz swojego opiekuna wypełnij formularz kontaktowy, a nasze Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się w celu przedstawienia oferty.

Firmy ubezpieczeniowe stawiamy na zaufanych partnerów

Dział Usług Finansowych współpracuje z zaufanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi specjalizującymi się w ubezpieczeniach rolnych. W sezonie wiosennych ubezpieczeń doradcy Osadkowski pomogą w wyborze najlepszego wariantu ubezpieczenia, spośród czterech towarzystw:

Generali Agro
PZU
InterRisk Polska
VH Polska

Ubezpiecz i zabezpiecz się przed ryzykiem

Do wyboru rolnicy mają kilka najpopularniejszych ryzyk, ich zakres różni się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Do decyzji rolnika należy wybór ryzyka, przed którymi chce chronić uprawy.

Ryzyka od jakich ubezpieczysz swoje uprawy?


Do wyboru rolnicy mają kilka najpopularniejszych ryzyk, ich zakres różni się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Do decyzji rolnika należy wybór ryzyka, przed którymi chce chronić uprawy.

Do wyboru jest ochrona przed pojedynczymi ryzykami jak i rozwiązania pakietowe.

Przed jakimi głównymi ryzykami chronią wiosenne ubezpieczenia?

Uprawy ozime oraz jare będą mogły być ubezpieczone m.in. od następujących ryzyk:

grad
przymrozki wiosenne
huragan
deszcz nawalny
ogień

Rozwiązania finansowe to nie tylko ubezpieczenie upraw, a również ubezpieczenia majątkowe

Nasz Dział Usług Finansowych to przede wszystkim fachowe doradztwo i kompleksowa obsługa w zakresie ubezpieczenia upraw, maszyn rolniczych, gospodarstwa, komunikacyjnego oraz życia i zdrowia.

Co możesz ubezpieczyć za pośrednictwem doradców Osadkowski:

sprzęt i maszyny rolnicze
domy, mieszkania, budynki gospodarcze
samochody
OC działalności rolniczej i gospodarczej
życie i zdrowie

Ubezpieczając swoje mienie, zabezpieczysz je przed ryzykiem:

uszkodzenia i kradzieży maszyn rolniczych
zniszczenia budynków rolniczych i mieszkalnych
ognia i innych zdarzeń losowych
konsekwencji szkód komunikacyjnych
skutków odpowiedzialności cywilnej (OC)
utraty zdrowia i życia