Technologiczny fenomen Zboża Zdrowy Łan

Technologiczny fenonem

Na czym polega technologiczny fenomen?

Jest to ochrona fungicydowa oparta na połączeniu 7 różnych i niepowtarzających się substancjach czynnych, uzupełniających się mechanizmami, mobilnością i szybkością działania. Takie rozwiązanie ma na celu utrzymanie możliwie najwyższej zdrowotności roślin. Unikatowa technologia eliminuje zagrożenia wynikające z budowy odporności patogenów na powtarzające się substancje czynne w zabiegach T1, T2 i T3.

Zabieg T1 - fundament najwyższych plonów

Ochronę fungicydową pszenicy ozimej w tej fazie rozwoju proponujemy oprzeć o trzy substancje czynne:

cyprodynil
metrafenon
protiokonazol

Substancje czynne na których opieramy ochronę fungicydową zawarte są w produktach takich jak: Unix 75 WG, Inovis Flex oraz Praktis. Połączenie tych fungicydów działa zapobiegawczo i interwencyjnie na choroby okresu T1 w tym między innymi na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną czy łamliwość podstawy źdźbła.

Przy zabiegu T1 ważnym problemem są temperatury, proponowane rozwiązanie jest skuteczne w niskich temperaturach, a co jest równie istotne na poprawę zdrowotności wpływa również zróżnicowana prędkość translokacji substancji czynnej.

Technologiczny Fenomen Fungicydy zboza T1

Zabieg T2 - utrzymanie najwyższego potencjału plonowania zbóż

W kolejnym zabiegu fungicydowym stawiamy na nowoczesne substancje o długotrwałym działaniu, po prostu technologiczny fenomen:

SDHI (Solatenol)
Triazol (Revysol)

Pierwsza substancja zawarta jest w fungicydzie Syngenty, który jest znanym rozwiązaniem ElatusPlus. Zapewnia on pełną ochronę liści poprzez skuteczne działanie przeciwko septoriozie paskowanej liści czy rdzy brunatnej. Dlaczego SOLATENOL jest tak skuteczny? Ponieważ doskonale łączy się z warstwą liścia oraz poprawia fizjologię roślin, istotna również jest wysoka odporność na deszcz, które w okresie zabiegów potrafią utrudniać zabiegi.

Drugim produktem jest fungicyd BASF - Vitissimo, który ma szerokie spectrum zwalczanych chorób, może być stosowany od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia podflagowego. Dzięki nowoczesnej formulacji Revysol® wiąże się wielokrotnie mocniej z patogenem co wpływa na jego skuteczność. Podobnie jak w ElatusPlus, również Vitissimo jest skuteczne w przypadku wystąpienia opadów.

Połączenie tych dwóch produktów daje technologiczny fenomem na, który choroby grzybowe nie znalazły jeszcze odporności. Długotrwała ochrona (nawet do 50 dni) połączona z wysoką skutecznością wpływa na utrzymanie wysokiego potencjału plonowania pszenicy ozimej w każdych warunkach.

Wśród zwalczanych chorób oprocz wspomnianych już mamy takie choroby grzybowe jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż czy ramularia.

Zabieg T2 zboża

Zabieg T3 - utrzymanie wielkości i jakości plonu zbóż

W okresie kłoszenia wykonujemy zabieg T3, w którym wpływamy na jakość plonu, a także utrzymanie jego wielkości. Fungicydowa ochrona pszenicy ozimej kończy się zastosowaniem niepojawiających się we wcześniejszych zabiegach dwóch substancji, które znajdziemy w produktach:

tebukonazol
metkonazol

Te dwa uzupełniające spectrum działania triazole znajdziemy w produktach Syrius oraz Plexeo. Zapewnimy tym samym skuteczną ochronę w kierunku grzybów z rodzaju Fuzarium.

Zabieg T3 zboża

Fungicydowa ochrona zbóż
Jakie niesie wyzwania?

W spotkaniu PROfesjonalistów jakie organizowaliśmy w lutym wzięła udział pani prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) przybliżyła uczestnikom między innymi temat związany z wyzwaniami w fungicydowej ochronie zbóż ozimych. Jak również zwracała uwagę na uodparnianie się chorób w sytuacji powtarzania w kolejnych zabiegach tych samych substancji czynnych.

Zachęcamy do obejrzenia interesującego wykładu, który poprowadziła pani profesor autorytet w temacie fungicydów.

Ochrona fungicydowa
Sprawdź nasze rozwiązania:

Spotkanie PROfesjonalistów
wyzwania w ochronie rzepaku

Zboża Zdrowy Łan PREMIUM
technologia prowadzenia zbóż

Zainteresowany?
fungicydową ochroną pszenicy skontkatuj się

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem by poznać szczegółową ofertę technologii ochrony zbóż oraz innych upraw, nie masz kontaktu? Nic straconego kliknij w link i wypełnij formularz, a przedstawicielm Biura Obsługi Klienta skontkatuje się i przedstawi ofertę.

Wypełniając formularz możesz zaznaczyć inne uprawy jakimi jesteś zainteresowany, a wszystkie szczegóły zawrzeć możesz w polu tekstowym.