Czy jeszcze można stosować nawozy wapniowe na plantacjach truskawki?

Zajawka  2021 04 09 Truskawka

Zajawka 2021 04 09 Truskawka

Plantatorzy truskawki regularnie zwracają się do nas z zapytaniem, czy po ruszeniu wegetacji można jeszcze stosować nawozy wapniowe, a jeśli tak to jakie?
Odpowiedź jest jednoznaczna: jeśli istnieje taka konieczność, to można, a nawet trzeba, ale z bardzo precyzyjnym doborem rodzaju nawozu.
W tak zaawansowanej fazie wegetacji można stosować jedynie wapna wolno działające, które zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania ryzosfery, a jednocześnie na tyle reaktywne, aby uwalnianie z nich pierwiastka nastąpiło w ciągu maksymalnie kilku tygodni od aplikacji. Jednym z najlepszych rozwiązań na obecną fazę rozwojową jest aplikacja wapna aktywnego. Aktywator glebowy HumiCalc 4.0 bazuje na kredzie nawozowej, wzbogaconej o kwasy humusowe. Dodatek kwasu humusowego jest swoistym aktywatorem reakcji uwalniania wapnia, ale również istotnie wpływa na poprawę struktury gleby.

Aktywator glebowy HumiCalc 4.0 zawiera również bakterie Bacillus azotofixans posiadające zdolność wiązania azotu atmosferycznego oraz bor, będący niezbędnym składnikiem pokarmowym. Jak udowodniono w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu stosowanie HumiCalc 4.0 oprócz odkwaszania gleby i wzbogacania jej w wapń, istotnie pobudza aktywność mikrobiologiczną ryzosfery.

Aktywator glebowyHumiCalc 4.0 stosuje się w dawce od 250 do 500 kg na ha.
Jest on najbardziej polecany na gleby zmęczone monokulturą (np. gleby po sadzie) lub silnie zdegradowane, o małej aktywności mikrobiologicznej. Biorąc pod uwagę możliwości wspomagania mikroflory, aktywator glebowy HumiCalc 4.0 jest również cennym elementem agrotechniki na plantacjach o intensywnym zużyciu herbicydów lub na stanowiskach podtapianych nadmiarem jesiennych opadów. Można go stosować w uprawach ekologicznych.
Alternatywą w przypadku obecnej fazy wegetacyjnej mogą być również inne wapna kredowe (typ O6a lub O7a) oraz wapna siarczanowe typu Sulkalk (AgroSulCa). Ich dawkowanie należy zawsze ustalać na podstawie rekomendacji dystrybutora produktu.

Wymienione nawozy zastosowane w bieżącej fazie w żaden sposób nie będą reagowały z pozostałymi nawozami mineralnymi – ani aplikowanymi posypowo, ani w formie fertygacji. Warto jednak pamiętać, iż takiego awaryjnego (późnowiosennego) uzupełniania wapnia raczej nie stosuje się przy uprawie na zagonach foliowych bądź okrytych włókniną, gdyż niedobór opadów atmosferycznych wiosną może być powodem brudzenia się owoców (fot. poniżej).
Warto jednocześnie pamiętać, iż obecny zabieg jest tylko formą interwencyjnego uzupełnienia poziomu wapnia w ryzosferze i nie służy ani regulacji odczynu, ani wysyceniu kompleksu sorpcyjnego kationem Ca2+. Te cele osiąga się, stosując znacznie większe dawki późną jesienią – po wejściu roślin w fazę spoczynku. Temat ten zostanie omówiony w oddzielnym materiale.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem www.doradcajagodowy.pl

Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego. Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na www.doradcajagodowy.pl