Warto wiedzieć co jak działa | Ochrona kukurydzy |

uszkodzenia

uszkodzenia

Miłośnicy uprawy kukurydzy poszukują ciągle nowych rozwiązań herbicydowych. Jedni zabezpieczają pola zaraz po siewie, drudzy wolą poczekać i zniszczyć chwasty w młodych fazach, wydłużając tym samym okres ochrony przed wtórnym zachwaszczeniem. Nie ma złych rozwiązań, trzeba tylko umieć podjąć właściwą decyzję, opierając się na znajomości historii pola, aktualnych warunkach pogodowych, stanie uprawy gleby i bieżącej kondycji plantacji.

Miłośnicy uprawy kukurydzy poszukują ciągle nowych rozwiązań herbicydowych. Jedni zabezpieczają pola zaraz po siewie, drudzy wolą poczekać i zniszczyć chwasty w młodych fazach, wydłużając tym samym okres ochrony przed wtórnym zachwaszczeniem. Nie ma złych rozwiązań, trzeba tylko umieć podjąć właściwą decyzję, opierając się na znajomości historii pola, aktualnych warunkach pogodowych, stanie uprawy gleby i bieżącej kondycji plantacji.

Koszt ochrony herbicydowej kukurydzy szacuje się od 150 do 300 zł/ha. Jest to jeden z najważniejszych zabiegów, który determinuje plon. Błędem jest, gdy o wyborze preparatu decyduje głównie cena. Nie wszystkie bowiem środki zwalczają perz, szczawie, ostrożnia polnego, bodziszki czy działają na chwasty dwukierunkowo, tj. od gleby i nalistnie. Generalnie: im trudniejszą zastaniemy na polu sytuację (susza, zimno, przerośnięte chwasty, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się), tym wyższe są koszty ochrony.

Rolnicy, doradcy, koncerny chemiczne nieustannie poszukują skutecznych rozwiązań herbicydowych zaraz po siewie. Najlepiej pod względem czasu, wygody i wydajności plonu posiać, opryskać, zasilić i ,,zapomnieć" o kukurydzy aż do zbiorów. Niestety nie ma gwarancji, że najlepsze obecnie na rynku polskim preparaty posiewne, takie jak: Lumax 537,5 SE czy Adengo 315 SC dadzą 100% satysfakcji. Pamiętajmy, że wiele zależy od stopnia uwilgotnienia gleby, stanu jej uprawy i tempa wzrostu kukurydzy do zakrycia międzyrzędzi (6-8 tygodni). Na wymienione czynniki w większości nie mamy wpływu. Pogoda jest nieprzewidywalna, dlatego z obserwacji polowych wynika, że większą skuteczność chwastobójczą wykazują herbicydy zastosowane po wschodach, najlepiej do 3. liścia kukurydzy. Wykorzystuje się wtedy ich działanie na chwasty nalistne i odglebowe.


Warto wiedzieć, co jak działa

Większość herbicydów kukurydzianych to preparaty typowo nalistne. Tylko niektóre wykazują działanie od gleby i poprzez liść, jak np. Kukugran 340 SE , Solis 100 SC , Solux 105 OD . Podwójny mechanizm działania poprawia skuteczność zabiegu, zwiększa spektrum zwalczanych chwastów, pozwala wyeliminować jednocześnie chwasty duże i kiełkujące, a co najważniejsze - ogranicza wtórne zachwaszczenie. Typowym przykładem takiego działania jest Dual Gold 960 EC z Soluxem 105 OD w dawce po 1 l/ha - oba polecane są na wschodzące chwasty w fazie 4 liści kukurydzy. Dual zwalcza kiełkujące chwasty odglebowo i zapobiega kolejnym wschodom chwastnicy, a Solux - poprzez liść i glebę - eliminuje większość gatunków jednoi dwuliściennych. Podobne współdziałanie wykazuje Solis 100 SC z Nikosarem 060 OD z tą różnicą, że można je stosować w spóźnionych zabiegach, nawet do 8. liścia. Dawka Solisa (0,75-1,1 l/ha) i Nikosaru (0,5-1,0 l/ha) zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów występujących na polu. Na standardowe zachwaszczenie (chwastnica, komosa, samosiewy rzepaku, psianka, gwiazdnica itp.) wystarczą niższe zalecenia, ale im większe są chwasty i gatunki trudniejsze do zwalczenia, tym dawkę należy zmodyfikować, np. na bylice trzeba zastosować 1,1 l/ha Solisa, a na perz właściwy - 1,0 l/ha Nikosaru.

Wykonując opryski w trudnych warunkach klimatyczno- glebowych (zimno, susza), warto wspomóc herbicydy adiuwantem: Atpolan Soil (herbicydy po siewie) czy Atpolan Bio (herbicydy po wschodach). Ich działanie zwiększają przyczepność i przyswajalność substancji aktywnych przez rośliny, co przekłada się na lepszą skuteczność zwalczania chwastów.


Ekonomiczne rozwiązanie na zadbane plantacje

Na pola kukurydzy bez uciążliwych chwastów skuteczna jest technologia oparta na Kukugranie 340 SE i Nikosarze 060 OD . W praktyce od wielu lat rolnicy stosują tę metodę ze względu na niski koszt zabiegu, szybki efekt działania oraz wysoką elastyczność w doborze dawki na 1 ha. Standardowe dawkowanie na małe chwasty typu: chwastnica, psianka czarna, samosiewy rzepaku, komosa czy bodziszki to 0,5 l/ha Nikosaru i 1,0 l/ha Kukugranu. W późniejszych fazach rozwojowych chwastów lub gdy na polu wystąpi perz właściwy, rdest powojowy, szczaw kędzierzawy, ,,stary" rumian czy ostrożeń polny, dawkę preparatów należy skorygować, najlepiej Nikosaru do 1,0 l/ha, a Kukugranu do 1,6-2 l/ha. Pamiętajmy, że dozowanie herbicydów zależy nie tylko od gatunku i fazy rozwojowej chwastu, ale również od fazy rozwojowej samej kukurydzy. Kukugran z Nikosarem sprawdza się od 3 do 9 liści kukurydzy i jest tym bezpieczniejszy dla rośliny uprawnej, im więcej ma ona liści. Zaletą Kukugranu jest fakt, że wykazuje długotrwałe działanie w glebie (terbutyloazyna), co zapobiega wtórnemu zachwaszczeniu oraz często wykorzystuje się go na późne (do 8. liścia kukurydzy) i szybkie zabiegi poprawkowe (bromoksynil), np. na bodziszki, bylice, szczawie czy rdest powojowaty.


Zabiegi poprawkowe

Wtórne zachwaszczenie na plantacjach kukurydzy to dość często spotykane zjawisko. Najczęściej powstaje ono w wyniku niesprzyjających warunków klimatyczno-glebowych (zimno, sucho, mokro, niedoprawiona gleba) lub wskutek źle dobranego herbicydu i jego dawki do zachwaszczenia. W tym przypadku na chwasty jednoliścienne (chwastnica, włośnica) najlepiej sprawdza się Nikosar, a na chwasty dwuliścienne - Kukugran 060 OD , Mocarz 75 WG lub Diablo 306 SE . Zanim jednak wykonamy zabieg, należy zwrócić uwagę na fazę rozwojową kukurydzy, aby jej nie uszkodzić. Mocarz i Diablo dozwolone są do 6. liścia, a Nikosar i Kukugran do 8. liścia.

Kukurydza jest bardzo wrażliwa na wszelkie opryski chemiczne wykonywane podczas ochłodzenia czy w trakcie intensywnej operacji słonecznej za dnia. W takich warunkach zabiegi herbicydowe mogą spowodować przejściowe długie, w kształcie pasów rozjaśnienie blaszek liściowych lub białe odparzenia końcówek liści, które w krótkim czasie zasychają (zdj.). Na ogół takie objawy nie mają wpływu na ostateczny plon, ale ryzyko jest tym większe, im później wykonujemy oprysk herbicydowy.

Jak Państwo zauważyli, dobór odpowiedniego herbicydu i termin jego stosowania to sedno skutecznej ochrony kukurydzy. Zachęcamy do współpracyz doradcami Grupy Osadkowski, którzy indywidualnie - po lustracji Państwa plantacji - pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie herbicydowe w sezonie 2017.