Truskawki po zimie – zgłoszenia o uszkodzeniach

uszkodzenia truskawek

uszkodzenia truskawek

Po przejściu fali mrozów na przełomie lutego i marca zaczynają spływać od Plantatorów pierwsze informacje o stanie przezimowania roślin.
Informacja o pierwszych sygnałach dotyczących uszkodzeń mrozowych na plantacjach truskawki. Nasi eksperci badają sytuację po przejściu fali mrozów.

Informacja o pierwszych sygnałach dotyczących uszkodzeń mrozowych na plantacjach truskawki.

Po przejściu fali mrozów na przełomie lutego i marca oraz nadejściu kilkudniowej odwilży zaczynają spływać od Plantatorów z całej Polski pierwsze informacje o stanie przezimowania roślin.

Nadesłane zdjęcia i informacje sygnalizują problem uszkodzeń szyjki korzeniowej. Na razie informacji jest jednak zbyt mało, aby na ich podstawie można było wysnuć jakiekolwiek wnioski określające ogólną sytuację oraz stopień uszkodzeń. Trudno jest również jednoznacznie określić, czy powstałe uszkodzenia są efektem przemrożeń spowodowanych przez ostatnią falę mrozów, czy może pośrednim efektem złej kondycji plantacji w jakiej znalazły się rośliny wchodząc w okres spoczynku, a spowodowanej długotrwałymi i ponadnormatywnymi opadami jesienią.

W związku z zaistniałą potrzebą określenia stanu plantacji truskawki po zimie, w dniach 12-17 marca zostały przeprowadzone przez zespół Doradcy Jagodowego lustracje w wybranych rejonach kraju, celem oceny stopnia ewentualnych uszkodzeń. Z przeprowadzonych lustracji zostanie przygotowany raport opisujący szczegółowo sytuację w poszczególnych rejonach oraz ewentualne problemy. Szczegóły tej akcji lustracyjnej zostaną opublikowane na serwisie www.doradcajagodowy.pl oraz na serwisach zaprzyjaźnionych.

Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzą dr hab. Zbigniew Jarosz oraz dr Paweł Krawiec, przy współpracy Alberta Zwierzyńskiego. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na www.doradcajagodowy.pl

Więcej informacji:

Autorem komunikatu jest Doradca Jagodowy - nowa platforma doradcza, której działanie wspiera Osadkowski.